git-logo-58x58Poznaj usługę Git

Poznaj usługę Git dzięki samouczkom i najlepszym rozwiązaniom w ofercie dla zespołów, przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych

POLECANY ARTYKUŁ

Migrowanie z kontroli wersji serwera Team Foundation do usługi Git

Autor: Robert Outlaw |  Czas czytania: 6 min

Przenieś kod z głównego rozgałęzienia kontroli wersji serwera Team Foundation do nowego repozytorium Git, uważając, aby nie przenieść przy okazji historii ewidencjonowania kontroli wersji serwera Team Foundation. Zachowaj istniejące elementy kontroli wersji serwera Team Foundation w tym samym projekcie zespołowym, co nowe repozytorium Git, aby mieć łatwy dostęp do historii tworzenia sprzed przeprowadzenia migracji.
Visual Studio Team Services
zawiera narzędzia usługi Git potrzebne zespołowi do dostarczania świetnego kodu