Ceny usługi Visual Studio Team Services

Bezpłatne rozpoczęcie pracy, a potem płatność miesięczna w miarę powiększania zespołu

Visual Studio Team Services pricing illustration graphic

Small teams

Free No credit card needed
 • Pięciu użytkowników
  Dostęp do funkcji podstawowych, takich jak nieograniczona liczba repozytoriów Git, narzędzia Agile, testowanie eksploracyjne, zarządzanie wydaniami i wiele innych
 • Nieograniczona liczba użytkowników z dostępem do elementów roboczych
 • 1 potok prywatny do uruchamiania kompilacji i wdrażania wydań z własnego serwera
 • 1 potok hostowany (4 godziny miesięcznie) do uruchamiania kompilacji i wdrażania wydań w chmurze

Growing teams

$3000
 • Rozpocznij od 5 bezpłatnych użytkowników i bezpłatnych usług dostępnych dla małych zespołów, a następnie płać miesięcznie w ramach rachunku za platformę Azure, gdy Twoje potrzeby się zwiększą
 • Płać tylko za tych użytkowników w zespole, którzy wymagają dostępu
 • Aby poznać ceny dla konkretnych liczb użytkowników, innych usług i w innych walutach, skorzystaj z naszego kalkulatora cen platformy Azure
Potrzebujesz dodatkowych funkcji usługi Team Services? Wybierz bezpłatne lub płatne rozszerzenia z portalu Visual Studio Marketplace albo utwórz własne

Code Search icon
Wyszukiwanie kodu
Bezpłatna
Testing icon
Test & Feedback
Bezpłatna
Package Management icon
Package Management
Opłacone
Test Management icon
Test Manager
Opłacone
Slack brand logo
Integracja z platformą Slack
Bezpłatna

Subskrybenci programu Visual Studio

Subskrybentów programu Visual Studio możesz bezpłatnie dodać do konta usługi Team Services.Zostaną oni automatycznie rozpoznani po zalogowaniu.Ci użytkownicy nie będą uwzględniani podczas obliczania limitu 5 bezpłatnych użytkowników ani nie będą traktowani jako płatni użytkownicy.

Subskrybenci programu Visual Studio mają dostęp do funkcji podstawowych. Niektóre subskrypcje, takie jak Visual Studio Enterprise, obejmują również funkcje dostępne za pośrednictwem rozszerzeń, np. Test Manager i Package Management.

Jeśli potrzebujesz dostępu do wielu kont Team Services, gdy na przykład pracujesz nad projektami dla różnych klientów, kupienie subskrypcji programu Visual Studio może być atrakcyjną alternatywą do płacenia za tych użytkowników oddzielnie w ramach każdego konta Team Services.

Users
Users

Oferta obejmuje serwer Team Foundation Server

Każdy płatny użytkownik w ramach konta Team Services otrzymuje również licencję dostępową do serwera TFS 2015. Umożliwia to wykupienie miesięcznego dostępu do serwera TFS dla zespołu. Uzyskaj więcej informacji o serwerze TFS lub dowiedz się, jak kupić dostęp do serwera TFS

Kompilacja i wydanie

Dzięki tej usłudze opartej na zadaniach możesz tworzyć, umieszczać w kolejkach i monitorować międzyplatformowe kompilacje i wydania. Korzystaj z potoków hostowanych w celu uruchamiania kompilacji i wdrażania wydań przy użyciu agentów zarządzanych przez firmę Microsoft lub używaj potoków prywatnych do uruchamiania kompilacji i wdrażania wydań na maszynach, którymi zarządzasz, uruchamiając oprogramowanie agenta od firmy Microsoft. Każdy potok umożliwia uruchomienie 1 kompilacji lub wdrożenie 1 wydania w danym momencie.

Dowiedz się więcej o ciągłej integracji i zarządzaniu wydaniami

Users

Potoki hostowane

Używanie bezpłatnego potoku hostowanego jest ograniczone do 4 godzin miesięcznie, ale możesz też kupić potoki hostowane bez tego ograniczenia.
Dowiedz się więcej o potokach hostowanych

1
Kup potoki hostowane

Hosted Pipelines

$000monthly
 • Jeden bezpłatny agent, współbieżność x 1
 • 240 minut na miesiąc
 • Maks. 30 min na kompilację lub wydanie
 • W przypadku większych ilości i innych walut zobacz nasz kalkulator cen platformy Azure

Potoki prywatne

Konto Team Services obejmuje 1 bezpłatny potok prywatny z możliwością dokupienia kolejnych.
Dowiedz się więcej o potokach prywatnych

1
Kup potoki prywatne

Private Pipelines

$000monthly
 • Jeden agent, współbieżność x 1
 • Nieograniczone minuty na miesiąc
 • Nieograniczone minuty na kompilację lub wydanie
 • W przypadku większych ilości i innych walut zobacz nasz kalkulator cen platformy Azure
Users

Testowanie wydajności i obciążenia

Twórz oparte na chmurze testy obciążenia w programie Visual Studio i uruchamiaj je w usłudze Team Services. Testy obciążenia są mierzone i rozliczane w minutach użytkownika wirtualnego: liczba użytkowników wirtualnych razy skonfigurowana liczba minut pracy testu obciążenia. Dowiedz się więcej

Testowanie wydajności i obciążenia (chmura)

Testowanie obciążenia kodu przez symulowanie dużego ruchu.
20 000 pierwszych minut użytkownika wirtualnego (VUM) na miesiąc bezpłatnie
0,0004 USD/VUM za użycie 20 001–2 000 000 VUM
0,0002 USD/VUM za użycie 2 000 001–10 000 000 VUM
0,0001 USD/VUM w przypadku użycia powyżej 10 000 000 VUM w miesiącu.

Dowiedz się, jak opłacić oparte na chmurze testowanie wydajności i obciążenia

20K

Performance & Load Testing

$000monthly

Używanie usługi w chmurze

Rozpocznij za darmo

Samodzielne hostowanie

Pobierz wersję próbną