Ceny usługi Visual Studio Team Services

Bezpłatne rozpoczęcie pracy, a potem płatność miesięczna w miarę powiększania zespołu

Small teams

Free No credit card needed
 • 5 Users
  with access to Basic features like unlimited Git repos, Agile tools, exploratory testing, release management, and more
 • Unlimited users with access to work items
 • 1 Private Pipeline to run builds and deploy releases from your own server
 • 1 Hosted Pipeline (4 hours per month) to run builds and deploy releases in the cloud

Growing teams

$3000monthly .
 • Start with 5 free users and the free services available to small teams, then pay monthly on your Azure bill as your needs grow
 • Pay only for the users on your team who need access
 • To see pricing for specific numbers of users, other services, and other currencies, use our Azure pricing calculator
Potrzebujesz dodatkowych funkcji usługi Team Services? Wybierz bezpłatne lub płatne rozszerzenia z portalu Visual Studio Marketplace albo utwórz własne
Wyszukiwanie kodu
Bezpłatna
Test & Feedback
Bezpłatna
Package Management
Opłacone
Test Manager
Opłacone
Integracja z platformą Slack
Bezpłatna

Subskrybenci programu Visual Studio

Subskrybentów programu Visual Studio możesz bezpłatnie dodać do konta usługi Team Services. Zostaną oni automatycznie rozpoznani po zalogowaniu. Ci użytkownicy nie będą uwzględniani podczas obliczania limitu 5 bezpłatnych użytkowników ani nie będą traktowani jako płatni użytkownicy.

Subskrybenci programu Visual Studio mają dostęp do funkcji podstawowych. Niektóre subskrypcje, takie jak Visual Studio Enterprise, obejmują również funkcje dostępne za pośrednictwem rozszerzeń, np. Test Manager i Package Management.

Jeśli potrzebujesz dostępu do wielu kont Team Services, gdy na przykład pracujesz nad projektami dla różnych klientów, kupienie subskrypcji programu Visual Studio może być atrakcyjną alternatywą do płacenia za tych użytkowników oddzielnie w ramach każdego konta Team Services.

Users
Users

Oferta obejmuje serwer Team Foundation Server

Każdy płatny użytkownik w ramach konta usługi Team Services otrzymuje również licencję dostępową do serwera TFS. Umożliwia to wykupienie miesięcznego dostępu do serwera TFS dla zespołu. Uzyskaj więcej informacji o serwerze TFS lub dowiedz się, jak kupić dostęp do serwera TFS

Kompilacja i wydanie

Dzięki tej usłudze opartej na zadaniach możesz tworzyć, umieszczać w kolejkach i monitorować międzyplatformowe kompilacje i wydania. Korzystaj z potoków hostowanych w celu uruchamiania kompilacji i wdrażania wydań przy użyciu agentów zarządzanych przez firmę Microsoft lub używaj potoków prywatnych do uruchamiania kompilacji i wdrażania wydań na maszynach, którymi zarządzasz, uruchamiając oprogramowanie agenta od firmy Microsoft. Każdy potok umożliwia uruchomienie 1 kompilacji lub wdrożenie 1 wydania w danym momencie.

Dowiedz się więcej o ciągłej integracji i zarządzaniu wydaniami

Users

Potoki hostowane

Używanie bezpłatnego potoku hostowanego jest ograniczone do 4 godzin miesięcznie, ale możesz też kupić potoki hostowane bez tego ograniczenia.
Dowiedz się więcej o potokach hostowanych

1
Kup potoki hostowane

Hosted Pipelines

$000monthly
 • 1 free Agent, 1 x concurrency
 • 240 minutes per month
 • 30 minutes max per build or release
 • For higher amounts and other currencies, see our Azure pricing calculator

Potoki prywatne

Konto Team Services obejmuje 1 bezpłatny potok prywatny z możliwością dokupienia kolejnych.
Dowiedz się więcej o potokach prywatnych

1
Kup potoki prywatne

Private Pipelines

$000monthly
 • 1 Agent, 1 x concurrency
 • Unlimited minutes per month
 • Unlimited minutes per build or release
 • For higher amounts and other currencies, see our Azure pricing calculator
Users

Testowanie wydajności i obciążenia

Twórz oparte na chmurze testy obciążenia w programie Visual Studio i uruchamiaj je w usłudze Team Services. Testy obciążenia są mierzone i rozliczane w minutach użytkownika wirtualnego: liczba użytkowników wirtualnych razy skonfigurowana liczba minut pracy testu obciążenia. Dowiedz się więcej

Testowanie wydajności i obciążenia (chmura)

Testowanie obciążenia kodu przez symulowanie dużego ruchu.
20 000 pierwszych minut użytkownika wirtualnego (VUM) na miesiąc bezpłatnie
0,0004 USD/VUM za użycie 20 001–2 000 000 VUM
0,0002 USD/VUM za użycie 2 000 001–10 000 000 VUM
0,0001 USD/VUM w przypadku użycia powyżej 10 000 000 VUM w miesiącu.

Dowiedz się, jak opłacić oparte na chmurze testowanie wydajności i obciążenia

20K

Performance & Load Testing

$000monthly

Używanie usługi w chmurze

Rozpocznij za darmo

Samodzielne hostowanie

Pobierz wersję próbną