Rozszerzenia licencji na program Visual Studio 2012 i Visual Studio 2012 SDK

Na tej stronie:

Lista REDIST programu Visual Studio 2012 w wersji Ultimate, Premium i Professional

Przedstawiamy „Listę REDIST”, o której mowa w punkcie zatytułowanym „Kod dystrybucyjny” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft i mających zastosowanie do niektórych wydań programu Microsoft Visual Studio 2012 („oprogramowanie”). Aby sprawdzić, czy w Postanowieniach licencyjnych dotyczących posiadanego wydania oprogramowania występuje odniesienie do tej listy REDIST, należy zapoznać się z Postanowieniami licencyjnymi posiadanego wydania oprogramowania. Jeżeli posiadana przez Licencjobiorcę kopia oprogramowania jest objętą ważną licencją, Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać w formie niezmodyfikowanego kodu obiektu pliki wymienione poniżej, o ile będzie przestrzegać Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania oraz ewentualnych dodatkowych postanowień.

BizApps:

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania następujące pliki z rozszerzeniem .dll i .exe można rozpowszechniać za pomocą aplikacji w niezmienionej postaci:

Visual Basic PowerPacks:

VisualBasicPowerPacksSetup.exe

LightSwitch:

 • Vslshost.exe
 • Microsoft.LightSwitch.dll
 • Microsoft.LightSwitch.AppBridge.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Base.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Base.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Extensions.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Extensions.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Host.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.SDKProxy.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Cosmopolitan.Client.dll

.NET Framework 4.5

Z zastrzeżeniem postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania następujące pliki z rozszerzeniem .exe można rozpowszechniać w niezmienionej postaci:

REDIST

 • dotNetFx45_Full_x86_x64.exe
 • dotNetFx45_Full_x86.exe

Instalator Web

 • dotNetFx45_Full_setup.exe

LP:

 • dotNetFx45LP_Full_x86_x64<Culture>.exe
 • dotNetFx45LP_Full_x86<Culture>.exe

Uwaga: Element <Culture> reprezentuje identyfikator języka. Dostępne są pakiety językowe dla następujących języków (obok każdego języka podany jest odpowiedni kod identyfikatora):

arabski (ar), chiński (zh-chs), chiński tajwański (zh-cht), czeski (cs), duński (da), fiński (fi), francuski (fr), grecki (el), hebrajski (he), hiszpański (es), holenderski — niderlandzki (nl), japoński (ja), koreański (ko), niemiecki (de), norweski (no), polski (pl), portugalski — Brazylia (pt-BR), portugalski — Portugalia (pt-PT), rosyjski (ru), szwedzki (sv), turecki (tr), węgierski (hu), włoski (it)

ADO.Net:

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania następujące pliki z rozszerzeniem .dll można rozpowszechniać za pomocą aplikacji w niezmienionej postaci:

 • System.Data.dll
 • System.Data.DatasetExtensions.dll
 • System.Data.OracleClient.dll
 • Adonetdiag.dll

Visual C++ Runtime Redist:

Pakiet Visual C++ Redistributable składa się z elementów uruchomieniowych bibliotek Visual C++ niezbędnych, aby aplikacje przygotowane w programie Visual Studio 2012 w języku C++ uruchomić na komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Visual Studio 2012.

„Lista wszystkich dołączonych plików i pakietów:”

Pakiety Visual C++ Redistributable

Pakiety Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable instalują elementy uruchomieniowe bibliotek Visual C++ niezbędnych, aby aplikacje przygotowane w programie Visual Studio 2012 w języku C++ uruchomić na komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Visual Studio 2012. Instalują one elementy uruchomieniowe bibliotek C Runtime (CRT), Standard C++, ATL, MFC, C++ AMP i OpenMP.

Z zastrzeżeniem postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania wymienione poniżej pliki z rozszerzeniem .exe można rozpowszechniać w niezmienionej postaci.

