Feedback

Nowoczesne narzędzia sieci Web | Visual Studio 2018-04-24T10:19:25+00:00

Nowoczesne narzędzia sieci Web

Program Visual Studio zawiera otwarte narzędzia i zapewnia elastyczność wymaganą przy tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych aplikacji internetowych.

ASP.NET...and more

ASP.NET…i nie tylko

Programuj aplikacje sieci Web w językach ASP.NET, Node.js, Python, JavaScript

Użyj ulubionego języka, dzięki któremu pracujesz wydajnie. Z łatwością zmieniaj języki i typy projektów dzięki użyciu najlepszego na świecie edytora języków HTML5, CSS3 i JavaScript. Wykorzystaj zalety rozwiązań LESS i SASS, tak aby deweloperzy frontonu również mogli używać nowych możliwości.

Obsługiwane języki

Kontenery oprogramowania

Twórz, debuguj, testuj i wdrażaj kontenery oprogramowania

Bez obaw twórz i wdrażaj aplikacje dzięki narzędziom programistycznym do tworzenia kontenerów w programie Visual Studio. Twórz obrazy platformy Docker zawierające wszystkie zależności aplikacji, co ułatwia uruchamianie aplikacji w wielu usługach platformy Azure lub na innych hostach kontenerów.

Software containers
Many platforms

Wiele platform

Środowiska ASP.NET Core i .NET Core działają w systemach Windows, Mac i Linux

Twórz usługi i aplikacje sieci Web przy użyciu środowiska ASP.NET Core w programie Visual Studio. Wdrażaj rozwiązania na dowolnym serwerze sieci Web lub stopniowo skaluj rozwiązanie do chmury na platformie Microsoft Azure. Jeśli chcesz, możesz programować w swoim ulubionym edytorze i systemie operacyjnym dzięki rodzinie projektów omnisharp.net.

Nowoczesne rozwiązania sieci Web

Angular, jQuery, Bootstrap, Django, Backbone.js, Express

Zwiększ wydajność dzięki zaawansowanym środowiskom dla sieci Web Program Visual Studio zawiera funkcję IntelliSense dla Twojego kodu JavaScript działającego po stronie klienta oraz udostępnia zaawansowaną obsługę nowoczesnych i popularnych środowisk dla sieci Web, takich jak Angular i Bootstrap.

Modern web
Open source

Kod Open Source

Środowiska ASP.NET i .NET Core zawierają kod na licencjach Apache i MIT i są dostępne na platformie GitHub

Widzisz błąd lub masz nowy pomysł? Otwórz problem lub wyślij żądanie pobierania. Wszystkie składniki środowiska uruchomieniowego ASP.NET i .NET Core CLR oraz zestawy SDK platformy Azure dla wszystkich języków są dostępne na platformie GitHub i można do nich wnosić swój kod. Dołącz już dziś!

Menedżerowie pakietów

NuGet, npm, bower

Dołącz do otwartej społeczności sieci Web i pobieraj biblioteki z wielu różnych źródeł. Menedżer NuGet udostępnia zaawansowane biblioteki programu .NET działające po stronie serwera, menedżer pakietów Bower pozwala uzyskać dostęp do najnowszych rozwiązań w technologii JavaScript działających po stronie klienta, a menedżer npm udostępnia doskonałe narzędzia i programy narzędziowe.

Package managers
Extensible ecosystem

Rozszerzalny ekosystem

Rozszerzaj program Visual Studio, korzystaj z zasobów społeczności i bierz udział w jej życiu!

Dostosowuj program Visual Studio za pomocą tysięcy dostępnych rozszerzeń pochodzących z rosnącego ekosystemu — lub twórz własne rozszerzenia.

Rozszerzenia dla programistów sieci Web

Mobilne aplikacje sieci Web

Twórz aplikacje dla systemów iOS, Android i Windows

Dzięki narzędziom Tools for Apache Cordova możesz wykorzystać swoją znajomość standardów sieci Web: języka HTML, arkuszy CSS i języka JavaScript, do tworzenia aplikacji przeznaczonych jednocześnie dla systemów iOS, Android i Windows.

Mobile web apps
Cloud scale

Skalowanie do chmury

Wdrażaj rozwiązanie na dowolnym hoście i skaluj je do chmury

Program Visual Studio zawiera zintegrowane narzędzia pozwalające wdrażać aplikację sieci Web na dowolnym hoście lub skalować ją do chmury platformy Microsoft Azure. Publikuj witryny internetowe i maszyny wirtualne oraz zarządzaj nimi z poziomu programu Visual Studio.

Dowiedz się więcej o narzędziach deweloperskich platformy Azure

Najlepszy edytor kodu

Wszystko pod ręką w najlepszym na świecie środowisku IDE

Pisz, edytuj, eksploruj, debuguj, testuj i wdrażaj kod w programie Visual Studio. Zarządzaj kodem źródłowym i śledź błędy oraz elementy pracy w usłudze Visual Studio Team Services lub na serwerze Team Foundation Server (TFS). Pracuj z wybranym przez siebie repozytorium Git, w tym z repozytoriami na platformie GitHub. Funkcja CodeLens zapewnia bezprecedensowe możliwości analizy kodu — wszystkie potrzebne informacje są dostępne na pojedynczej osi.

Dowiedz się więcej o edytowaniu w programie Visual Studio

The best code editor
The best debugger

Najlepszy debuger

Wszystko pod ręką w najlepszym na świecie środowisku IDE

Identyfikuj problemy dotyczące języka C#, JavaScript, Node.js, Python lub innego języka obsługiwanego w programie Visual Studio dzięki użyciu światowej klasy debugera. Diagnozuj usterki lokalnie lub zdalnie, w dowolnej przeglądarce lub w chmurze. Korzystaj z zalet zaawansowanej konfiguracji punktów przerwania, która ułatwia sprawowanie dokładnej kontroli wykonywania i elastyczne przeprowadzanie inspekcji stanu wielu widoków w programie Visual Studio.

Dowiedz się więcej o debugowaniu w programie Visual Studio

Free, fully-featured IDE for students, open-source and individual developers

Free download

Professional developer tools, services, and subscription benefits for small teams

Free trial

End-to-end solution to meet demanding quality and scale needs of teams of all sizes

Free trial

Free, fully-featured IDE for students, open-source and individual developers

Download

Professional developer tools, services, and subscription benefits for small teams

Download

End-to-end solution to meet demanding quality and scale needs of teams of all sizes

Download