Feedback

//Zasady zachowania poufności informacji programu Visual Studio 2010
Zasady zachowania poufności informacji programu Visual Studio 2010 2016-09-14T11:46:21+00:00

Zasady zachowania poufności informacji programu Visual Studio 2010

Opublikowano: maj 2010

Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby chronić poufność informacji użytkowników, dostarczając oprogramowanie do komputerów osobistych zapewniające wydajną, skuteczną i wygodną pracę. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności są określone zasady zbierania i wykorzystywania danych obowiązujące w programie Microsoft Visual Studio 2010 („Visual Studio”).

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, otwarcie zwracamy się do użytkownika o przekazanie informacji pozwalających na określenie jego tożsamości lub informacji kontaktowych. Gromadzone dane osobowe użytkownika firma Microsoft oraz kontrolowane przez nią spółki zależne i filie wykorzystują do dostarczania usług lub przeprowadzania transakcji, których użytkownik zażądał lub do których upoważnił. Ponadto dane te mogą być używane w przypadku: uzyskiwania wymaganych dodatkowych informacji zwrotnych o dostarczonym użytkownikowi produkcie lub usłudze; przekazywania ważnych powiadomień dotyczących oprogramowania; działań związanych z poprawianiem produktu lub usługi (np. zapytania dotyczące błędów lub ankiety); przekazywania powiadomień o przyszłych zdarzeniach lub nowych wersjach produktów.

Poza przypadkami określonymi w niniejszym oświadczeniu podawane przez użytkownika informacje nie będą przekazywane do stron trzecich bez jego zgody. Firma Microsoft zatrudnia inne firmy do świadczenia w jej imieniu ograniczonych usług. Usługi te obejmują pakowanie, wysyłkę i dostarczanie zakupionych produktów i innych przesyłek pocztowych, odpowiadanie na zapytania klientów na temat produktów i usług, przetwarzanie rejestracji zdarzeń lub wykonywanie analiz statystycznych naszych usług. Firma Microsoft dostarcza takim firmom dane osobowe niezbędne do świadczenia usług. Zabronione jest, aby te firmy używały tych informacji w innych celach.

Informacje zbierane przez firmę Microsoft lub do niej wysyłane mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub dowolnym innym kraju, w którym znajdują się serwery firmy Microsoft lub jej podmiotów stowarzyszonych, spółek zależnych lub dostawców usług. Firma Microsoft przestrzega wytycznych programu Safe Harbor Departamentu Handlu USA dotyczących gromadzenia, używania i przechowywania danych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Informacje o użytkowniku, w tym treść przesyłanych wiadomości, mogą być przez firmę Microsoft użyte i ujawnione w celu: (a) zachowania zgodności z przepisami prawa lub gdy wymagają tego zgodne z prawem żądania lub procedury prawne; (b) ochrony praw lub własności firmy Microsoft lub jej klientów, w tym egzekwowania umów lub zasad określających warunki korzystania z usług; (c) w przypadku działania w dobrej wierze, że użycie lub ujawnienie tych informacji jest konieczne ze względu na ochronę osobistego bezpieczeństwa pracowników firmy Microsoft, klientów lub bezpieczeństwa publicznego. Ujawnienie danych osobowych może być również częścią transakcji spółki, np. w przypadku fuzji lub sprzedaży aktywów.

Zbieranie i wykorzystywanie danych o komputerze użytkownika

Program Visual Studio zawiera funkcje komunikujące się z usługami internetowymi. Używanie tych funkcji wiąże się z przesyłaniem pewnych standardowych informacji z komputera użytkownika („standardowe informacje o komputerze”) do firmy Microsoft. Standardowe informacje o komputerze zwykle obejmują: adres IP, wersję systemu operacyjnego, wersję przeglądarki, identyfikator używanego sprzętu oznaczający producenta, nazwę i wersję urządzenia oraz ustawienia regionalne i językowe. Zwykle nie są to informacje osobiste użytkownika, a raczej przypominają dane wysyłane przez przeglądarkę do witryn odwiedzanych przez użytkownika.

Poniżej podano szczegóły poufności poszczególnych funkcji programu Visual Studio w zestawieniu z dodatkowymi informacjami, które są gromadzone, i sposobami ich użycia.

Bezpieczeństwo danych

Firma Microsoft stara się zapewnić bezpieczeństwo danych użytkowników. Stosowane są różne technologie zabezpieczeń, które chronią te informacje przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Na przykład dane osobowe udostępniane przez użytkowników są przechowywane na serwerach o ograniczonym dostępie, znajdujących się w strzeżonych ośrodkach.

Zmiany zasad zachowania poufności informacji

Firma Microsoft może od czasu do czasu zaktualizować niniejsze zasady zachowania poufności informacji. W przypadku każdej zmiany aktualizowana jest data ostatniej aktualizacji zamieszczona na początku tych zasad. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszych zasad zachowania poufności informacji, aby być na bieżąco ze sposobem ochrony danych osobowych.

