Feedback

//Visual Studio Team Services — często zadawane pytania
Visual Studio Team Services — często zadawane pytania 2018-01-10T08:15:24+00:00

Visual Studio Team Services
Często zadawane pytania

Konto

Odp. Aby dowiedzieć się więcej na temat rozliczeń za korzystanie z usługi VSTS, zobacz dokumentację dotyczącą rozliczeń.
Odp. Odwiedź stronę resetowania hasła do konta Microsoft, aby odzyskać konto Microsoft lub hasło. Adres URL swojego konta można znaleźć w ustawieniach konta.
Odp. Aby zmienić adres URL konta, należy przejść na stronę ustawień konta. Zobacz Rename your account (Zmiana nazwy konta) lub aktualizację usługi z 9 stycznia 2013 r.
Odp. Aby zmienić właściciela konta, przejdź na stronę ustawień konta. Zobacz Zmiana własności konta.
Odp. Jeśli nie potrzebujesz już konta, zobacz te kroki, za pomocą których można usunąć konto.
Odp. Tak, ale konto usługi VSTS musi zostać skonfigurowane pod kątem kont służbowych. Jeśli nie masz konta usługi VSTS, dowiedz się, jak zarejestrować się w usłudze VSTS przy użyciu konta służbowego. Jeśli masz konto usługi VSTS, dowiedz się, jak skonfigurować usługę VSTS na potrzeby kont służbowych. W innym przypadku do zarejestrowania się konieczne jest użycie kont Microsoft.
Odp. Tak, po aktywowaniu korzyści dla subskrybenta w ramach konta Microsoft. Następnie można dodać konto służbowe do subskrypcji na stronie Moje konto. W ten sposób można użyć tego konta służbowego z korzyściami dla subskrybenta w usłudze VSTS i na platformie Microsoft Azure, jeśli subskrypcja zawiera takie korzyści. Otrzymywane korzyści są takie same, bez względu na to, czy używane jest konto służbowe, czy konto Microsoft. Dowiedz się, jak dodać konto służbowe do subskrypcji MSDN.
Odp. Podczas implementacji usługi VSTS i przypisywania licencji użytkownikom może okazać się konieczne przypisanie członkom zespołu licencji typu „Visual Studio/MSDN Subscriber”. VSTS — najlepsze rozwiązania: Wpis na blogu Troubleshooting issues with the „Eligible MSDN Subscriber” license type (Rozwiązywanie problemów z licencjami typu „Eligible MSDN Subscriber”) zawiera szczegółowy opis kroków, których wykonanie powinno pomóc w rozwiązaniu problemu.

Zabezpieczenia i ochrona prywatności

Odp. Podczas pierwszego logowania poprosimy Cię o podanie kilku dodatkowych informacji, abyśmy mogli spersonalizować Twój profil. Jeśli nasze Warunki użytkowania usługi zmieniły się od czasu Twojego ostatniego logowania, może pojawić się monit o wyrażenie na nie zgody i potwierdzenie, że Twoje informacje są aktualne.
Odp. Postępujemy zgodnie z najlepszymi rozwiązaniami branżowymi i podejmujemy środki bezpieczeństwa klasy korporacyjnej, aby chronić Twój kod i dane projektu. Ponadto cała komunikacja między Twoim komputerem a usługą odbywa się za pośrednictwem szyfrowanego połączenia HTTPS. Dowiedz się, w jaki sposób chronimy i zabezpieczamy Twoje dane.

Dostępność usługi

Odp. Usługa VSTS używa wielu funkcji magazynowania platformy Microsoft Azure, aby zapewnić, że dane będą dostępne w przypadku awarii sprzętu, przerwania działania usługi lub awarii centrum danych. Dodatkowo zespół usługi VSTS posiada procedury służące do ochrony danych przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem. Dowiedz się, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane, chronimy je i tworzymy ich kopię zapasową.

Zgodność i pomoc techniczna

Odp. Usługa VSTS współpracuje z dwoma najpopularniejszymi obecnie na rynku środowiskami IDE: Visual Studio i Eclipse. Obsługujemy również integrację z innymi narzędziami za pośrednictwem dostawcy TFS MSSCCI i naszych narzędzi wiersza polecenia, które można zainstalować, pobierając bezpłatny produkt Team Explorer Everywhere.

Pliki do pobrania zawierające te narzędzia możesz znaleźć tutaj:

Ponadto, aby uzyskać dostęp do projektów zespołowych w repozytoriach Git, możesz użyć dowolnego klienta Git, w tym:

  • Visual Studio 2015
  • Eclipse z rozszerzeniem EGit
  • Xcode (przy użyciu wbudowanej w program Xcode obsługi repozytoriów Git)
Odp. Tak! Każdy kod źródłowy jest traktowany tak samo, więc w przypadku większości funkcji, jakie oferujemy, nie ma znaczenia, na jaką platformę tworzysz oprogramowanie. Hostowane funkcje kompilacji mają pewne ograniczenia; zobacz temat Hostowany kontroler kompilacji w naszej sekcji Wprowadzenie, aby dowiedzieć się więcej o tym, co jest obsługiwane.
Odp. Tak, możesz używać dowolnego języka dla niemal każdego typu projektu deweloperskiego. Większość funkcji, takich jak kontrola wersji, narzędzia zarządzania projektami i zbieranie opinii, nie zależy od języka. Niektóre funkcje, zwłaszcza kompilacja, ma ograniczenia oparte na domyślnej konfiguracji kompilacji. Możesz jednak dodać dodatkowe oprogramowanie w celu obsługi automatyzacji kompilacji.
Odp. Tak! Możesz używać tej usługi dla dowolnego projektu. Nasze Warunki użytkowania usługi pozwalają na wdrażanie, testowanie i użycie w produkcji.
Odp. Aby zachować lokalną kopię kodu źródłowego na swoim komputerze, możesz użyć naszych narzędzi w programach Visual Studio i Eclipse lub z wiersza polecenia. Obecnie nie ma sposobu wyeksportowania elementów roboczych ani innych danych projektu na komputer lokalny, ale planujemy dodać tę możliwość w przyszłości.
Odp. Obsługujemy i regularnie testujemy współpracę z większością nowoczesnych przeglądarek.

Funkcje

Odp. Aby dowiedzieć się więcej na temat testowania obciążenia w chmurze w usłudze VSTS, przejdź do sekcji Get started with performance testing (Wprowadzenie do testowania wydajności).
Odp. Aby skonfigurować lokalny kontroler kompilacji z kontem usługi VSTS, postępuj zgodnie z instrukcjami z tematu Scale out and administer your build and deployment system (Skalowanie systemu kompilacji i wdrażania oraz administrowanie nim).

Obecnie nie obsługujemy ciągłego wdrażania na platformie Azure z użyciem lokalnego kontrolera kompilacji. Jeśli próbujesz skonfigurować ciągłe wdrażanie na platformie Azure, musisz użyć hostowanego kontrolera kompilacji.

Odp. Usługa Application Insights jest w ograniczonej wersji zapoznawczej i pomoc techniczna dla niej jest świadczona za pośrednictwem forum usługi Visual Studio Application Insights.
Odp. Tak, zobacz Customize a process (Dostosowywanie procesu). Podczas gdy my pracujemy nad tymi funkcjami, możesz dodać swój głos do żądania witryny User Voice: Dostosuj szablon procesu.

Używanie usługi w chmurze

Rozpocznij za darmo

Samodzielne hostowanie

Pobierz wersję próbną