feedback
/Podręcznik DevOps dotyczący metodyki Agile, systemu Git i ciągłej integracji
Podręcznik DevOps dotyczący metodyki Agile, systemu Git i ciągłej integracji 2018-01-10T08:22:11+00:00

Witamy w DevOps

Twój przewodnik po teorii i implementacji metodyki DevOps

Infinity Loop with gears representing DevOps in Practice

Co to jest metodyka DevOps?

DevOps to związek ludzi, procesów i produktów, który umożliwia ciągłe dostarczanie wartości naszym użytkownikom końcowym.
POLECANE ARTYKUŁY:

Integracja ciągła

Ciągła integracja to praktyka scalania kodu i automatycznego uruchamiania procesu kompilacji, w tym testów, za każdym razem, gdy deweloper zatwierdzi zmiany w kodzie.

Infrastruktura jako kod

Infrastruktura jako kod to zarządzanie infrastrukturą (sieciami, maszynami wirtualnymi, modułami równoważenia obciążenia i topologią połączenia) w modelu opisowym przy użyciu tej samej wersji, której zespół DevOps używa w przypadku kodu źródłowego.

Mikrousługi

Mikrousługi to wzorzec architektoniczny tworzenia aplikacji rozproszonej z usług wdrażanych oddzielnie, które wykonują określone funkcje biznesowe i komunikują się przez interfejsy sieci Web.

Monitoring

Monitoring zapewnia informacje zwrotne ze środowiska produkcyjnego. Monitoring udostępnia informacje dotyczące użycia i wydajności aplikacji.

Ludzie i kultura

Kultura DevOps kładzie nacisk na małe, multidyscyplinarne zespoły, które pracują niezależnie i ponoszą zbiorczą odpowiedzialność za środowisko pracy rzeczywistego użytkownika w oprogramowaniu.
Usługa Visual Studio Team Services zapewnia narzędzia potrzebne do ciągłego dostarczania wartości.