Wymagania systemowe rodziny produktów Visual Studio 2017

Last Update: 2017-11-22

Poniżej przedstawiono minimalne wymagania systemowe rodziny produktów Visual Studio 2017. Aby uzyskać wskazówki dotyczące poprawy wydajności, zobacz temat Porady i wskazówki dotyczące wydajności programu Visual Studio. Aby uzyskać więcej informacji o zgodności, zobacz Visual Studio 2017 Platform Targeting and Compatibility (Przeznaczenie platformy i zgodność programu Visual Studio 2017).

Nowości

Aby uzyskać informacje o funkcjach zawartych w tej wersji, zobacz:

Pobieranie

Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję programu Visual Studio 2017. Aby uzyskać instrukcje, zobacz temat Instalowanie programu Visual Studio 2017.

Uwaga: rozmiar pakietu instalacyjnego zależy od bieżącej konfiguracji programu Visual Studio.

Starsze wersje

W przypadku starszych wersji programu Visual Studio zobacz wymagania systemowe dla programu Visual Studio 2015, Visual Studio 2013 lub Visual Studio 2012.

Opinie i pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc techniczną lub przesłać opinię dotyczącą programu Visual Studio, zobacz:

Wymagania systemowe programu Visual Studio 2017

Następujące produkty obsługują poniższe minimalne wymagania systemowe:

 • Visual Studio Enterprise 2017
 • Visual Studio Professional 2017
 • Visual Studio Community 2017
 • Visual Studio Team Explorer 2017
 • Visual Studio Test Professional 2017
 • Visual Studio Test Agent 2017
 • Visual Studio Test Controller 2017
 • Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2017
 • Visual Studio Feedback Client 2017

Obsługiwane systemy operacyjne

Program Visual Studio 2017 można zainstalować i uruchamiać w następujących systemach operacyjnych:

 • Windows 10 wersji 1507 lub nowszej: Home, Professional, Education i Enterprise (wersje LTSB i S nie są obsługiwane)
 • Windows Server 2016: Standard i Datacenter
 • Windows 8.1 (z aktualizacją 2919355): Core, Professional i Enterprise
 • Windows Server 2012 R2 (z aktualizacją 2919355): Essentials, Standard i Datacenter
 • Windows 7 z dodatkiem SP1 (z najnowszymi aktualizacjami systemu Windows): Home Premium, Professional, Enterprise i Ultimate

Sprzęt

 • Procesor 1,8 GHz lub szybszy (zalecany dwurdzeniowy lub lepszy).
 • 2 GB pamięci RAM; zalecane 4 GB pamięci RAM (co najmniej 2,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej).
 • Miejsce na dysku twardym: maksymalnie 130 GB dostępnego miejsca (w zależności od instalowanych funkcji); typowe instalacje wymagają 20–50 GB wolnego miejsca.
 • Szybkość dysku twardego: aby zwiększyć wydajność, system Windows i program Visual Studio należy zainstalować na dysku półprzewodnikowym (SSD).
 • Karta wideo obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 720p (1280 x 720); program Visual Studio będzie działać najlepiej przy rozdzielczości WXGA (1366 x 768) lub wyższej.

Obsługiwane języki

Program Visual Studio jest dostępny w następujących językach:

 • angielski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, polski, portugalski (Brazylia), rosyjski, hiszpański i turecki

Język programu Visual Studio można wybrać podczas instalacji. Instalator programu Visual Studio jest dostępny w tych samych czternastu językach i będzie zgodny z językiem systemu Windows, jeśli jest dostępny.

Uwaga: program Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2017 jest dostępny w dziesięciu językach obsługiwanych przez serwer Visual Studio Team Foundation Server 2017.

Wymagania dodatkowe

 • Do zainstalowania programu Visual Studio są wymagane uprawnienia administratora.
 • Do zainstalowania programu Visual Studio jest wymagany program .NET Framework 4.5. Program Visual Studio wymaga programu .NET Framework 4.6.1, który zostanie zainstalowany podczas instalacji.
 • Wersja LTSB systemu Windows 10 Enterprise oraz system Windows 10 S nie są obsługiwane na potrzeby tworzenia aplikacji. Aplikacje przeznaczone dla systemów Windows 10 LTSB i Windows 10 S można utworzyć przy użyciu programu Visual Studio 2017.
 • W przypadku scenariuszy powiązanych z Internetem jest wymagany program Internet Explorer 11 lub Microsoft Edge. Niektóre funkcje mogą nie działać, jeśli te lub nowsze wersje nie zostaną zainstalowane.
 • Do obsługi emulatora jest wymagany system Windows 8.1 Pro lub Enterprise (x64). Procesor obsługujący funkcję Hyper-V klienta i translację adresów drugiego poziomu (SLAT) jest również wymagany.
 • Tworzenie aplikacji uniwersalnych systemu Windows, w tym projektowanie, edytowanie i debugowanie, wymaga systemu Windows 10. Systemy Windows Server 2016 i Windows Server 2012 R2 umożliwiają tworzenie aplikacji uniwersalnych systemu Windows z poziomu wiersza polecenia.
 • Opcje Server Core i Minimalny interfejs serwera nie są obsługiwane w przypadku korzystania z systemu Windows Server.
 • Program Team Foundation Server 2017 Office Integration wymaga pakietu Office 2016, Office 2013 lub Office 2010.
 • Platforma Xamarin.Android wymaga 64-bitowej wersji systemu Windows i 64-bitowego zestawu deweloperskiego Java Development Kit (JDK).
 • W systemie Windows 7 z dodatkiem SP1 do zainstalowania obciążeń programowania aplikacji mobilnych w języku C++, języka JavaScript i platformy .NET wymagany jest program PowerShell w wersji 3.0 lub nowszej.

