Release Management

Ciągłe wdrażanie dla Twoich aplikacji — dostarczaj szybciej, dostarczaj częściej
Rozpocznij za darmo

Watch: Release Management

Release summary in Team Services

Automatyzacja wdrożeń

Konfiguracja ciągłego dostarczania

Uzyskaj krótszy czas wprowadzania na rynek i elastyczniejsze możliwości odpowiadania na opinie klientów. Zaprojektuj i zautomatyzuj stan potoków wydania w środowiskach dla dowolnej platformy docelowej.

Od pomysłu do platformy Azure — szybciej

Łatwe zarządzanie środowiskami platformy Azure

Skonfiguruj wydanie z użyciem wbudowanych zadań dla platformy Azure i usługi Azure Stack — wdrażaj w witrynach sieci Web, kontenerach platformy Docker, na maszynach wirtualnych i nie tylko.

Screenshot of built in tasks for Azure and Azure Stack

Selenium tests in Visual Studio Team Services

Pewne dostarczanie

Podnoszenie jakości z każdym wydaniem

Skonfiguruj zadania dla wszystkich punktów kontrolnych swoich wydań — testów wydajności, A/B. funkcjonalnych, beta i innych. Koniec koszmarów w dniu wydania.

Organizowanie wdrożeń w różnych lokalizacjach docelowych

Ręczne i automatyczne bramy dla przepływów pracy zatwierdzania

Teraz można organizować wdrożenia w wielu lokalizacjach docelowych oraz przeprowadzać aktualizacje stopniowe przy zapewnieniu wysokiej dostępności aplikacji

Screenshot of Assign Approvers for Production Enviornment

Pełna kontrola nad wdrożeniami

Ręczne i automatyczne bramy dla przepływów pracy zatwierdzania

Umożliwiaj zatwierdzanie wdrożeń przy zastosowaniu akceptacji przed i po wdrożeniu. Automatyczne powiadomienia zapewniają widoczność współpracy i wydania dla członków zespołu.

Kompleksowe śledzenie

Stałe ścieżki inspekcyjne

Śledź stan wydań i wdrożeń, w tym zatwierdzeń i elementów roboczych w każdym środowisku. Kompiluj informacje o wersji w jiffy!

Screenshot of Visual Studio Release Management Work Items

Rozszerzanie i dostosowywanie

Tworzenie własnych przepływów pracy

Nie widzisz zadania dla swojego przypadku użycia? Znajdź je w portalu Visual Studio Marketplace lub po prostu utwórz własne!

Używanie usługi w chmurze

Rozpocznij za darmo

Samodzielne hostowanie

Pobierz wersję próbną