feedback
//Zasady zachowania poufności informacji dotyczące rodziny produktów Microsoft Visual Studio 2013
Zasady zachowania poufności informacji dotyczące rodziny produktów Microsoft Visual Studio 2013 2016-09-14T11:49:09+00:00

Zasady zachowania poufności informacji dotyczące rodziny produktów Microsoft Visual Studio 2013

Ostatnia aktualizacja: marzec 2014

Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby chronić poufność informacji użytkowników, dostarczając oprogramowanie do komputerów osobistych zapewniające wydajną, skuteczną i wygodną pracę. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności są określone zasady zbierania i wykorzystywania danych obowiązujące w programie Microsoft Visual Studio 2013 („Visual Studio”).

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, otwarcie zwracamy się do użytkownika o przekazanie informacji pozwalających na określenie jego tożsamości lub informacji kontaktowych. Wszelkie tego typu dane osobowe firma Microsoft oraz kontrolowane przez nią spółki zależne i filie wykorzystują do dostarczania usług lub przeprowadzania transakcji, których użytkownik zażądał lub do których upoważnił. Ponadto dane te mogą być używane w przypadku: uzyskiwania opinii o dostarczonym użytkownikowi produkcie lub usłudze; przekazywania ważnych powiadomień dotyczących oprogramowania; działań związanych z poprawianiem produktu lub usługi (np. zapytania dotyczące błędów lub ankiety); przekazywania powiadomień o nowych wydaniach produktów.

Poza przypadkami określonymi w niniejszych zasadach podawane przez użytkownika informacje pozwalające na określenie jego tożsamości nie będą przekazywane do stron trzecich bez jego zgody. Firma Microsoft zatrudnia inne firmy do świadczenia w jej imieniu ograniczonych usług. Usługi te obejmują pakowanie, wysyłkę i dostarczanie zakupionych produktów i innych przesyłek pocztowych, odpowiadanie na zapytania klientów na temat produktów i usług, przetwarzanie rejestracji zdarzeń lub wykonywanie analiz statystycznych naszych usług. Takie firmy otrzymują od nas tylko te informacje o użytkowniku, które są potrzebne do świadczenia danej usługi, i nie mogą używać ich do jakichkolwiek innych celów.

Informacje zbierane przez firmę Microsoft lub do niej wysyłane mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub dowolnym innym kraju/regionie, gdzie znajdują się serwery firmy Microsoft bądź jej podmiotów stowarzyszonych, spółek zależnych lub usługodawców. Firma Microsoft przestrzega wytycznych programu Safe Harbor Departamentu Handlu USA dotyczących gromadzenia, używania i przechowywania danych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Informacje o użytkowniku, w tym treść przesyłanych wiadomości, mogą być przez firmę Microsoft użyte i ujawnione w celu: (a) zachowania zgodności z przepisami prawa lub gdy wymagają tego zgodne z prawem żądania lub procedury prawne; (b) ochrony praw lub własności firmy Microsoft lub jej klientów, w tym egzekwowania umów lub zasad określających warunki korzystania z usług; (c) w przypadku działania w dobrej wierze, że użycie lub ujawnienie tych informacji jest konieczne ze względu na ochronę osobistego bezpieczeństwa pracowników firmy Microsoft, klientów lub bezpieczeństwa publicznego. Ujawnienie danych osobowych może być również częścią transakcji spółki, np. w przypadku fuzji lub sprzedaży aktywów.

Zbieranie i wykorzystywanie danych o komputerze użytkownika

Program Visual Studio zawiera funkcje komunikujące się z usługami internetowymi. Używanie tych funkcji wiąże się z przesyłaniem pewnych standardowych informacji z komputera użytkownika („standardowe informacje o komputerze”) do firmy Microsoft. Standardowe informacje o komputerze zwykle obejmują: adres IP, wersję systemu operacyjnego, wersję przeglądarki, identyfikator używanego sprzętu oznaczający producenta, nazwę i wersję urządzenia oraz ustawienia regionalne i językowe. Zwykle nie są to informacje osobiste użytkownika, a raczej przypominają dane wysyłane przez przeglądarkę do witryn odwiedzanych przez użytkownika.

Poniżej podano szczegóły poufności poszczególnych funkcji programu Visual Studio w zestawieniu z dodatkowymi informacjami, które są gromadzone, i sposobami ich użycia.