Podczas instalacji te pliki mogą być uruchomione w ramach wymagań wstępnych.

vcredist_x86.exe
vcredist_x64.exe
vcredist_arm.exe

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania można rozpowszechniać wymienione poniżej pliki z rozszerzeniem .msm w niezmienionej postaci jako część pakietu instalacyjnego:

Microsoft_VC110_ATL_arm.msm
Microsoft_VC110_ATL_x64.msm
Microsoft_VC110_ATL_x86.msm

Microsoft_VC110_CRT_arm.msm
Microsoft_VC110_CRT_x64.msm
Microsoft_VC110_CRT_x86.msm

Microsoft_VC110_CXXAMP_x64.msm
Microsoft_VC110_CXXAMP_x86.msm

Microsoft_VC110_MFCLOC_x64.msm
Microsoft_VC110_MFCLOC_x86.msm

Microsoft_VC110_MFC_x64.msm
Microsoft_VC110_MFC_x86.msm

Microsoft_VC110_OpenMP_arm.msm
Microsoft_VC110_OpenMP_x64.msm
Microsoft_VC110_OpenMP_x86.msm

Pliki uruchomieniowe Visual C++

Dla wygody użytkowników do rozpowszechniania plików wykonawczych VC++ utworzono następujące foldery. Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania można rozpowszechniać dowolne pliki z folderów wymienionych poniżej:

\VC\redist\x86\Microsoft.VC110.ATL\
atl110.dll

\VC\redist\x64\Microsoft.VC110.ATL\
atl110.dll

\VC\redist\arm\Microsoft.VC110.ATL\
atl110.dll

\VC\redist\x86\Microsoft.VC110.CRT\
msvcp110.dll
msvcr110.dll
vccorlib110.dll

\VC\redist\x64\Microsoft.VC110.CRT\
msvcp110.dll
msvcr110.dll
vccorlib110.dll

\VC\redist\arm\Microsoft.VC110.CRT\
msvcp110.dll
msvcr110.dll
vccorlib110.dll

\VC\redist\x86\Microsoft.VC110.MFC\
mfc110.dll
mfc110u.dll
mfcm110.dll
mfcm110u.dll

\VC\redist\x64\Microsoft.VC110.MFC\
mfc110.dll
mfc110u.dll
mfcm110.dll
mfcm110u.dll

\VC\redist\x86\Microsoft.VC110.MFCLOC\
mfc110chs.dll
mfc110cht.dll
mfc110enu.dll
mfc110esn.dll
mfc110deu.dll
mfc110fra.dll
mfc110ita.dll
mfc110jpn.dll
mfc110kor.dll
mfc110rus.dll

\VC\redist\x64\Microsoft.VC110.MFCLOC\
mfc110chs.dll
mfc110cht.dll
mfc110enu.dll
mfc110esn.dll
mfc110deu.dll
mfc110fra.dll
mfc110ita.dll
mfc110jpn.dll
mfc110kor.dll
mfc110rus.dll

\VC\redist\x86\Microsoft.VC110.OpenMP\
vcomp110.dll

\VC\redist\x64\Microsoft.VC110.OpenMP\
vcomp110.dll

\VC\redist\arm\Microsoft.VC110.OpenMP\
vcomp110.dll

\VC\redist\x86\Microsoft.VC110.CXXAMP\
vcamp110.dll

\VC\redist\x64\Microsoft.VC110.CXXAMP\
vcamp110.dll

\VC\redist\arm\Microsoft.VC110.CXXAMP\
vcamp110.dll

Microsoft Visual Studio 11.0\DIA SDK\bin\
msdia110.dll
amd64\msdia110.dll
arm\msdia110.dll

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania następujące pliki mogą być rozpowszechniane za pomocą aplikacji w lokalnym folderze aplikacji albo przez wdrożenie do globalnej pamięci podręcznej zestawów:

mfcmifc80.dll

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania co najmniej jeden plik *.*.pdb wymieniony poniżej może być rozpowszechniany wyłącznie w celu debugowania aplikacji.

atl110.i386.pdb
atl110.AMD64.pdb
atl110.arm.pdb

msvcp110.i386.pdb
msvcp110.AMD64.pdb
msvcp110.arm.pdb

msvcr110.i386.pdb
msvcr110.AMD64.pdb
msvcr110.arm.pdb

vccorlib110.i386.pdb
vccorlib110.AMD64.pdb
vccorlib110.arm.pdb

mfc110.i386.pdb
mfc110.AMD64.pdb

mfc110u.i386.pdb
mfc110u.AMD64.pdb

mfcm110.i386.pdb
mfcm110.AMD64.pdb

mfcm110u.i386.pdb
mfcm110u.AMD64.pdb

vcomp110.i386.pdb
vcomp110.AMD64.pdb
vcomp110.arm.pdb

vcamp110.i386.pdb
vcamp110.AMD64.pdb
vcamp110.arm.pdb

Pliki z zestawu SDK wizualizatora współbieżności

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania następujące pliki można rozpowszechniać za pomocą aplikacji w niezmienionej postaci

Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (dla systemu .NET 3.5)

Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (dla systemu .NET 4.0)

cvmarkers.h

cvmarkersobj.h

Lista REDIST programu Visual Studio 2012 w wersji Ultimate, Premium, Professional i Visual Studio Express for Windows 8

ASP.NET MVC 4

Licencjobiorca może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać i wdrażać dowolne pliki z rozszerzeniem .js znajdujące się w oprogramowaniu jako część programów ASP.NET. Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać następujące pliki w postaci kodu obiektu.

 • System.Net.Http.dll
 • System.Net.Http.Formatting.dll
 • System.Web.Http.SelfHost.dll
 • System.Web.Http.WebHost.dll
 • System.Web.Http.dll
 • System.Net.Http.WebRequest.dll
 • System.Web.Mvc.dll

Standardowi dostawcy ASP.NET

Licencjobiorca może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać i wdrażać dowolne pliki z rozszerzeniem .js znajdujące się w oprogramowaniu jako część programów ASP.NET. Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać następujący plik w postaci kodu obiektu.

System.Web.Providers.dll

Optymalizacja struktury sieci Web ASP.NET

Licencjobiorca może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać i wdrażać dowolne pliki z rozszerzeniem .js znajdujące się w oprogramowaniu jako część programów ASP.NET. Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać następujący plik w postaci kodu obiektu.

System.Web.Optimization.dll

Strony sieci Web ASP.NET 2

Licencjobiorca może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać i wdrażać dowolne pliki z rozszerzeniem .js znajdujące się w oprogramowaniu jako część programów ASP.NET. Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać następujące pliki w postaci kodu obiektu.

 • Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll
 • System.Web.Helpers.dll
 • System.Web.Razor.dll
 • System.Web.WebPages.dll
 • System.Web.WebPages.Administration.dll
 • System.Web.WebPages.Deployment.dll
 • System.Web.WebPages.Razor.dll
 • WebMatrix.Data.dll
 • WebMatrix.WebData.dll
 • Microsoft.Web.Infrastructure.dll
 • NuGet.Core.dll

ASP.NET MVC3

Licencjobiorca może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać i wdrażać dowolne pliki z rozszerzeniem .js znajdujące się w oprogramowaniu jako część programów ASP.NET. Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać następujące pliki w postaci kodu obiektu.

 • System.Web.Mvc.dll

Strony sieci Web ASP.NET 1

Licencjobiorca może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać i wdrażać dowolne pliki z rozszerzeniem .js znajdujące się w oprogramowaniu jako część programów ASP.NET. Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać następujące pliki w postaci kodu obiektu.

 • Microsoft.Web.Infrastructure.dll
 • NuGet.Core.dll
 • System.Web.Helpers.dll
 • System.Web.Razor.dll
 • System.Web.WebPages.Administration.dll
 • System.Web.WebPages.Deployment.dll
 • System.Web.WebPages.dll
 • System.Web.WebPages.Razor.dll
 • WebMatrix.Data.dll
 • WebMatrix.WebData.dll

Kod dystrybucyjny dla programu Visual Studio 2012 SDK

Przedstawiamy „Listę REDIST”, o której mowa w punkcie zatytułowanym „Kod dystrybucyjny” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do programu Microsoft Visual Studio 2012 SDK („oprogramowanie”). Jeżeli posiadana przez Licencjobiorcę kopia oprogramowania jest objętą ważną licencją, Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać w formie niezmodyfikowanego kodu obiektu pliki wymienione poniżej, o ile będzie przestrzegać Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania oraz ewentualnych dodatkowych postanowień.

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących programu Microsoft Visual Studio 2012 SDK następujące pliki z rozszerzeniem .exe można rozpowszechniać za pomocą zintegrowanych aplikacji w niezmienionej postaci:

VSSDKTestHost.exe

vs110_piaredist.exe

vs_isoshell.exe

vs_isoshellLP.exe

vs_intshelladditional.exe

vs_intshelladditionalLP.exe

Kod dystrybucyjny dla programu Visual Studio Express 2012

Visual C++ Runtime Redist:

Pakiet Visual C++ Redistributable składa się z elementów uruchomieniowych bibliotek Visual C++ niezbędnych, aby aplikacje przygotowane w programie Visual Studio 2012 w języku C++ uruchomić na komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Visual Studio 2012.

