Feedback

/Podręcznik DevOps dotyczący metodyki Agile, systemu Git i ciągłej integracji
Podręcznik DevOps dotyczący metodyki Agile, systemu Git i ciągłej integracji 2018-04-06T15:25:36+00:00

DevOps i Microsoft

DevOps to związek ludzi, procesów i produktów, który umożliwia ciągłe dostarczanie wartości naszym użytkownikom końcowym.

Utwórz projekt DevOps na platformie Azure

Azure, dowolna chmura, lokalna infrastruktura

Proste ciągłe dostarczanie na platformę Azure, inni dostawcy usług w chmurze, hybrydowa lub lokalna infrastruktura, dowolna technologia docelowa, w tym Linux, Kubernetes, Windows, iOS, Android i inne.

ikony zadań z zakresu tworzenia i publikowania

Nasze i Twoje narzędzia

Używaj narzędzi Visual Studio Team Services (VSTS), Azure Application Insights i/lub Jenkins, Terraform oraz własnych narzędzi do planowania, wdrażania i monitorowania aplikacji. Wszystkie te elementy zapewniają zgodność, bezpieczeństwo i niezawodność klasy korporacyjnej.

ikony rozszerzeń dla produktów z rodziny Visual Studio

Używaj dowolnego języka i środowiska IDE

Twórz swoje aplikacje w wybranym przez członków zespołu języku — Java, Node.js, .NET, PHP, Python i innych, korzystając z wybranego środowiska IDE — IntelliJ, Eclipse, VS Code, VisualStudio i innych oraz przy użyciu łańcucha narzędzi DevOps; zarówno z firmy Microsoft, jak i OSS.

ikony języków i środowisk IDE

Narzędzia DevOps dostępne na platformie Azure

Skonfiguruj potok do platformy Azure w ciągu kilku minut

Zrzut ekranu konfiguracji platformy Azure

Skonfiguruj pełny potok CI/CD dla dowolnej aplikacji platformy Azure z możliwością wybrania języka i platformy aplikacji w kilku prostych krokach. Skonfiguruj wydanie za pomocą wbudowanych zadań dla platformy Azure i usługi Azure Stack. Wdrażaj w witrynach internetowych, usłudze Service Fabric, orkiestratorach kontenerów platformy Docker, na maszynach wirtualnych i wiele więcej. Użyj naszego usprawnionego podejścia do konfiguracji przepływów pracy wdrażania dla aplikacji przeznaczonych na platformę Azure.

Infrastruktura jako kod

Usługa Azure Resource Manager definiuje infrastrukturę za pomocą szablonów deklaracyjnych, a nie skryptów. Dzięki temu można wielokrotnie wdrażać i monitorować wszystkie zasoby rozwiązania oraz zarządzać nimi za pomocą zabezpieczonej kontroli dostępu opartej na rolach.

logo firmy Geico
„Przyspieszenie można uzyskać dzięki szybszej aprowizacji zasobów programistycznych i przeniesieniu inżynierów pracujących nad infrastrukturą do zadań związanych z tworzeniem nowych modeli zaangażowania użytkowników. Elastyczna infrastruktura w chmurze umożliwia firmie GEICO szybszą poprawę obsługi użytkowników”.

Więcej informacji

Używaj wbudowanych oraz swoich ulubionych narzędzi

Używaj standardowych szablonów i wiodących rozszerzeń, aby Twój łańcuch narzędzi był jeszcze bardziej niezawodny.

Ciągła integracja, ciągłe dostarczanie

Usługa VSTS automatyzuje proces tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji. Dzięki możliwości pełnego śledzenia daje ona wgląd we wszystkie elementy kompilacji, w tym zmiany w kodzie, przeglądy i wyniki testów. Dostarczaj swoim klientom więcej dzięki częstszym wdrożeniom wyższej jakości.

Zrzut ekranu pulpitu nawigacyjnego
logo firmy Columbia Sportswear
„Firma Microsoft bardzo ułatwiła nam rozwinięcie współpracy między zespołami […] i powiązanie procesu DevOps z procesem realizacji działalności biznesowej. Bez narzędzi, które mamy obecnie, nie odnieślibyśmy sukcesu”.