Visual Studio Team Foundation Server 2017

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wymagań systemowych dla różnych scenariuszy wdrażania oraz informacje dotyczące integracji z programem Microsoft Office i Microsoft SharePoint, zobacz artykuł Visual Studio Team Foundation Server — wymagania i zgodność. Następujące produkty obsługują poniższe wymagania minimalne:

 • Visual Studio Team Foundation Server 2017
 • Visual Studio Team Foundation Server Express 2017

Obsługiwane systemy operacyjne

Serwer Visual Studio Team Foundation Server 2017 może być instalowany i uruchamiany w 64-bitowych wersjach następujących systemów operacyjnych:

 • Windows 10 w wersji 1507 lub nowszej: Home, Professional i Enterprise
 • Windows Server 2016: Standard i Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 (z aktualizacją 2919355): Essentials, Standard i Datacenter
 • Windows 8.1 (z aktualizacją 2919355): Core, Professional i Enterprise
 • Windows Server 2012: Essentials, Standard i Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1: Standard, Enterprise i Datacenter
 • Windows 7 z dodatkiem SP1 (z najnowszymi aktualizacjami systemu Windows): Home Premium, Professional, Enterprise i Ultimate

Sprzęt

Zalecenia dotyczące sprzętu we wdrożeniach na jednym i wielu serwerach można znaleźć w artykule Visual Studio Team Foundation Server — wymagania i zgodność.

Obsługiwane języki

Serwer Visual Studio Team Foundation Server jest dostępny w następujących językach:

 • angielski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, rosyjski i hiszpański

Wymagania dodatkowe

 • Do zainstalowania serwera Visual Studio Team Foundation Server są wymagane uprawnienia administratora.
 • Program .NET Framework 4.6.1 (zostanie zainstalowany podczas instalacji).
 • Microsoft SQL Server 2014 lub Microsoft SQL Server 2016.
 • Klient sieci Web serwera Team Foundation Server wymaga programu Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Apple Safari
 • Program Team Foundation Server Office Integration wymaga pakietu Office 2016, Office 2013 lub Office 2010

Microsoft Visual Studio 2017 for Mac

Pobierz program Visual Studio 2017 for Mac. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 for Mac, Wymagania systemowe rodziny produktów Visual Studio 2017 for Mac oraz Obsługiwane platformy i zgodność programu Visual Studio 2017 for Mac.

Microsoft Visual Studio Code

Pobierz program Visual Studio Code. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Requirements for Visual Studio Code (Wymagania dotyczące programu Visual Studio Code), informacje o wersji i Visual Studio Code FAQ (Visual Studio Code — często zadawane pytania).

Remote Tools, Performance Tools i IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2017

Narzędzia Remote Tools, Performance Tools i IntelliTrace Standalone Collector mają te same wymagania systemowe co program Visual Studio z następującymi zmianami:

 • Można je również instalować w systemie Windows 10 Enterprise LTSB, Windows Server 2012 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1
 • Wymagają procesora 1,6 GHz lub szybszego
 • Wymagają 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)
 • Wymagają 1 GB dostępnego miejsca na dysku twardym
 • Wymagają rozdzielczości ekranu 1024 x 768 lub wyższej
 • Aby uzyskiwać najlepsze wyniki, należy korzystać z najnowszej aktualizacji tych narzędzi diagnostycznych dla używanej wersji programu Visual Studio.

Microsoft Visual Studio Build Tools 2017

Narzędzia Build Tools obsługują te same wymagania systemowe co program Visual Studio z następującymi zmianami:

 • Można je również instalować w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1
 • Wymagają od 250 MB do 2,1 GB dostępnego miejsca na dysku twardym

Pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ dla Visual Studio 2017

Aby pobrać pakiet redystrybucyjny programu Visual C++, zobacz visualstudio.com/downloads.

Pakiet redystrybucyjny Visual C++ obsługuje te same wymagania systemowe co program Visual Studio z następującymi zmianami:

 • Można go również zainstalować w następujących systemach: Windows 10 Enterprise LTSB, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 z dodatkiem SP2, Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 i Windows XP z dodatkiem SP3
 • Wymagają 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)
 • Wymaga 50 MB dostępnego miejsca na dysku twardym.
Początek strony