Rozszerz program Visual Studio
Usługa Team Services

Dostosowywanie idealnego środowiska deweloperskiego

Zostań częścią bogatego ekosystemu DevOps w ramach usługi Team Services

Integracja z usługą Team Services to prosty i skuteczny sposób dotarcia do nowych użytkowników, pomagając im w optymalnym wykorzystaniu możliwości środowiska DevOps. Zyskaj elastyczność umożliwiającą przekształcenie środowiska usługi Team Services lub integrację z zewnętrznymi aplikacjami i usługami.

Sięgnij

4,000,000

Klienci

Ponad

240

Opublikowane rozszerzenia usługi Visual Studio Team Services

Ponad

125,000

Dotychczasowe instalacje

Jak rozszerzyć

Rozszerzenie jest łatwe

Używanie standardowych technologii — HTML, JavaScript i CSS

Używanie ulubionych narzędzi deweloperskich

Korzystanie z ulubionego sposobu

Dostosowywanie lub rozszerzanie środowiska użytkownika w usłudze Team Services

Integrowanie aplikacji z usługą Team Services za pomocą interfejsów API protokołu REST

Udostępnianie rozszerzenia swojemu zespołowi lub całej społeczności usługi Team Services za pośrednictwem usługi Visual Studio Marketplace

Dashboards
Scrum boards

Doskonałe środowiska zintegrowane

Rozszerzenia usługi Team Services doskonale komponują się z funkcjami natywnymi w interfejsie sieci Web i umożliwiają tworzenie następujących elementów:

Zadania niestandardowe z zakresu tworzenia i wydawania

Centra zawierające wyniki często uruchamianych zapytań

Akcje menu kontekstowych

Właściwości umożliwiające dostosowywanie formularza elementów roboczych

Widżety pozwalające zmaksymalizować wydajność pulpitów nawigacyjnych

Chcesz przystąpić do napisania pierwszego rozszerzenia?
Zacznij