Bezpieczeństwo danych

Firma Microsoft przywiązuje dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa informacji użytkownika. Stosowane są różne technologie zabezpieczeń, które chronią te informacje przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Na przykład dane osobowe udostępniane przez użytkowników są przechowywane na serwerach o ograniczonym dostępie, znajdujących się w strzeżonych ośrodkach. Ponadto, gdy przesyłamy przez Internet wrażliwe informacje osobiste, na przykład hasło, chronimy je technologiami szyfrowania, takimi jak protokół SSL (Secure Socket Layer).

Zmiany w zasadach zachowania poufności informacji

Firma Microsoft może co pewien czas aktualizować niniejsze zasady zachowania poufności informacji. W przypadku każdej zmiany aktualizowana jest data ostatniej aktualizacji zamieszczona na początku tych zasad. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszych zasad w celu uzyskania informacji na temat stosowanych przez firmę Microsoft metod ochrony informacji.

W razie pytań dotyczących niniejszych zasad zachowania poufności informacji należy skontaktować się z firmą Microsoft pod adresem e-mail vspriv@microsoft.com.

Visual Studio Privacy,
Microsoft Corporation,
One Microsoft Way,
Redmond, Washington 98052, USA

Dane gromadzone automatycznie

Microsoft automatycznie zbiera informacje identyfikujące zainstalowany produkt firmy Microsoft, system operacyjny urządzenia, architekturę CPU systemu operacyjnego, a także dane dotyczące powodzenia instalacji oprogramowania, dane określające przyczynę awarii produktu oraz informacje dotyczące jego aktualnie użytkowanej licencji. Firma Microsoft nie wykorzystuje tych informacji, aby zidentyfikować użytkownika lub skontaktować się z nim.

Firma Microsoft używa tych informacji w celu ulepszenia swoich produktów i zrozumienia w jaki sposób klienci korzystają z licencji na nie.

Program poprawy jakości obsługi Visual Studio

Program poprawy jakości obsługi Visual Studio („VSEIP”) gromadzi dane dotyczące wydajności, konfiguracji, awaryjności, łączności oraz użytkowania Visual Studio przez użytkownika. Przykładowe informacje gromadzone przez VSEIP obejmują adres IP użytkownika, typ i liczbę występujących błędów, wydajność oprogramowania i sprzętu oraz szybkości usług. Niniejsze dane nie muszą zawierać informacji dotyczących użytkownika. Jednak część danych może zawierać informacje dotyczące użytkownika, o ile znajdowały się one w zebranym materiale diagnostycznym. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami w celu uzyskania wsparcia, możemy poprosić o dodatkowe dane, które pozwolą nam rozwiązać problem.

W większości wersji Visual Studio 2013 użytkownicy mogą zrezygnować z programu VSEIP, odmawiając uczestnictwa w programie podczas instalacji lub w sposób zawarty w poniższych instrukcjach.

Wykorzystanie informacji:

Firma Microsoft wykorzystuje te informacje w działaniach służących poprawie jakości, niezawodności i wydajności oferowanego oprogramowania i usług.

Wybór/kontrola:

Uczestnictwo w programie VSEIP jest domyślnie włączone. Uczestnictwo w programie VSEIP jest ustawione w Visual Studio dla jednego urządzenia, więc decyzja o przystąpieniu (lub nie) do programu VSEIP będzie wpływać na wszystkich użytkowników urządzenia, na którym zainstalowano tę samą wersję Visual Studio.

Osoby, które nie chcą uczestniczyć w tym programie, mogą w dowolnym momencie wyłączyć funkcję VSEIP, wykonując następujące czynności:

 1. W menu Pomoc wybierz polecenie Opcje opinii klientów
 2. Aby wyłączyć funkcję VSEIP, kliknij opcję Nie, nie chcę uczestniczyć.