Informacje dodatkowe

W razie pytań dotyczących niniejszych Zasad zachowania poufności informacji należy skontaktować się z firmą Microsoft pod adresem e-mail vsswp@microsoft.com.

Prywatność w programie Visual Studio

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052


Określone funkcje:

Program poprawy jakości obsługi klienta (CEIP)

Sposób działania funkcji:

W przypadku przystąpienia użytkownika do programu CEIP firma Microsoft będzie gromadzić podstawowe informacje o konfiguracji sprzętu użytkownika i sposobach korzystania przez niego z oprogramowania oraz usług. Umożliwi to identyfikację trendów i wzorców użycia. Ponadto w ramach programu CEIP gromadzone są informacje o typie i liczbie występujących błędów, wydajności oprogramowania i sprzętu oraz szybkości usług. Nie będziemy gromadzić nazwisk, adresów i innych informacji kontaktowych.

Używanie informacji:

Informacje te są wykorzystywane przez firmę Microsoft w działaniach służących poprawie jakości, niezawodności i wydajności oferowanego oprogramowania i usług.

Wybór/kontrola:

Podczas instalacji wyświetlana jest oferta wzięcia udziału w programie CEIP. Jeśli wyrazisz zgodę na uczestnictwo w programie, a następnie zmienisz zdanie, zawsze możesz wyłączyć funkcję CEIP, wykonując następujące czynności: 1. W menu Pomoc wybierz polecenie Opcje opinii klientów… 2. Aby wyłączyć funkcję CEIP, kliknij opcję Nie chcę uczestniczyć.

Aby włączyć funkcję CEIP, kliknij opcję Tak, chcę uczestniczyć. Kliknij przycisk OK.

Więcej ogólnych informacji o programie CEIP można znaleźć pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=52097.


Raportowanie błędów

Sposób działania funkcji:

Funkcja raportowania błędów umożliwia przesyłanie do firmy Microsoft informacji o problemach napotykanych podczas używania programu Visual Studio i odbieranie informacji pomocnych w obchodzeniu lub rozwiązywaniu takich problemów.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

Funkcja raportowania błędów zbiera adresy IP, które nie są używane do identyfikowania użytkowników. Funkcja nie gromadzi w sposób celowy nazwisk, adresów zamieszkania, adresów e-mail, nazw komputerów ani żadnych innych informacji, które umożliwiałyby identyfikację użytkownika lub skontaktowanie się z nim. Może się zdarzyć, że takie informacje zostaną przechwycone w pamięci lub w danych zbieranych z otwartych plików. Firma Microsoft nie używa jednak tych informacji do identyfikacji użytkowników.

Niekiedy występują problemy trudne do rozwiązania i firma Microsoft może prosić o podanie dodatkowych danych, np. sekcji pamięci (w tym wspólnej pamięci dowolnych lub wszystkich aplikacji działających w momencie wystąpienia problemu), niektórych ustawień rejestru i jednego lub kilku plików zapisanych na komputerze. Może to dotyczyć również bieżących dokumentów. W takim przypadku użytkownik ma możliwość przeglądania danych i decydowania o ewentualnym wysłaniu lub odmowie wysłania tych danych.

Używanie informacji:

Zgromadzone dane służą firmie Microsoft do rozwiązywania problemów klientów i ulepszania swojego oprogramowania.

Wybór/kontrola:

Za każdym razem, gdy wystąpi błąd, generowany jest raport i wyświetlane jest pytanie, czy użytkownik wyraża zgodę na wysłanie tego raportu do firmy Microsoft. Przed podjęciem decyzji o ewentualnym wysłaniu raportu o błędzie użytkownik może przejrzeć zawarte w nim informacje.

Zasady grupy umożliwiają klientom korporacyjnym konfigurowanie sposobu działania funkcji raportowania błędów na ich komputerach. Opcje konfiguracji obejmują możliwość całkowitego wyłączenia funkcji raportowania błędów. Przeznaczone dla administratorów techniczne szczegóły konfigurowania funkcji raportowania błędów w zasadach grupy są dostępne pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=35776.

Ważne informacje:

Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących gromadzonych danych i sposobów ich użycia, zob. informacje o ochronie prywatności podczas raportowania błędów pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31490.


Dokumentacja programu Microsoft Visual Studio

Sposób działania funkcji:

Program Visual Studio umożliwia korzystanie z Pomocy online w Internecie (co zapewnia dostęp do najnowszej wersji treści Pomocy), lokalnego systemu pomocy dostępnego w komputerze lub połączenia tych dwóch możliwości. Źródłem Pomocy online jest witryna MSDN (Microsoft Developer Network) i witryny sieci Web innych firm.

