Feedback

Tworzenie aplikacji mobilnych | Visual Studio 2018-04-24T10:19:07+00:00

Tworzenie aplikacji mobilnych

Twórz połączone z chmurą aplikacje mobilne oraz gry na wiele platform dla systemów iOS, Android i Windows.

Twórz połączone z chmurą aplikacje mobilne oraz gry na wiele platform dla systemów iOS, Android i Windows.

Jeden łańcuch narzędzi dla urządzeń mobilnych i chmury.

Native apps with .NET

Aplikacje natywne w programie .NET

Visual Studio Tools for Xamarin

Twórz rozbudowane aplikacje natywne przy użyciu programu .NET dla systemów iOS, Android i Windows. Współużytkuj kod między platformami urządzeń za pomocą programu .NET Standard. Współużytkuj interfejs użytkownika utworzony w rozwiązaniu Xamarin.Forms i w języku XAML, aby do maksimum zwiększyć ponowne wykorzystanie kodu.

Natywne interfejsy API są w 100% widoczne, dlatego masz pełny dostęp do możliwości urządzenia.

Visual Studio App Center

Wszystko ciągłe — kompilowanie, testowanie, wdrażanie, włączanie, powtarzanie.

Zautomatyzuj cykl życia swoich aplikacji do systemu iOS, Android, Windows i macOS. Podłącz repozytorium i w ciągu kilku minut kompiluj w chmurze, testuj na tysiącach rzeczywistych urządzeń, rozsyłaj do testerów wersji beta i sklepów z aplikacjami oraz monitoruj wykorzystanie w świecie rzeczywistym z użyciem danych o awariach i danych analitycznych. Wszystko w jednym miejscu.

App Center: Mobile devices and a cloud-based toolbox
App Center platform icons
Graphic showing Azure app options for mobile platforms

Azure App Service

Mobilne zaplecze jako usługa

Azure App Service Mobile Apps to platforma jako usługa (PaaS), która oferuje bogaty zestaw funkcji przeznaczonych dla aplikacji mobilnych. Możesz wybrać dowolny element tego zestawu, aby przyspieszyć tworzenie aplikacji mobilnych. Dodawaj magazyn danych w chmurze, uwierzytelnianie w przedsiębiorstwie lub przy użyciu sieci społecznościowych, powiadomienia push albo synchronizację w trybie offline, korzystając z możliwości skalowania rozwiązania do milionów urządzeń.

Gry tworzone przy użyciu aparatu Unity

Tworzenie gier na wiele platform za pomocą aparatu Unity i programu Visual Studio

Twórz gry dwu- i trójwymiarowe dzięki niezrównanemu aparatowi Unity w programie Visual Studio — utwórz grę raz, a będzie można używać jej na ponad 17 platformach, w tym na wszystkich platformach urządzeń przenośnych. Debuguj aparat Unity z poziomu programu Visual Studio dzięki światowej klasy debugerowi programu Visual Studio, który umożliwia ustawianie punktów przerwania, szacowanie zmiennych i wyrażeń złożonych oraz korzystanie ze wszystkich fantastycznych funkcji programu Visual Studio zwiększających produktywność pracy.

Screenshot of Unity game development with Visual Studio

Więcej narzędzi do programowania aplikacji mobilnych dla wielu platform.

Screenshot of config.xml plugins showing Apache Cordova options

Aplikacje hybrydowe w języku JavaScript

Tworzenie aplikacji mobilnych na wiele platform przy użyciu rozwiązania Apache Cordova

Zespoły z doświadczeniem w zakresie tworzenia aplikacji sieci Web mogą szybko i bezproblemowo zacząć pracę nad aplikacjami mobilnymi za pomocą narzędzi dla oprogramowania Apache Cordova w programie Visual Studio. Jeden udostępniony interfejs API języka JavaScript umożliwia ponowne użycie kodu niemal w 100% na wielu platformach i dostęp do natywnych możliwości urządzenia przy użyciu znanej i zwięzłej składni.

Ustawiaj punkty przerwania, sprawdzaj wartość obiektów w czasie wykonywania i modyfikuj kod HTML za pomocą zintegrowanych narzędzi debugowania dla każdej platformy.

Dowiedz się więcej

Screenshot of ShaderPlain.fsh MoreTeapotsNativeactivity.app

Aplikacje natywne w języku C++

Tworzenie aplikacji natywnych dla wielu platform

Udostępniaj, ponownie używaj, kompiluj, wdrażaj i debuguj kod aplikacji mobilnych dla wielu platform napisany w języku C++. Twórz projekty dla aplikacji Android Native-Activity na podstawie szablonów lub biblioteki udostępnione o wysokiej wydajności do uwzględnienia w innych rozwiązaniach. Możesz również przy minimalnym nakładzie pracy przenosić istniejący kod C++ na inne platformy mobilne. Korzystaj z technologii IntelliSense przeznaczonej dla określonej platformy, sprawdzaj poprawność kodu podczas wpisywania bez konieczności kompilowania, ustawiaj punkty przerwania, obserwuj zmienne i wdrażaj w podobny sposób aplikacje na urządzeniach (ARM, x86) i emulatorach.

Dowiedz się więcej

Emulator dla systemu Android

Szybko działające, rozbudowane symulacje oparte na funkcji Hyper-V

Wdrażaj aplikacje na wiele platform w różnych konfiguracjach urządzeń z systemem Android — a wszystko to za pomocą programu Visual Studio. Dotyczy to projektów w programach Xamarin, Cordova lub przeznaczonych na wiele platform projektów w języku C++. Produkt Visual Studio Emulator for Android można zainstalować w sekcji „Poszczególne składniki” w programie Visual Studio 2017.

Screenshot of Emulator for Android

British Airways

Firma British Airways daje dostęp do najświeższych wiadomości firmowych dla ponad 40 tysięcy członków swojego zespołu — na urządzeniach, które wybiorą.

Hewlett Packard

Urban Refuge

Firma Hewlett Packard używa narzędzi dla oprogramowania Apache Cordova w programie Visual Studio do szybkiego tworzenia nowoczesnych środowisk pracy użytkownika na wielu platformach mobilnych.

Organizacja Urban Refuge przekształca zdobyte informacje w realną pomoc dla uchodźców na całym świecie, ułatwiając szukanie pomocy humanitarnej przez natywne aplikacje dla systemów Android i iOS.

Free, fully-featured IDE for students, open-source and individual developers

Free download

Professional developer tools, services, and subscription benefits for small teams

Free trial

End-to-end solution to meet demanding quality and scale needs of teams of all sizes

Free trial

Free, fully-featured IDE for students, open-source and individual developers

Download

Professional developer tools, services, and subscription benefits for small teams

Download

End-to-end solution to meet demanding quality and scale needs of teams of all sizes

Download