Integracja ciągła

Usługa Visual Studio Team Services umożliwia uproszczenie ciągłej integracji aplikacji obejmującej wszystkie platformy i języki.
Rozpocznij za darmo
Representation of the cycle of continuous integration. Includes logos for Java, NUnit, Maven, Git, and more.
Screenshot of

Integracja

Łączenie kompilacji z wynikami testów, elementami roboczymi, kodem i wydaniami

Zastanawiasz się, czy w tej kompilacji usunięto usterkę? Elementy robocze skojarzone z kodem są wymieniane w podsumowaniu kompilacji wraz ze zmianami kodu i wynikami testów.

Hostowani agenci kompilacji

Instalacja nie jest wymagana

Usługi Visual Studio Team Services oferują hostowanych agentów kompilacji, dzięki którym można od razu rozpocząć kompilowanie projektów, a także elastyczny system kompilowania, który pozwala na instalowanie własnych agentów. Każde konto otrzymuje 1 bezpłatnego agenta, w tym 4 godziny kompilacji miesięcznie.
Screenshot of Hosted build agents
Multi-platform Devices include Windows laptops, iOS Tablets, and Android phones. Symbols include .NET, Java, Xcode, and Git

Użycie na wielu platformach

Kompilacje natywne w systemach Windows, Mac i Linux

Kompiluj aplikacje Xcode, Android, iOS, Java, .NET i inne typy aplikacji, korzystając z naszych agentów systemu Windows lub przeznaczonych do użycia na wielu platformach.

Gotowość do użycia w przedsiębiorstwie

Zarządzanie zabezpieczeniami, pulami i kolejkami

Zarządzaj dostępem do swoich kompilacji, definiując grupy i przyznając uprawnienia do przeglądania, edytowania i tworzenia kompilacji oraz umieszczania ich w kolejkach. Zarządzaj zasobami kompilacji i udostępniaj je w ramach różnych projektów. Kontroluj dostęp do zasobów kompilacji (pul i kolejek). Przeprowadzaj inspekcję zmian swoich kompilacji.
Enterprise readiness
Continuous integration lifecycle represented with symbols

integracja ciągła

Automatyczna kompilacja na każdą platformę

Twórz procesy kompilacji, które umożliwiają automatyczne kompilowanie i testowanie aplikacji w chmurze lub lokalnie, na żądanie lub w ramach zautomatyzowanej strategii ciągłej integracji, i zarządzaj tymi procesami. Kompiluj projekty TFVC, Git i GitHub, korzystając z galerii przeznaczonych do ponownego użytku zadań kompilacji typu open source i rozszerzalnych, które obsługują rozwiązania Ant, Maven, Gradle itd. oraz umożliwiają uruchamianie platform testowania typu JUnit, NUnit, xUnit, MSTest, Jasmine i innych.
Dowiedz się więcej o języku Java i programie Visual Studio

Diagnostyka

Wyświetlanie zmian historycznych i dzienników wyjściowych

Przeprowadzaj inspekcję i porównania zmian definicji zachodzących wraz z upływem czasu. Przeglądaj dzienniki wyjściowe agentów w czasie rzeczywistym po uruchomieniu kompilacji i pobieraj dane w celu przeprowadzenia dokładniejszej analizy.
Icons representing Diagnostic Reports and Tools
Screenshot of Continuous deployment Definition Templates for Azure Cloud Services and Azure Website

Ciągłe wdrażanie

Kompilacja, testowanie, wdrażanie

Szablony wdrożeń umożliwiają wdrażanie projektów w środowiskach lokalnych, hybrydowych lub obsługiwanych w chmurze (Azure, AWS, Google itd.).
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach DevOps i Release Management

Używanie usługi w chmurze

Rozpocznij za darmo

Samodzielne hostowanie

Pobierz wersję próbną