Pakiety Visual C++ Redistributable

Pakiety Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable instalują elementy uruchomieniowe bibliotek Visual C++ niezbędnych, aby aplikacje przygotowane w programie Visual Studio 2012 w języku C++ uruchomić na komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Visual Studio 2012. Instalują one elementy uruchomieniowe bibliotek C Runtime (CRT), Standard C++, C++ AMP i OpenMP.

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania można rozpowszechniać wymienione poniżej pliki z rozszerzeniem .msm w niezmienionej postaci jako część pakietu instalacyjnego:

Microsoft_VC110_CRT_x64.msm
Microsoft_VC110_CRT_x86.msm

Microsoft_VC110_CXXAMP_x64.msm
Microsoft_VC110_CXXAMP_x86.msm

Microsoft_VC110_OpenMP_x64.msm
Microsoft_VC110_OpenMP_x86.msm

Pliki uruchomieniowe Visual C++

Dla wygody użytkowników do rozpowszechniania plików wykonawczych VC++ utworzono następujące foldery. Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania można rozpowszechniać dowolne pliki z folderów wymienionych poniżej:

\VC\redist\x86\Microsoft.VC110.CRT\
msvcp110.dll
msvcr110.dll
vccorlib110.dll

\VC\redist\x64\Microsoft.VC110.CRT\
msvcp110.dll
msvcr110.dll
vccorlib110.dll

\VC\redist\x86\Microsoft.VC110.OpenMP\
vcomp110.dll

\VC\redist\x64\Microsoft.VC110.OpenMP\
vcomp110.dll

\VC\redist\x86\Microsoft.VC110.CXXAMP\
vcamp110.dll

\VC\redist\x64\Microsoft.VC110.CXXAMP\
vcamp110.dll

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania co najmniej jeden plik *.*.pdb wymieniony poniżej może być rozpowszechniany wyłącznie w celu debugowania aplikacji.

msvcp110.i386.pdb
msvcp110.AMD64.pdb

msvcr110.i386.pdb
msvcr110.AMD64.pdb

vccorlib110.i386.pdb
vccorlib110.AMD64.pdb

vcomp110.i386.pdb
vcomp110.AMD64.pdb

vcamp110.i386.pdb
vcamp110.AMD64.pdb

Lista programów narzędziowych programu Visual Studio 2012 w wersji Ultimate, Premium i Professional

Przedstawiamy „Listę programów narzędziowych”, o której mowa w punkcie zatytułowanym „Narzędzia” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do niektórych wydań programu Microsoft Visual Studio 2012 („oprogramowanie”). W zależności od wydania otrzymane oprogramowanie może nie obejmować niektórych plików wymienionych na liście. Aby określić swoje uprawnienia odnośnie do poniższych składników, należy zapoznać się z Postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi programu Visual Studio towarzyszącymi otrzymanemu wydaniu oprogramowania.

 • Autonomiczny moduł zbierający Visual Studio IntelliTrace
 • IntelliTraceCollection.cab
 • Wizualizator współbieżności Visual Studio
 • concvi_standalonecollection.exe
 • Zdalne narzędzia Visual Studio
 • rtools_setup_x86.exe
 • rtools_setup_x64.exe
 • rtools_setup_arm.exe
 • Autonomiczny profiler Visual Studio
 • vs_profiler_x64_*.exe
 • vs_profiler_x86_*.exe

Pliki BuildServer programu Visual Studio 2012 w wersji Ultimate, Premium i Professional:

Przedstawiamy „Listę plików BUILDSERVER”, o której mowa w punkcie zatytułowanym „Plik BUILDSERVER.TXT” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie się do niektórych wydań programu Microsoft Visual Studio 2012 („oprogramowanie”). Aby sprawdzić, czy w Postanowieniach licencyjnych dotyczących posiadanego wydania oprogramowania występuje odniesienie do tej listy BUILDSERVER, oraz określić swoje prawa do używania poniższych składników, należy zapoznać się z Postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi posiadanego wydania programu Visual Studio 2012.