Odtwórz wideo

logo wyszukiwarki Bing
„Zamiast długich, miesięcznych cykli wdrażania oferujemy teraz wdrożenia dzienne […] do 6 centrów danych na całym świecie […] Widzimy obecnie 4000 list zmian tygodniowo, przeprowadzamy 20 000 testów przy zaewidencjonowaniu, a samo zaewidencjonowanie trwa około 10 minut”.

Więcej informacji

Zrzut ekranu przedstawiający współpracę w usłudze git

Hosting w usłudze Git

Usługa VSTS oferuje wszystkie korzyści usługi Git, takie jak bezpłatne repozytoria prywatne. Najlepsze rozgałęzienia tematu i przepływ żądań ściągnięcia ze społecznościowymi przeglądami kodu są dostępne bezpośrednio z karty Kanban.

logo firmy Cargill
„Odkąd korzystamy z usługi VSTS, możemy szybciej wprowadzać na rynek nowe produkty. Dzięki przyjęciu tego rozwiązania tempo rozwoju oprogramowania dorównało tempu rozwoju firmy”.

Więcej informacji

Elastyczne zarządzanie pracą

Scrum, zarządzanie listami prac, śledzenie pracy za pomocą tablic Kanban, raportowanie przepływów i poprawianie procesu Agile. Kompleksowe śledzenie scenariuszy użytkowników, wymagań, zmian kodu, kompilacji, wdrożeń i ciągłego dostarczania wartości. Analizy wskazujące czynności do wykonania dla poszczególnych zespołów wykonujących przebiegi i rzutowania widoków planów dostarczania.

Zrzut ekranu tablicy Kanban
logo firmy Iberia Express
„Usługa VSTS pomogła nam wbudować wybrane zwinne rozwiązania w naszą metodologię programowania. A ponieważ możemy wdrożyć nasze rozwiązanie na platformie Azure, mamy teraz efektywny i wydajny sposób konfigurowania ciągłej integracji i potoku dostaw.”

Więcej informacji

logo firmy Black Marble
„Usługa VSTS to kompleksowe rozwiązanie — od powstania w pubie pomysłu zapisanego na odwrocie podkładki pod kufel do skompilowania rozwiązania i wdrożenia go w całym heterogenicznym obszarze”.

Odtwórz wideo

Zrzut ekranu przedstawiający ciągłe testowanie

Testowanie

Wczesne i częste testowanie, pewne wydanie. Możesz wybrać technologie i platformy, a następnie nieprzerwanie testować zmiany w sposób szybki, skalowalny i wydajny. Pełne śledzenie wszystkich artefaktów. Uruchamiaj testy i rejestruj defekty z poziomu przeglądarki. Testowanie eksploracyjne umożliwia wypróbowanie scenariuszy użytkowników bez konieczności użycia szczegółowych przypadków testowych. Bogate raportowanie usterek z możliwością działania.

logo firmy Eovendo
„Dzięki usłudze VSTS mogliśmy całkowicie skoncentrować się na implementacji, wykonaniu i analizie złożonego zestawu testów bez konieczności zajmowania się konfigurowaniem laboratorium testów”.

Więcej informacji

Package Management

W usłudze VSTS możesz bezproblemowo hostować swoje pakiety NuGet, npm i Maven, indeksować je i zarządzać nimi w chmurze razem z kodem źródłowym, kompilacjami i wersjami. Używaj serwera proxy i pamięci podręcznej dla pakietów z publicznych źródeł. Dostarczaj pakiety z każdą kompilacją. Automatycznie ustalaj wersję pakietów wraz z kompilacjami. Użyj widoków wersji, aby informować o jakości pakietu. Włącz bezproblemowe debugowanie za pomocą serwera symboli usługi VSTS, aby Twój zespół mógł łatwo debugować pakiety w miarę ich tworzenia.

