Feedback

Informacje o wersji | Visual Studio Team Services 2018-03-09T16:19:48+00:00

Informacje o wersji usługi Visual Studio Team Services

Grupy wdrożeń i wyzwalacz zakończenia kompilacji — aktualizacja przebiegu 132 usługi VSTS

By Gopinath Chigakkagari

Aktualizacja przebiegu 132 usługi Visual Studio Team Services (VSTS) zawiera kilka kluczowych funkcji ułatwiających skalowanie kompilacji i potoku wydania. Na poziomie kompilacji użyj nowego wyzwalacza zakończenia kompilacji, aby połączyć razem pokrewne kompilacje, które mogą należeć do różnych zespołów. Na poziomie wydania wprowadzamy ogólną dostępność grup wdrożeń, których można użyć do skalowania wdrożeń na wielu maszynach wirtualnych z funkcją wysokiej dostępności, w tym w środowiskach produkcyjnych.Inne najważniejsze funkcje obejmują:

Identyfikowanie zawodnych testów i ulepszone środowisko instalacji rozszerzeń — aktualizacja usługi VSTS z przebiegu 127

By Ravi Shanker

W aktualizacji usługi Visual Studio Team Services (VSTS) z przebiegu 127 znajdziesz nowe funkcje pomocne w zarządzaniu wynikami testów i ich wykonywaniem, a także zestaw nowych środowisk witryny Marketplace zapewniających jeszcze więcej korzyści z ekosystemu. Poniżej znajduje się więcej informacji na temat ulepszeń dotyczących testów i witryny Marketplace.Inne najważniejsze funkcje to m.in.:

Usługa Azure DevOps Project, kompilacje YAML, wydania bramowe, hostowani agenci Mac — aktualizacja usługi VSTS z przebiegu 126

By Jamie Cool

W aktualizacji usługi Visual Studio Team Services (VSTS) z przebiegu 126 wprowadzamy wiele funkcji, które zostały ogłoszone na konferencji Microsoft Connect(); 2017. Jest to najprawdopodobniej największe wydanie do tej pory, zarówno w zakresie ilości funkcji, jak i wpływu, który naszym zdaniem będzie mieć na Twoje postępy w przygodzie z metodyką DevOps z użyciem języków i platform, na których polegasz.

Używanie usługi w chmurze

Rozpocznij za darmo

Samodzielne hostowanie

Pobierz wersję próbną