 • Narzędzie SharePoint dla programu Visual Studio 2012:
 • Program Files(86)\MsBuild\Microsoft\Visual Studio\v11.0\SharePointTools\
 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.targets
 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Tasks.dll
 • Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\
 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.dll
 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Features.dll
 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Packages.dll
 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.dll

Pliki Visual C++ Build Server dla programu Visual Studio Ultimate 2012, Visual Studio Premium 2012 i Visual Studio Professional 2012

Wszystkie pliki z następujących folderów (i rekursywnie wszystkie pliki i foldery znajdujące się w tych folderach)

 • Program Files\Common Files\Merge Modules
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\Tools\ProjectComponents
 • Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V110\
 • Osobne pliki
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\msobj110.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\mspdb110.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\mspdbcore.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\mspdbsrv.exe
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\msvcdis110.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\Tools\makehm.exe
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\Tools\VCVarsQueryRegistry.bat
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\Tools\vsvars32.bat

Pliki LightSwitch Build Server dla programu Visual Studio Ultimate 2012, Visual Studio Premium 2012 i Visual Studio Professional 2012

Microsoft.Data.Schema.dll

Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.dll

Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.Sql.dll

Microsoft.Data.Schema.Sql.dll

Microsoft.Data.Schema.Utilities.dll

Microsoft.LightSwitch.AppBridge.dll

Microsoft.LightSwitch.Base.Client.dll

Microsoft.LightSwitch.Base.Server.dll

Microsoft.LightSwitch.Build.Publish.targets

Microsoft.LightSwitch.Build.Tasks.dll

Microsoft.LightSwitch.Build.Tasks.targets

Microsoft.LightSwitch.Client.dll

Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.Resources.dll

Microsoft.LightSwitch.Client.Resources.dll

Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll

Microsoft.LightSwitch.CommandLineBuild.Manifest.dll

Microsoft.LightSwitch.CommandLineBuildLoader.dll

Microsoft.LightSwitch.Common.targets

Microsoft.LightSwitch.Deploy.Provider.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.CodeGen.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.CodeGen.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Core.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Core.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.DataAccess.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.DataAccess.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Extensions.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Framework.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.DesignerWpfUtilities.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Loader.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Manifest.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Package.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.PackageUI.Neutral.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Project.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Publish.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Publish.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Server.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Utilities.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.VSTemplateWizard.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.WpfUtils.dll

Microsoft.LightSwitch.dll

Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll

Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.Resources.dll

Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dll

Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.Resources.dll

Microsoft.LightSwitch.ManifestService.dll

Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dll

Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.Resources.dll

Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.dll

Microsoft.LightSwitch.Publish.targets

Microsoft.LightSwitch.Publish.Tasks.dll

Microsoft.LightSwitch.Resources.dll

Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.Resources.dll

Microsoft.LightSwitch.SDK.BuildTasks.dll

Microsoft.LightSwitch.SDK.targets

Microsoft.LightSwitch.SDKProxy.dll

Microsoft.LightSwitch.SecurityData.svc

Microsoft.LightSwitch.Server.dll

Microsoft.LightSwitch.Server.Host.dll

Microsoft.LightSwitch.Server.Internal.dll

Microsoft.VisualStudio.Debugger.Runtime.dll.dll

Microsoft.VisualStudio.ExtensionManager.dll

Microsoft.VisualStudio.Settings.11.0.dll

Microsoft.VisualStudio.Shell.11.0.dll

Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.9.0.dll

Microsoft.VisualStudio.TextTemplating.11.0.dll

Microsoft.Web.Deployment.dll

Microsoft.Web.Publishing.AllFilesInTheProject.targets

Microsoft.Web.Publishing.AspNetCompileMerge.targets

Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FileSystem.targets

Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FPSE.targets

Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FTP.targets

Microsoft.Web.Publishing.Deploy.MsDeploy.targets

Microsoft.Web.Publishing.Deploy.Package.targets

Microsoft.Web.Publishing.MsDeploy.Common.targets

Microsoft.Web.Publishing.OnlyFilesToRunTheApp.targets

Microsoft.Web.Publishing.targets

Microsoft.Web.Publishing.Tasks.dll

Microsoft.WebApplication.Build.Tasks.Dll

Microsoft.WebApplication.targets

Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll

Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll

System.ServiceModel.PollingDuplex.dll

vslsHost.exe