Możesz zrezygnować z uczestnictwa w programie VSEIP prowadzonym w ramach programu Release Management dla Visual Studio 2013 do dnia:

 1. W przypadku programów Release Management Server dla TFS 2013 i Microsoft Deployment Agent 2013 przejdź do ekranu konfiguracji produktu i kliknij przycisk Informacje.
 2. Aby zrezygnować z uczestnictwa w programie VSEIP, w oknie Informacje usuń zaznaczenie pola wyboru Dołącz do programu poprawy jakości korzystania z programu Visual Studio
 1. W przypadku programu Release Management Client dla Visual Studio 2013 przejdź do pozycji Ustawienia w zakładce Administracja i kliknij link Edytuj.
 2. Aby zrezygnować z uczestnictwa w programie VSEIP, usuń zaznaczenie pola wyboru Dołącz do programu poprawy jakości korzystania z programu Visual Studio

PerfWatson

PerfWatson służy do gromadzenia od użytkownika informacji o reakcjach programu Visual Studio rejestrowanych, gdy interfejs użytkownika Visual Studio przestaje odpowiadać.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

PerfWatson gromadzi ramki i moduły. Firma Microsoft może również gromadzić nazwy komputerów lub użytkowników, jeśli znajdą się one w gromadzonych elementach.

Używanie informacji:

Informacje te są wykorzystywane przez firmę Microsoft w działaniach służących poprawie jakości, niezawodności i wydajności oprogramowania Visual Studio oraz świadczonych usług.

Wybór/kontrola:

Użytkownik może zrezygnować z tej funkcji, rezygnując z uczestnictwa w programie VSEIP.
UWAGA: Ścieżka pliku modułu jest zapisywana tylko wtedy, gdy moduł rezyduje w folderze c:\Windows. Użytkownik, który nie chce przesyłać danych do narzędzia PerfWatson, powinien zapisywać je w folderze innym niż c:\Windows.

Połączenia z usługami firmy Microsoft

Program Visual Studio został wyposażony w kilka funkcji, które umożliwiają użytkownikowi bezpośrednią interakcję z niektórymi usługami firmy Microsoft, takimi jak Team Foundation, Microsoft Azure czy Office 365. Aby uzyskać dostęp do tych usług, należy zalogować się na konto Microsoft. Użytkowanie konta Microsoft polega zasadom zachowania poufności informacji określonym tutaj. Zalogowanie się, by skorzystać z jednej usługi firmy Microsoft może skutkować automatycznym zalogowaniem w innej usłudze, która wykorzystuje te same poświadczenia.

Połączenia automatyczne

Uzytkownik może zostać automatycznie połączony z usługami Microsoft, z którymi zetknie się podczas pracy. Na przykład po zalogowaniu się do usługi Team Foundation, użytkownik zostanie z nią automatycznie połączony podczas uruchamiania Visual Studio za pośrednictwem tokenu uwierzytelniającego. Aby się rozłączyć, wystarczy wylogować się z usługi Team Foundation.

Visual Studio Online

Nowe połączone zintegrowane środowisko programistyczne (Integrated Development Environment — IDE) korzysta z konta Microsoft i innych obsługiwanych tożsamości w celu łączenia z profilem w usłudze Visual Studio Online, w tym z kontem Visual Studio Online. Przy pierwszym uruchomieniu programu podajesz dane uwierzytelniające. Na ich podstawie program Visual Studio znajduje Twoją licencję i realizuje jej postanowienia oraz synchronizuje ustawienia (takie jak czcionki, preferencje językowe, ustawienia klawiatury) na wszystkich Twoich urządzeniach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w temacie Synchronizacja ustawień w Visual Studio.

Po zalogowaniu się do usługi Visual Studio Online, użytkownik zostanie automatycznie połączony z usługą Visual Studio Online w przyszłości przy użycia tokenu uwierzytelniania otwierając program Visual Studio.

Z Centrum powiadomień będziesz otrzymywać informacje na temat licencjonowania, aktualizacji i statusu subskrypcji. Żadne dane osobiste nie są przechowywane. Dodatkowe informacje na temat usługi Visual Studio Online są dostępne w Zasadach zachowania poufności usługi Visual Studio Online

Wykorzystywanie informacji:

Informacje wysyłane do firmy Microsoft są wykorzystywane w celu świadczenia usług Visual Studio Online. Wszelkie dane wysłane do usługi Visual Studio Online, bądź przechowywane przez nią, są wykorzystywane zgodnie z odpowiednią umową dotyczącą danej usługi.

