Zarządzanie pakietami za pomocą narzędzi NuGet i npm

Tworzenie i hostowanie pakietów oraz udostępnianie ich zespołowi
Zainstaluj teraz

package-management-2-562x309@2x

NuGetPackages_636x350

Przenieś pakiety do chmury

W pełni zarządzane hostowanie pakietów

Nie musisz już zarządzać starszymi lokalnymi udziałami plików ani hostować prywatnych serwerów pakietów. Będziemy bezproblemowo hostować Twoje pakiety, indeksować je i zarządzać nimi w chmurze razem z kodem źródłowym, kompilacjami i wersjami.
Dowiedz się, jak przenieść z udziałów plików

Najlepszy w swojej klasie serwer NuGet

Pakiety na skalę przedsiębiorstwa

Tworzenie skalowalnych aplikacji .NET, platform i mikrousług za pomocą pakietów NuGet. Pozostań na czele deweloperów platform .NET i .NET Core dzięki obsłudze najnowszych aktualizacji narzędzia NuGet.

vsts_nuget_1200x600

vsts_npm_1200x600

Prywatny rejestr pakietów npm

Tworzenie i udostępnianie prywatnych pakietów npm przy użyciu hostowanego rejestru pakietów npm. Serwer proxy i pamięć podręczna dla pakietów z witryny npmjs.com, dzięki czemu możesz tworzyć prywatne pakiety bez korzystania z zakresów.

Dostarczanie pakietów z każdą kompilacją

Ciągła integracja i dostarczanie pakietów

Pakowanie i publikowanie pakietów w usłudze zarządzania pakietami i w witrynach NuGet.org i npmjs.com. Automatycznie ustalaj wersję pakietów wraz z kompilacjami. Użyj widoków wersji, aby informować o jakości pakietu.
Dowiedz się więcej o ciągłej integracji i ciągłym wdrażaniu pakietów

feed-with-packages-complete

Ochrona i udostępnianie pakietów

Organizuj pakiety w kanały informacyjne i kontroluj dostęp do nich za pomocą prostych uprawnień. Przechowuj swoje pakiety razem z pakietami npm i NuGet w tym samym kanale informacyjnym.

Używanie usługi w chmurze

Rozpocznij za darmo

Samodzielne hostowanie

Pobierz wersję próbną