Rytm wydawania wersji programu Visual Studio 2017

Ostatnia aktualizacja 2018-01-12

Wraz z programem Visual Studio 2017 nieco zmieniamy sposób dostarczania, który był stosowany w przypadku programu Visual Studio 2015. Nie będą już stosowane duże kwartalne aktualizacje z dodatkowymi wersjami obsługi. Zamiast tego będziemy częściej wydawać mniejsze aktualizacje pomocnicze, które będą obejmować wersje obsługi. Wprowadziliśmy także nowy sposób uzyskiwania wersji zapoznawczych. Poniżej znajduje się więcej szczegółów na temat sposobu i terminu dostarczania aktualizacji programu Visual Studio 2017 oraz możliwości uzyskania dostępu do funkcji w wersji zapoznawczej przed udostępnieniem ich wszystkim użytkownikom.

Tempo dostarczania aktualizacji i ich zawartość

Aktualizacje programu Visual Studio 2017 dzielą się na dwie ogólne kategorie:

  • Aktualizacje pomocnicze są dostarczane mniej więcej co sześć tygodni. Mogą one obejmować nowe funkcje, poprawki usterek i zmiany wymagane w celu odzwierciedlenia zmian platformy (np. zmian w systemie Windows). Aby określić zainstalowaną aktualizację pomocniczą, będzie można wybrać pozycję Informacje w menu Pomoc i odczytać cyfrę na drugiej pozycji w numerze wersji, na przykład 15.1 lub 15.2.
  • Aktualizacje obsługi to bardzo ukierunkowane wersje, które zwykle zawierają poprawki usterek i są dostarczane szybciej. Aktualizacje obsługi mogą być dostarczane często (np. co tydzień). Aby określić zainstalowaną aktualizację obsługi, będzie można wybrać pozycję Informacje w menu Pomoc i odczytać trzeci ciąg w wersji, na przykład 15.1.x lub 15.2.y.

Zarówno aktualizacje pomocnicze, jak i aktualizacje obsługi są obsługiwane i gotowe do użycia w środowiskach produkcyjnych. Szczególnie ciekawe aktualizacje będą ogłaszane na blogu dotyczącym programu Visual Studio, a do aktualizacji pomocniczych będą dołączane informacje o wersji. Program Visual Studio powiadomi Cię o dostępności nowej aktualizacji przez wyświetlenie flagi powiadomienia na pasku tytułu środowiska IDE.

Zdecydowanie zachęcamy wszystkich użytkowników do jak najszybszego stosowania tych aktualizacji. Rozumiemy jednak, że niektórzy klienci nie mogą przetwarzać aktualizacji tak szybko, jak je dostarczamy. W takiej sytuacji zalecamy utworzenie własnego instalatora offline i zachowanie go do użycia w przyszłości. Można też poczekać na wydanie następnej aktualizacji, ponieważ będzie ona zawsze nadzbiorem najnowszej aktualizacji.

Wersje zapoznawcze

Począwszy od programu Visual Studio 2017, ułatwiliśmy klientom zapoznawanie się z nadchodzącymi funkcjami.

Możliwość korzystania z wersji zapoznawczych funkcji nie jest nowa w programie Visual Studio 2017. Nowością jest jednak opcja zainstalowania wersji zapoznawczej obok i niezależnie od standardowej wersji (instalacja równoległa). Standardowe i zapoznawcze wersje programu Visual Studio 2017 są celowo projektowane w taki sposób, aby mogły współistnieć na maszynie bez powodowania negatywnych skutków dla żadnej z instalacji. Wszystkie funkcje lub możliwości wprowadzane przez następną aktualizację pomocniczą będą najpierw dostarczane w wersji zapoznawczej. Wersje zapoznawcze są przeznaczone do użycia przez osoby, które są entuzjastycznie nastawione do próbowania nowości i wczesnego poznawania nadchodzącej funkcjonalności. Choć wersje zapoznawcze nie są przeznaczone do użycia w środowisku produkcyjnym, ich jakość będzie na wystarczającym poziomie, aby móc normalnie ich używać i przesyłać opinie, które będziemy mogli wykorzystać przed udostępnieniem funkcji większej liczbie użytkowników. Przed wydaniem aktualizacji pomocniczej będzie wydawanych kilka wersji zapoznawczych, ale harmonogram ich wydawania nie musi być z góry ustalony.

Podobnie jak w przypadku standardowych wersji, większość użytkowników dowie się o aktualizacjach wersji zapoznawczych dzięki fladze powiadomienia w środowisku IDE. Odpowiednia dokumentacja będzie zawierać informacje o zmianach ułatwiające zapoznanie się z zawartością aktualizacji i podjęcie świadomej decyzji o tym, kiedy ją zainstalować. Ponadto będziemy aktualizować wszystkie odpowiednie pozycje opinii w portalu Developer Community, aby informować użytkowników o tym, kiedy i gdzie rozwiązano dany problem.

Visual Studio Releases and Previews

(Rysunek 1) Standardowe i zapoznawcze wersje programu Visual Studio

Nowy cykl wydawniczy (rysunek 1) jest odpowiedzią na prośby klientów o szybsze dzielenie się postępami prac nad programem Visual Studio. Dzięki szybszemu dostarczaniu teraz możemy również szybciej reagować na opinie klientów. Publikując opinie w portalu Developer Community, możesz zwiększyć świadomość naszych zespołów produktu i zmotywować innych klientów do wzięcia udziału w analizie. Zobowiązujemy się do częstego przeglądania opinii i będziemy informować o terminie rozwiązania problemów lub o wcześniej dostępnych obejściach. W naszych informacjach o wersji wyróżniamy wszystkie rozwiązane problemy zgłaszane przez klientów w opiniach, dzięki czemu możesz poznać ulepszenia zaimplementowane dzięki tym opiniom. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz How to Report a Problem (Jak zgłosić problem).

Początek strony