Wybór/kontrola:

Użytkownicy wersji Visual Studio Express i użytkownicy zainteresowani przedłużeniem okresu korzystania z wersji próbnej programów Visual Studio Professional, Premium lub Ultimate poza początkowy okres próbny będą proszeni po upływie określonego czasu o utworzenie profilu w usłudze Visual Studio Online i połączenie się z nim w celu dalszego korzystania z oprogramowania. Jeśli użytkownik nie chce tworzyć profilu w usłudze Visual Studio Online lub łączyć się z nim, powinien zakupić pełną wersję oprogramowania z kluczem produktu, jeśli taki jest dostępny, lub przerwać korzystanie z oprogramowania po zakończeniu okresu próbnego.

Użytkownicy, którzy zakupią pełną wersję oprogramowania i wprowadzą dostarczony klucz produktu, jeśli taki jest dostępny, mogą korzystać z oprogramowania bez tworzenia profilu w usłudze Visual Studio Online lub łączenia się z nim. Niektóre funkcje, które wymagają profilu usługi Visual Studio Online, takie jak synchronizacja ustawień pomiędzy urządzeniami, nie będą dostępne do czasu utworzeniu profilu w usłudze Visual Studio Online lub nawiązania z nim połączenia.

Użytkownicy, którzy nie chcą łączyć się z usługą Visual Studio Online, po zalogowaniu się do usługi Visual Studio Online powinni wylogować się z niej.

Połączenia z innymi usługami firmy Microsoft

Program Visual Studio został wyposażony w kilka funkcji, które umożliwiają użytkownikowi interakcję z usługami firmy Microsoft, takimi jak Microsoft Azure czy Office 365.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:
Dane mogą być przekazywane do firmy Microsoft w następujący sposób:

 • Obsługiwane usługi: pojawi się monit o podanie certyfikatu używanego przez program Visual Studio do łączenia się z usługą Microsoft Azure.
 • Konta magazynu: pojawi się monit o podanie klucza dostępu.
 • Publikowanie w usłudze Microsoft Azure: zawartość użytkownika jest przesyłana przez Internet do usługi Microsoft Azure.
 • Przeglądanie kont magazynu w usłudze Microsoft Azure: nawiązywane jest aktywne połączenie internetowe z usługą Microsoft Azure.
 • Włączenie funkcji IntelliTrace dla usługi: dane debugowania zostaną zapisane na koncie magazynu usługi Microsoft Azure, a następnie będą pobrane na komputer użytkownika, ułatwiając identyfikację błędów występujących w usłudze. Wybranie opcji monitorowania usługi powoduje, że informacje o stanie będą aktywnie pobierane z usługi Microsoft Azure przez Internet.
 • Opracowanie dla usługi Office 365: podczas nawiązywania połączenia z usługą Office 365 użytkownik będzie musiał przesłać poświadczenia niezbędne do uwierzytelnienia. Po uwierzytelnieniu użytkownik będzie mógł utworzyć projekt Office 365 lub opublikować projekt w usłudze Office 365.

Używanie informacji:

Informacje przesyłane do firmy Microsoft są używane w celu świadczenia usług. Wszelkie dane przesyłane do usług firmy Microsoft i/lub w nich gromadzone są używane zgodnie z umową o świadczeniu tych usług.

Wybór/kontrola:

W zależności od funkcji użytkownik ma możliwość wyboru, czy chce przechowywać poświadczenia poszczególnych usług lokalnie w swoim komputerze. Wybór, czy informacje o koncie mają być zapisywane, jest niedostępny, jeśli dana funkcja wymaga tych informacji do prawidłowego działania.

W przypadku publikowania w usłudze Microsoft Azure użytkownik może określić poświadczenie, gniazdo usług używane we wdrażaniu (np. „przemieszczanie” lub „produkcja”) i konto magazynu, które ma być użyte. Uprawnienie programu Visual Studio do łączenia się z usługą Microsoft Azure można odwołać w dowolnej chwili, usuwając informacje o poświadczeniu za pomocą interfejsu użytkownika programu Visual Studio, ponownie generując klucze dostępu kont magazynu w portalu deweloperów Microsoft Azure lub usuwając certyfikat API konta.

Połączenie z Internetem

Visual Studio posiada kilka funkcji, które wykorzystują połączenie z Internetem, aby zwiększyć wydajność pracy użytkownika. Na przykład program Visual Studio za pośrednictwem Internetu łączy się z kanałami RSS, sprawdza dostępność aktualizacji, łączy użytkownika z pomocą online oraz umożliwia przeglądanie i pobieranie rozszerzeń, narzędzi deweloperskich oraz przykłady kodu.