Funkcja zawartości online umożliwia podczas wykonywania wyszukiwania kierowanie automatycznych zapytań online do witryn sieci Web, w tym witryny MSDN Online firmy Microsoft i społecznościowych witryn sieci Web innych firm. Ponadto istnieje możliwość pobrania informacji z tych samych witryn sieci Web w odpowiedzi na naciśnięcie klawisza F1 na słowach kluczowych języka w oknie kodu programu.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

Uzyskiwanie odpowiednich wyników wymaga, aby funkcje Pomocy online i zawartości online przesyłały informacje do witryny MSDN Online i witryn sieci Web innych firm określonych w opcji Zawartość online. Przesyłane dane obejmują standardowe informacje o komputerze, wprowadzony ciąg tekstowy wyszukiwania lub słowa kluczowe skojarzone z kluczowym słowem języka, na którym naciśnięto klawisz F1, oraz źródła, które mają być przeszukane (np. witryna MSDN Online).

Używanie informacji:

Informacje umożliwiają odpowiadanie na zapytania wyszukiwania lub naciśnięcia klawisza F1. Ponadto umożliwiają firmie Microsoft projektowanie nowej zawartości i poprawienie istniejącej.

Wybór/kontrola:

Domyślne program Visual Studio wyszukuje informacje pomocy tylko na tym komputerze. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft, jeśli nie wybrano w ustawieniach opcji używania Pomocy online lub zawartości online.

Ważne informacje:

Ujawnianie powyższych informacji obejmuje tylko interakcje z witryną MSDN Online. Sposób gromadzenia i wykorzystywania informacji związanych z wyszukiwaniem przez inne witryny sieci Web wybrane do wyszukiwania informacji Pomocy zależy od określonej wybranej witryny. Więcej informacji dotyczących zasad zachowania poufności informacji obowiązujących w witrynach sieci Web innych firm wybranych do wyszukiwania mogą zawierać oświadczenia dotyczące tych zasad właściwe dla danej witryny.


Rejestracja

Sposób działania funkcji:

W trakcie rejestracji programu Visual Studio użytkownik przekazuje firmie Microsoft dane osobowe, które umożliwią otrzymywanie informacji o aktualizacjach produktów i ofertach specjalnych.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

Rejestrując oprogramowanie, użytkownik jest monitowany o podanie pewnych informacji o sobie, np. swojego nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail.

Używanie informacji:

Informacje rejestracyjne są używane przez firmę Microsoft do wysyłania dodatkowych informacji o aktualizacjach produktów i ofertach specjalnych. Wszystkie informacje rejestracyjne są chronione za pomocą różnych technologii zabezpieczeń. Informacje użytkownika nie będą bez jego zgody udostępniane partnerom firmy Microsoft.

Wybór/kontrola:

Rejestracja jest obowiązkowa tylko w przypadku wszystkich produktów Visual Studio Express; jest opcjonalna w przypadku wszystkich pozostałych.


Raporty Instalatora

Sposób działania funkcji:

Wybranie opcji uczestnictwa powoduje po każdym zamknięciu Instalatora dowolnego produktu Visual Studio wysłanie raportu do firmy Microsoft o przebiegu wszystkich instalacji programu Visual Studio.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

Gromadzone informacje są ograniczone i dotyczą zainstalowanych składników, opcji instalacji, błędów występujących podczas instalacji, podstawowych informacji o środowisku (system operacyjny itd.) i czasu trwania instalacji.

Używanie informacji:

Dane zebrane w raportach Instalatora umożliwiają firmie Microsoft ulepszanie czynności instalacyjnych.

Wybór/kontrola:

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję raportów Instalatora, uruchom Kreatora instalacji dowolnego produktu programu Visual Studio i zaznacz lub anuluj zaznaczenie pola wyboru „Tak, wyślij informacje o przebiegu moich instalacji do firmy Microsoft Corporation”.

Zasady grupy umożliwiają klientom korporacyjnym konfigurowanie sposobu działania funkcji raportów Instalatora na ich komputerach. Opcje konfiguracji obejmują możliwość całkowitego wyłączenia wysyłania raportów Instalatora do firmy Microsoft. Przeznaczone dla administratorów techniczne szczegóły konfigurowania funkcji raportów Instalatora są dostępne pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=73604.


Usługi online Menedżera rozszerzeń

Sposób działania funkcji:

Menedżer rozszerzeń umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie, pobieranie i instalowanie rozszerzeń z witryny Visual Studio Gallery. Ponadto można włączyć funkcję automatycznego wykrywania aktualizacji rozszerzeń zainstalowanych za pośrednictwem Menedżera rozszerzeń.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

Podczas wykonywania zapytań dotyczących dostępnych rozszerzeń w trybie online Menedżer rozszerzeń wysyła informacje o wersji programu Visual Studio i aktualnie używanych ustawieniach regionalnych. Dane te służą do filtrowania listy dostępnych rozszerzeń w celu wyświetlania tylko pozycji możliwych do zainstalowania i używania.

