Tysiące zespołów tworzą świetne oprogramowanie dzięki usłudze Visual Studio Team Services

„Zamiast mówić użytkownikom, że na nową funkcję będą musieli poczekać 6 miesięcy, możemy ją udostępnić w kilka tygodni. 2800 naszych deweloperów na całym świecie może korzystać z tej samej listy prac, scenariuszy użytkowników i testów w systemach Windows i Linux, kompilując rozwiązania dla systemu iOS lub Android”. 
„Dzięki usługom Xamarin i Visual Studio Team Services mogliśmy wykorzystać idealny moment, aby udostępnić naszym klientom i pracownikom właściwe informacje w odpowiednim czasie i kontekście”. 
„Zamiast długich, miesięcznych cykli wdrażania oferujemy teraz wdrożenia dzienne i 6 centrów danych na całym świecie. Widzimy obecnie 4000 list zmian tygodniowo, przeprowadzamy 20 000 testów przy zaewidencjonowaniu, a samo zaewidencjonowanie trwa około 10 minut”. 
„Dzięki usłudze Team Services nasi deweloperzy mogą brać udział w projekcie Humanitarian Toolbox bez konieczności wykonywania długich procesów instalacji i konfiguracji. Korzystają oni teraz z możliwości szybkiego planowania i śledzenia elementów roboczych do ich wymagań źródłowych”. 
„Gałęzie są synchronizowane o 500 procent szybciej. Kompilacje są tworzone o 400 procent szybciej, a typowy 6-godzinny proces został skrócony do 90 minut. Mamy teraz udoskonalony w dużym stopniu proces, do obsługi którego wystarczy kilka kliknięć przycisków, oraz możliwość wdrażania przy użyciu jednego przycisku”. 
„Usługa Team Services to kompleksowe rozwiązanie — od powstania w pubie pomysłu zapisanego na odwrocie podkładki pod kufel do skompilowania rozwiązania i wdrożenia go w całym heterogenicznym obszarze”. 
„Dzięki usłudze Team Services mogliśmy całkowicie skoncentrować się na implementacji, wykonaniu i analizie złożonego zestawu testów bez konieczności zajmowania się konfigurowaniem laboratorium testów”. 
„W ramach jednego z naszych projektów… uruchamiamy teraz 2 środowiska testowania oraz 18 serwerów w chmurze, które można dowolnie włączać i wyłączać. Miesięczny koszt wynosi około 500 EUR. Oznacza to zredukowanie go o 80 procent”. 
„W przypadku wszystkich nowych zadań wdrażania i konserwacji dzięki usłudze Team Services możemy działać elastyczniej i łatwiej udostępniać projekty naszym pracownikom n całym świecie. Usługa jest również efektywnie integrowana z naszymi repozytoriami Git”. 
„Usługa Team Services pomogła nam wbudować wybrane elastyczne rozwiązania w naszej metodologii programowania. A ponieważ możemy wdrożyć nasze rozwiązanie na platformie Azure, mamy teraz efektywny i wydajny sposób konfigurowania ciągłej integracji i potoku dostaw.” 
„Tak naprawdę deweloperzy lubią usługę Team Services, ponieważ mogą skuteczniej zarządzać czasem, przeglądać zadania w formie wizualnej oraz korzystać z efektywnych funkcji śledzenia”. 
„Nikt nie musiał przekonywać nas do usługi Team Services. Korzyści… dla naszego całodobowego działania są oczywiste. Nie musimy już spędzać tyle czasu na rozwiązywaniu problemów. Czas usuwania usterek został skrócony o połowę”. 
„Dzięki usłudze Team Services i programowi .NET udało mi się zaoszczędzić co najmniej 30 czasu przeznaczanego do tej pory na zarządzanie wdrażaniem oprogramowania. To wiele godzin tygodniowo, a teraz mogę je przeznaczyć na kompilowanie rozwiązań lepszej jakości”. 
„Dzięki możliwości standaryzowania wielu grup produktów w usłudze Team Services klienci mogą bez problemu korzystać z naszych produktów tworzonych w ramach codziennych zadań. W tej chwili wysyłamy je co 3 tygodnie, a w przyszłości planujemy codzienne wysyłki. 
Morgan Lewis
„Gdy tylko umieściliśmy pierwszy projekt na serwerze Team Foundation Server zauważyliśmy, że w ogóle nie tracimy czasu na wdrożenia, bo wystarczy nacisnąć przycisk”. 
Itron
„Usługa Visual Studio Team Services to punkt zwrotny dla firmy Itron. Dzięki publikowaniu wydań co trzy tygodnie możemy błyskawicznie reagować na problemy i potrzeby klientów, a także szybciej niż konkurencja wykorzystywać nowe możliwości na rynku”. 
NEC
„Byliśmy pewni, że dzięki współpracy z firmą Microsoft zlikwidujemy przeszkody w przyjęciu metodyki DevOps, których dotychczas nie mogliśmy pokonać z wykorzystaniem technologii typu open source”. 

Używanie usługi w chmurze

Rozpocznij za darmo

Samodzielne hostowanie

Pobierz wersję próbną