Podczas łączenia się z Internetem w celu uruchomienia tych funkcji do firmy Microsoft lub serwerów stron trzecich, z którymi użytkownik się łączy może zostać przesłany adres IP użytkownika, informacja o użytkowanej wersji programu Visual Studio oraz wszelkie parametry filtrów dostarczone przez użytkownika.

Funkcje te w pełni kontroluje użytkownik za pomocą opcji menu Visual Studio lub dokonując wyboru, w momencie gdy Visual Studio wyświetla informacje o plikach, które można pobrać, i aktualizacjach. Wiele z tych ustawień można znaleźć wybierając Narzędzia|Opcje oraz kierując się do odpowiednich sekcji. Informacje o wszelkich dostępnych aktualizacjach Visual Studio oraz innych zainstalowanych komponentach wyświetlają się w oknie powiadomień. Użytkownik decyduje o instalacji aktualizacji.

W pomocy Visual Studio, aby zmienić ustawienia zawartości środowiska IDE Visual Studio:

 • W menu Pomoc wybierz Dodawanie i Usuwanie zawartości pomocy.
 • Uruchomione zostanie narzędzie Help Viewer.
 • W menu narzędzia Help Viewer:
 • Wybierz ikonę Opcje podglądu na pasku narzędzi programu Pomoc.
 • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Przejdź w tryb online, aby pobrać zawartość i sprawdzić aktualizacje zawartości, aby włączyć żądane zachowanie.

Funkcje narzędzia Enterprise dla administratorów:
Administratorzy mogą:

 • Wyłączyć działanie online narzędzia Pomoc.
  • Domyślnie klient Pomoc działa online. Wyłączenie pracy online wyłączy przycisk radiowy „Online” w obszarze Źródło instalacji na karcie Zarządzanie. Dzięki temu narzędzie Pomoc nie będzie wyświetlać monitu o przejście w tryb wyszukiwania online.
 • Wyłączyć Menedżera zawartości
  • W takim przypadku użytkownik nie może inicjować własnych instalacji i aktualizacji zawartości online.
 • Zdefiniować domyślne źródło zawartości poprzez zastąpienie domyślnej Zawartości Online zapewnianej przez instalację programu Visual Studio. Więcej informacji zawiera Podręcznik administratora.
 • Wyłączyć kanały galerii. Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie dokumentacji pt. „JAK: Zarządzanie galerią prywatną za pomocą ustawień rejestru„.

Funkcje przesyłania opinii

Istnieje kilka funkcji, dzięki którym firma Microsoft gromadzi opinie użytkownika. Różne funkcje wykorzystuje do uzyskania różnego rodzaju informacji. Wszystkie informacje zebrane za pomocą tych funkcji wykorzystywane są w celu ulepszenia produktu.

Zgłoś błąd

Zgłoś błąd to opcjonalna funkcja, która pozwala użytkownikowi na przesłanie do witryny Connect błędu dotyczącego Visual Studio.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

Przesyłając zgłoszenie o błędzie, użytkownik może wybrać dane do przesłania do firmy Microsoft i dołączyć komentarze, zrzuty ekranu, pliki projektu, wideo lub inne powiązane dane.

Używanie informacji:

Informacje te są wykorzystywane przez firmę Microsoft do zbadania zgłoszonego problemu i udoskonalenia oferowanych produktów.

Wybór/kontrola:

Aby zgłosić błąd, należy skierować się do Menu pomocy i wybrać opcję Zgłoś błąd. Użytkownik może przejrzeć, dodać i usunąć zawartość opinii przed przesłaniem jej do firmy Microsoft.

Wyślij uśmiech

Funkcja Wyślij uśmiech programu Visual Studio pozwala użytkownikowi na przesyłanie opinii do firmy Microsoft oraz w razie potrzeby załączyć odpowiednie zrzuty ekranu. Funkcja Wyślij uśmiech nie gromadzi w sposób celowy informacji pozwalających na określenie tożsamości użytkownika, może się jednak zdarzyć, że takie informacje zostaną przechwycone z nadesłanej opinii. Firma Microsoft nie używa tych informacji do identyfikacji użytkowników.

