Porównanie funkcji usługi Visual Studio Team Services

Użytkownicy korzystający bezpłatnie Użytkownicy usługi Team Services
(poziom dostępu: Biorący udział w projekcie) (poziom dostępu: Podstawowy)
Śledzenie elementów roboczych
Tworzenie i edytowanie elementów roboczych, takich jak usterki, wymagania i zadania Very-Basic-Checkmark-icon

Very-Basic-Checkmark-icon

Wyszukiwanie elementów roboczych i wykonywanie zapytań o nie Very-Basic-Checkmark-icon

Very-Basic-Checkmark-icon

Wyświetlanie listy prac i tablic Very-Basic-Checkmark-icon

Very-Basic-Checkmark-icon

Ustawianie alertów i otrzymywanie powiadomień o zmienionych elementach roboczych Very-Basic-Checkmark-icon

Very-Basic-Checkmark-icon

Przekazywanie opinii

Very-Basic-Checkmark-icon

Very-Basic-Checkmark-icon

Prośba o opinię

Very-Basic-Checkmark-icon

Narzędzia Agile (Tablice Kanban, Listy prac, Planowanie przebiegu, Zarządzanie portfolio)

Very-Basic-Checkmark-icon

Create new work item tags (Tworzenie nowych tagów elementów roboczych)

Very-Basic-Checkmark-icon

Plany dostarczania

Very-Basic-Checkmark-icon

Kodowanie
Prywatne repozytoria Git bez ograniczeń

Very-Basic-Checkmark-icon

Połączenie z kodem za pomocą środowiska Xcode, Eclipse, IntelliJ, Android Studio, Visual Studio, Visual Studio Code itp. Very-Basic-Checkmark-icon

Scentralizowana kontrola wersji korzystająca z kontroli wersji serwera Team Foundation i obejmująca przegląd kodu Very-Basic-Checkmark-icon

Zaawansowane semantyczne wyszukiwanie kodu Very-Basic-Checkmark-icon

Kompilowanie i wydawanie
Ciągła integracja

Very-Basic-Checkmark-icon

Ciągłe wdrażanie za pomocą usługi Release Management Very-Basic-Checkmark-icon

Approve releases (Zatwierdzanie wydań)

Very-Basic-Checkmark-icon

Very-Basic-Checkmark-icon

Package Management (5 użytkowników bezpłatnie)
Testowanie
Testowanie eksploracyjne

Very-Basic-Checkmark-icon

Test Manager (nabywany osobno)
Wykonywanie testów opartych na sieci Web za pomocą narzędzia Test Hub

Very-Basic-Checkmark-icon

Dodawanie i uruchamianie testów z tablicy Kanban

Very-Basic-Checkmark-icon

Inne funkcje
Wyświetlanie wykresów, widżetów i pulpitów nawigacyjnych Very-Basic-Checkmark-icon

Very-Basic-Checkmark-icon

Tworzenie wykresów oraz konfigurowanie widżetów i pulpitów nawigacyjnych Very-Basic-Checkmark-icon

Potrzebujesz dodatkowych funkcji usługi Team Services? Wybierz bezpłatne lub płatne rozszerzenia z portalu Visual Studio Marketplace albo utwórz własne
Wyszukiwanie kodu
Bezpłatna
Test & Feedback
Bezpłatna
Package Management
Opłacone
Test Manager
Opłacone
Integracja z platformą Slack
Bezpłatna

Subskrybenci programu Visual Studio

Subskrybentów programu Visual Studio możesz bezpłatnie dodać do konta usługi Team Services. Zostaną oni automatycznie rozpoznani po zalogowaniu. Ci użytkownicy nie będą uwzględniani podczas obliczania limitu 5 bezpłatnych użytkowników ani nie będą traktowani jako płatni użytkownicy.

Subskrybenci programu Visual Studio mają dostęp do funkcji podstawowych. Niektóre subskrypcje, takie jak Visual Studio Enterprise, obejmują również funkcje dostępne za pośrednictwem rozszerzeń, np. Test Manager i Package Management.

Jeśli potrzebujesz dostępu do wielu kont Team Services, gdy na przykład pracujesz nad projektami dla różnych klientów, kupienie subskrypcji programu Visual Studio może być atrakcyjną alternatywą do płacenia za tych użytkowników oddzielnie w ramach każdego konta Team Services.

Users