Opieraj działania na danych

Zwiększ efektywność zespołów, zapewniając im dane, które zachęcają do działania.
Rozpocznij za darmo

Sample Bar Graph Reporting Tool

Reporting Tools sample of Customizable dashboards in Visual Studio TEam SErvices

Zyskaj dane, dzięki którym pozostaniesz na właściwej drodze

Korzystaj z dostosowywanych pulpitów nawigacyjnych w usłudze Visual Studio Team Services

Kompiluj dostosowane widoki dla zespołu, aby łatwo monitorować postępy w cyklu życiowym projektu. Szybko dodawaj widżety z katalogu usługi Team Services i rozmieść elementy w układzie w taki sposób, jaki tylko chcesz.

Wyszukuj, kompiluj i udostępniaj niestandardowe widżety

Za pośrednictwem naszej witryny Marketplace dla usługi Visual Studio Team Services

Rozpocznij programowanie swoich własnych widżetów w ciągu kilku minut, aby wykorzystać wizualizację wszystkich niezbędnych danych, dokładnie tak jak chcesz. Następnie udostępnij je w społeczności za pośrednictwem witryny Marketplace dla usługi Team Services.

Sample screenshot of code for building widgets.

Sample bar graph showing total work items by type (bug, feature, user story)

Twórz zachwycające raporty z usługą Power BI

Aby odkryć nowe dane i poprawić wydajność

Ożyw swoje dane, korzystając z pełnego zestawu narzędzi do analizy biznesowej, aby badać, przekształcać i analizować dane. Monitoruj wszystkie zespoły i szybko uzyskuj odpowiedzi za pomocą zaawansowanych pulpitów nawigacyjnych dostępnych na każdym urządzeniu.

Używanie usługi w chmurze

Rozpocznij za darmo

Samodzielne hostowanie

Pobierz wersję próbną