Feedback

Git | Visual Studio Team Services 2018-04-04T10:54:31+00:00

System Git dla zespołów, przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych

Wszystkie potrzebne funkcje systemu Git oraz bezpłatne, prywatne repozytoria, społecznościowe przeglądy kodu i wiele więcej…
Rozpocznij za darmo
Get social with powerful code reviews

Społecznościowy wymiar przeglądu kodu dzięki zaawansowanym funkcjom

Uzyskuj opinie dotyczące zmian stanu komentarzy i dyskusji pogrupowanych w wątki. Ciągła integracja obejmująca wszystkie zmiany do żądania ściągnięcia. Dzięki @wzmiankom dotyczącym integracji osób i elementów roboczych wszyscy mają dostęp do aktualnych informacji. Korzystaj z rozwidleń, aby promować współpracę w przepływach pracy typu Inner Source.

Śledzenie kodu od etapu projektowania do wydania

Tworzenie gałęzi bezpośrednio z poziomu listy prac lub tablicy Kanban. Łatwe śledzenie stanu kompilacji i wersji kodu. Zatwierdzenia i żądania ściągnięcia są automatycznie łączone i wyświetlane w elementach roboczych.
Track your code from idea to release
One solution for your cross platform team

Jedno rozwiązanie dla zespołu korzystającego z wielu platform

Wbudowana ciągła integracja i pomoc techniczna dotycząca środowiska Jenkins i innych narzędzi. Zaawansowana integracja z programami Visual Studio i Visual Studio Code. Rozszerzenia dla platform Android Studio, Eclipse, IntelliJ i pozostałych środowisk IDE firmy JetBrains.

Utrzymywanie jakości za pomocą zasad gałęzi

Gwarancja kompilacji zmian przed wprowadzeniem ich do kopii głównej. Ograniczanie kręgu osób z uprawnieniami do współtworzenia określonych gałęzi. Automatyczne dołączanie właściwego recenzenta dla każdej zmiany kodu. Wymagania dotyczące recenzentów kodu ułatwiają egzekwowanie stosowania najlepszych rozwiązań.
Maintain quality with branch policies

Rozszerzanie, wyszukiwanie, tworzenie raportów i wiele więcej

Bezpłatne repozytoria Git

Portal Marketplace z rozszerzeniami

Wyszukuj rozszerzenia w portalu Marketplace i integruj je z wieloma innymi usługami.

Dostosowywane pulpity nawigacyjne

Bądź na bieżąco z danymi Twojego zespołu i ogólnym postępem projektów

Aktualizacje gałęzi

Wyświetlaj historię zatwierdzeń z podziałem na żądania ściągnięcia i wypchnięcia, aby łatwiej zrozumieć przepływ kodu i znaleźć przypadki nieprawidłowego scalania.

Zabezpieczenia klasy korporacyjnej

Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki zgodności ze standardem SOC i uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu.

Usługa Active Directory

Usługa Azure Active Directory ułatwia zarządzanie osobami i uprawnieniami oraz zapewnia obsługę lokalnej usługi Active Directory.

Semantyczne wyszukiwanie kodu

Szybkie znajdowanie potrzebnych rzeczy. Przeszukuj jedno lub wiele repozytoriów i opartych na kodzie konstrukcji, takich jak klasy, zmienne itp.

Elementy webhook i integracja interfejsów API

Kompiluj własne rozszerzenia za pomocą elementów Web Hook i interfejsów API REST.

Używanie usługi w chmurze

Rozpocznij za darmo

Samodzielne hostowanie

Pobierz wersję próbną