Po włączeniu aktualizacji Menedżer rozszerzeń będzie wysyłał identyfikator zainstalowanych rozszerzeń w celu weryfikacji dostępności aktualizacji.

Używanie informacji:

Informacje wysyłane do witryny Visual Studio Gallery są używane tylko do wyszukiwania dostępnych rozszerzeń i nie są trwałe.

Wybór/kontrola:

Aby włączyć lub wyłączyć przeglądanie, przejdź do menu Narzędzia i wybierz polecenie Opcje. Kliknij węzeł Środowisko, a następnie węzeł Menedżer rozszerzeń. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola Wyłącz zawartość online.

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne wykrywanie aktualizacji, przejdź do menu Narzędzia i wybierz polecenie Opcje. Kliknij węzeł Środowisko, a następnie węzeł Menedżer rozszerzeń. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola Automatycznie sprawdzaj aktualizacje zainstalowanych rozszerzeń.


Usługi online w oknie dialogowym Nowy projekt

Sposób działania funkcji:

Okno dialogowe Nowy projekt umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie, pobieranie i instalowanie szablonów z witryny Visual Studio Gallery.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

Podczas wykonywania zapytań dotyczących dostępnych rozszerzeń w trybie online okno dialogowe Nowy projekt wysyła informacje o wersji programu Visual Studio, typie projektu i aktualnie używanych ustawieniach regionalnych. Dane te służą do filtrowania listy dostępnych rozszerzeń w celu wyświetlania tylko pozycji możliwych do zainstalowania i używania.

Używanie informacji:

Informacje wysyłane do witryny Visual Studio Gallery są używane tylko do wyszukiwania dostępnych rozszerzeń i nie są trwałe.

Wybór/kontrola:

Aby włączyć lub wyłączyć przeglądanie, przejdź do menu Narzędzia i wybierz polecenie Opcje. Kliknij węzeł Środowisko, a następnie węzeł Menedżer rozszerzeń. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola Wyłącz zawartość online.


Dodatki i rozszerzenia:

Microsoft Azure Tools

Sposób działania rozszerzenia:

Zainstalowanie narzędzi Microsoft Azure Tools dla programu Microsoft Visual Studio umożliwia interakcje z usługą Microsoft Azure. Narzędzia umożliwiają publikowanie obsługiwanych usług w usłudze Microsoft Azure, monitorowanie i gromadzenie informacji o debugowaniu usług, a także przeglądanie kont magazynu Microsoft Azure.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

Użytkownik obsługiwanych usług jest monitowany o certyfikat używany przez program Visual Studio do łączenia się z usługą Microsoft Azure. W przypadku użytkownika konta magazynu jest to monit o klucz dostępu. Podczas publikowania w usłudze Microsoft Azure rozwiązanie użytkownika jest wysyłane do tej usługi przez Internet. Podczas przeglądania kont magazynu usługi Microsoft Azure nawiązywane jest aktywne połączenie internetowe z usługą Microsoft Azure. Jeśli dla usługi włączona jest funkcja IntelliTrace, dane debugowania zostaną zapisane na koncie magazynu usługi Microsoft Azure, a następnie będą pobrane na komputer użytkownika, ułatwiając identyfikację błędów występujących w usłudze. Wybranie opcji monitorowania usługi powoduje, że informacje o stanie będą aktywnie pobierane z usługi Microsoft Azure przez Internet.

Używanie informacji:

Informacje wysyłane do firmy Microsoft za pośrednictwem narzędzi Microsoft Azure Tools są używane do dostarczania usług. Wszelkie dane wysyłane do usługi Microsoft Azure i/lub w niej gromadzone są używane zgodnie z zasadami zachowania poufności informacji Microsoft Azure dostępnymi pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=131004.

Wybór/kontrola:

Użytkownik może określić, że nazwa i klucz konta usługi Microsoft Azure będą przechowywane na jego komputerze lokalnym, co pozwala mu uniknąć powtórnego wprowadzania danych przy każdym użyciu narzędzi Microsoft Azure Tools. W przypadku publikowania w usłudze Microsoft Azure narzędzia umożliwiają określenie poświadczenia, gniazda usług używanego we wdrażaniu (np. „przemieszczanie” lub „produkcja”) i konta magazynu, które ma być użyte. Uprawnienie programu Visual Studio do łączenia się z usługą Microsoft Azure można odwołać w dowolnej chwili, usuwając informacje o poświadczeniu za pomocą interfejsu użytkownika programu Visual Studio, ponownie generując klucze dostępu kont magazynu w portalu deweloperów Microsoft Azure lub usuwając certyfikat API konta.