Visual Studio App Center

Wszystko ciągłe — kompilowanie, testowanie, wdrażanie, włączanie, powtarzanie.
Rozpocznij za darmo
platform icons

Visual Studio App Center

Wszystko ciągłe — kompilowanie, testowanie, wdrażanie, włączanie, powtarzanie.
Microsoft App Center screenshot
Rozpocznij za darmo
platform icons
trusted partner logos

Pewnie i szybciej publikuj aplikacje o wyższej jakości

Zautomatyzuj cykl życia swoich aplikacji do systemu iOS, Android, Windows i macOS. Podłącz repozytorium i w ciągu kilku minut kompiluj w chmurze, testuj na tysiącach rzeczywistych urządzeń, rozsyłaj do testerów wersji beta i sklepów z aplikacjami oraz monitoruj wykorzystanie w świecie rzeczywistym z użyciem danych o awariach i danych analitycznych. Wszystko w jednym miejscu.

Ciągła integracja w ciągu minut

Kompilowanie aplikacji częściej, szybciej

Usuń problemy z lokalną kompilacją aplikacji w systemie iOS, Android, Windows i macOS. Połącz się z repozytoriami usług GitHub, Bitbucket lub VSTS i kompiluj swoje aplikacje automatycznie dla każdego żądania ściągnięcia lub na żądanie bez kłopotów z zarządzaniem agentami kompilacji.
Continuous Integration that’s easy
Continuous Quality that’s powerful

Ciągłe zapewnianie jakości na rzeczywistych urządzeniach

Publikowanie zaufanych aplikacji o wyższej jakości

Zautomatyzuj testy interfejsu użytkownika na tysiącach urządzeń świata rzeczywistego i setkach konfiguracji w chmurze, korzystając z takich popularnych platform, jak Appium, Espresso i XCUITest. Testuj każdą interakcję interfejsu użytkownika, którą mogą wykonać użytkownicy, oraz diagnozuj usterki i problemy z wydajnością podczas każdej kompilacji, korzystając ze szczegółowych raportów śledzenia krok po kroku, zrzutów ekranu i dzienników.

Ciągłe dostarczanie, które działa

Łatwe wdrażanie w każdym miejscu

Dystrybuuj aplikacje do testerów wersji beta i użytkowników w systemie Android, iOS, Windows i macOS po każdym zatwierdzeniu lub na żądanie. Wysyłaj różne kompilacje do różnych grup testerów i powiadamiaj ich za pomocą aktualizacji w aplikacji. Gdy wszystko jest gotowe, wyślij aplikację do sklepów App Store firmy Apple, Google Play i usługi Microsoft Intune.
Continuous Deployment that’s reliable

Ciągłe zdobywanie wiedzy dla rozwoju

Insightful crash reports

Raporty o awarii ze szczegółowymi danymi

Monitoruj kondycję aplikacji za pomocą zaawansowanych możliwości, takich jak inteligentne grupowanie awarii i zarządzanie nimi, szybsze debugowanie z użyciem symboli i szczegółowe raporty o awarii. Pobierz powiadomienia i naprawiaj problemy w miarę, jak się pojawiają.
Real-time analytics

Analiza w czasie rzeczywistym

Rozszerzaj krąg swoich odbiorców, koncentrując się na tym, co ważne z użyciem bardzo szczegółowych danych na temat sesji użytkowników, najważniejszych urządzeń, wersji systemu operacyjnego, analiz behawioralnych i śledzenia zdarzeń dla aplikacji dla systemów iOS, Android, Windows i macOS. Łatwo twórz niestandardowe zdarzenia, aby śledzić wszystko.

Elastyczność i możliwość wyboru

Wybieraj tylko te usługi App Center, których potrzebujesz

Masz własne rozwiązanie analityczne? Korzystasz z innej platformy dystrybucji wersji beta? Nie ma problemu. Nasze zestawy SDK i interfejsy API typu open source umożliwiają integrację tylko tych usług platformy App Center, których potrzebujesz.
Flexibility & Choice - Move faster and increase quality with the tools you already use

Platforma App Center pomaga kompilować, testować, wdrażać i monitorować Twoje aplikacje dla systemu iOS, Android, Windows i macOS — wszystko w jednym miejscu.

Integracja z już używanymi narzędziami

Github logo
Github
BitBucket logo
Bitbucket
Visual Studio Team Services logo
Visual Studios Team Services
Slack brand logo icon
Slack
Microsoft Teams
Microsoft Teams

Szybsze publikowanie pięciogwiazdkowych aplikacji dla systemu iOS, Android, Windows i macOS

Rozpocznij za darmo