Zarządzanie pakietami za pomocą narzędzi NuGet, npm i Maven
logo programu Skype
„Dzięki usłudze VSTS tysiąc inżynierów pracujących nad programem Skype w pięciu lokalizacjach może współdzielić pakiety kodu i współpracować, korzystając ze stosu technologicznego, który obejmuje systemy Linux, Windows, iOS i Android oraz języki Java, JavaScript, C++ i C# [oraz obsługuje] 2,5 mln wywołań dziennie”.

Odtwórz wideo

Zrzut ekranu przedstawiający poglądową oś czasu

Monitoring

Skorzystaj z zaawansowanego monitorowania wydajności, rozbudowanych funkcji alertów i łatwych do przetwarzania pulpitów nawigacyjnych, aby mieć pewność, że aplikacje są dostępne i działają z oczekiwaną wydajnością. Szybko wykryj potencjalne problemy, poznaj liczbę użytkowników, których one dotyczą, rozpoznaj główną przyczynę występowania problemu i rozwiąż go. Możesz proaktywnie wykrywać i diagnozować problemy dotyczące cyklu życia ról — ponowne uruchamianie cyklu, zawieszanie się lub nieuruchamianie — które mogą mieć wpływ na usługi w chmurze i aplikacje. Efektywnie śledź w jednym widoku dane wydajności maszyn wirtualnych oraz wydajności aplikacji.

logo firmy Jet
„Usługa Azure Application Insights udostępnia alerty w czasie rzeczywistym ułatwiające deweloperom identyfikowanie i klasyfikowanie problemów zaraz po ich wystąpieniu. Usługa Application Insights umożliwia również witrynie Jet uczenie się w czasie rzeczywistym oraz poznanie sposobu korzystania z aplikacji przez klientów, dzięki czemu można zaimplementować elastyczny cykl build-measure-learn”.

Więcej informacji

Analiza dziennika

Scentralizowane dane dziennika z wielu systemów w pojedynczym magazynie danych. Przekształcaj dane o aktywności platformy Azure i dane dotyczące zasobów zarządzanych z różnych subskrypcji w analizy wskazujące czynności do wykonania. Uzyskaj lepszy wgląd w hybrydowe środowisko IT obejmujące zasoby na platformie Azure i zasoby lokalne. Twórz zaawansowane pulpity nawigacyjne przy użyciu niestandardowych zapytań wyszukiwania, aby zbudować wizualizacje danych. Definiuj niestandardowe pola, korzystając z wykonywanego na bieżąco wyodrębniania pól i bogatych funkcji wbudowanych.

Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny przeglądu
„Korzystamy z usługi Azure Security Center, aby monitorować nasze środowisko. Dzięki temu możemy podejmować działania zaraz po zidentyfikowaniu zagrożeń”.

Więcej informacji

Zrzut ekranu przedstawiający przegląd usługi Security Center

Zabezpieczenia

Uzyskaj ujednolicony widok zabezpieczeń ze wszystkich obciążeń lokalnych i w chmurze. Automatycznie odkrywaj i dołączaj nowe zasoby platformy Azure oraz stosuj zasady zabezpieczeń w hybrydowych obciążeniach w chmurze, aby zapewnić zgodność ze standardami zabezpieczeń. Zbieraj, wyszukuj i analizuj dane zabezpieczeń z różnych źródeł, w tym z zapór i innych rozwiązań partnerów.

logo firmy Nuance
„Firma Nuance używa usługi Azure Security Center do monitorowania poszczególnych maszyn wirtualnych oraz zarządzania nimi pod kątem ochrony przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem. Korzystając z pulpitu nawigacyjnego usługi Azure Security Center, pracownicy firmy Nuance mogą łatwo wyświetlać kondycję zabezpieczeń poszczególnych węzłów i podejmować proaktywne oraz prewencyjne działania mające na celu zastosowanie poprawek zabezpieczeń i zapewnienie, że na wszystkich węzłach zastosowano je na najnowszych poziomach”.

Więcej informacji

Aktualności dotyczące narzędzi DevOps

Blog narzędzi DevOps

Obsługa dostępu warunkowego usługi AzureAD…

Justin Marks

Blog Briana Harry’ego

Udostępniono program TFS 2018 aktualizacja 1 RC

Brian Harry

Blog platformy Azure
Blog narzędzi DevOps

Następne kroki