Przed wysłaniem opinii użytkownik może wybrać, czy chce przesłać swój adres e-mail do firmy Microsoft. Firma Microsoft użyje tego adresu e-mail jedynie w celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z przesłaną przez użytkownika opinią.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

Funkcja Wyślij uśmiech automatycznie gromadzi pewne informacje opisane poniżej. Są one dołączane do przesyłanej przez użytkownika opinii.

Funkcja Wyślij uśmiech zbiera następujące informacje:

 • Konfiguracja systemu, w tym liczba procesorów w komputerze i zainstalowany system operacyjny.
 • Standardowe informacje o komputerze, takie jak wersja programu Visual Studio, kraj/region oraz ustawienia językowe użytkownika.

Informacje zebrane za pomocą funkcji Wyślij uśmiech mogą zostać użyte i zapisane w powiązaniu z danymi uczestników opisanego powyżej programu poprawy jakości obsługi Visual Studio (VSEIP), aby pozwolić firmie Microsoft na lepsze zrozumienie przesłanych jej opinii, rozwiązywanie problemów oraz udoskonalanie produktów i funkcji najczęściej używanych przez użytkowników.

Używanie informacji:

Firma Microsoft oraz kontrolowane przez nią spółki zależne i filie wykorzystują zgromadzone dane osobowe do dostarczania usług lub przeprowadzania transakcji, do których zostały upoważnione przez użytkownika, lub które są przez niego wymagane. Dane mogą być także wykorzystane w celu:

 • zwrócenia się o dodatkowe informacje dotyczące opinii o dostarczonym użytkownikowi produkcie lub usłudze;
 • przekazania ważnych aktualizacji oraz powiadomień dotyczących oprogramowania;
 • udoskonalenia produktu lub usługi, np. zapytania dotyczące błędów lub ankiety.

Wybór/kontrola:

Użytkownik może zadecydować, czy chce wysłać opinię, zrzuty ekranu lub adres e-mail za pośrednictwem funkcji Wyślij uśmiech.

IntelliSense dla JavaScript

Sposób działania funkcji:

Aby poprawić wydajność IntelliSense podczas wdrażania JavaScript, program Visual Studio jest w stanie pobierać pliki z odwołaniami zdalnymi. Nastąpi to w przypadku dwóch scenariuszy: (1) użytkownik pobiera z Internetu projekt odwołujący się do pliku zdalnego lub (2) użytkownik dodaje odnośnik do pliku zdalnego.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

Program Visual Studio prześle żądanie sieci Web dotyczące pliku z odwołaniem na serwer sieci Web z odwołaniem i pobierze ten plik z tego serwera.

Używanie informacji:

Pobrany skrypt z odwołaniem zostanie użyty do usprawnienia JavaScript IntelliSense.

Wybór/kontrola:

Użytkownik może włączyć pliki projektu zawierające odwołania do sieci Web, aby pobrać pliki zdalne w następujący sposób:

 • Przejdź do menu Narzędzia
 • Wybierz OpcjeEdytor tekstuJavaScript
 • Wybierz IntelliSense
 • W dostępnych opcjach zaznacz Pobierz odwołania zdalne.

Analizy PreEmptive CE

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

Jeśli funkcja zbierania danych przez Analizy PreEmptive zostanie włączona, uzyskane w ten sposób elementy pracy na serwerze Team Foundation Server będą zawierać typ wyjątku, wiadomość, pełen ślad stosu, zawartość wszystkich wyjątków wewnętrznych, listę wszystkich zestawów załadowanych w czasie wystąpienia wyjątku oraz liczbę wyjątków. Po przeprowadzeniu dodatkowej konfiguracji można uzyskać unikatowe identyfikatory wystąpień (takie jak numer seryjny każdego wystąpienia aplikacji, w którym wystąpił wyjątek), komentarze o błędzie i informacje kontaktowe, o ile zostaną dostarczone przez użytkownika końcowego.

Używanie informacji:

aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobach wykorzystywania przesyłanych do narzędzia PreEmptive danych, zobacz Zasady zachowania poufności informacji dla narzędzia PreEmptive.

Wybór/kontrola:

Użytkownik może wybrać, czy chce włączyć funkcję pobierania danych przez narzędzie Analizy PreEmptive w przypadku stosowanych aplikacji. Ponadto użytkownicy końcowi mogą mieć możliwość wyboru, czy ich dane z analiz będą zbierane i przesyłane dalej.