feedback
Utwórz aplikację 2018-01-10T08:21:24+00:00

Rozpoczynanie pracy z programem Visual Studio

Jeśli wciąż potrzebujesz zainstalować program Visual Studio, zobacz nasz wcześniejszy artykuł.

Tworzenie aplikacji za pomocą programu Visual Studio 2017

Autor: Nicole Bruck

Krok 1. Tworzenie

Zamierzamy nauczyć Cię, jak użyć programów Visual Studio i Xamarin do utworzenia podstawowej aplikacji dla systemu Android (obsługującej także systemy iOS i Windows Phone) — nawet jeśli to Twój pierwszy kontakt z opracowywaniem aplikacji mobilnych.

 • Wybierz pozycję Plik → Nowy → Projekt…
 • Wybierz węzeł Międzyplatformowa po lewej, wybierz typ projektu „Aplikacja międzyplatformowa (Xamarin.Forms lub natywna)”i nadaj mu nazwę „HelloWorld”
 • Na następnym ekranie wybierz szablon Pusta aplikacja i element Strategia udostępniania kodu Biblioteka klas przenośnych (PCL):

Krok 2. Edycja

Zamierzamy dodać obszar tekstowy i przycisk do naszej aplikacji mobilnej. Następnie dodamy akcję do przycisku, aby wyświetlić napis „Hello World!””

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy projekt HelloWorldApp (przenośny) i wybierz pozycję Nowy element
 • Wybierz szablon Strona XAML pakietu Forms i nadaj nowej stronie nazwę „HelloWorldPage”
 • Wybierz plik HelloWorldPage.xaml w Eksploratorze rozwiązań
 • Zastąp następującym kodem:


  • xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
   x:Class="HelloWorld.HelloWorldPage">               iOS="20, 40, 20, 20"
               Android="20, 20, 20, 20"
               WinPhone="20, 20, 20, 20" />                HorizontalOptions="FillAndExpand"
                Orientation="Vertical"
                Spacing="15">

    
 • W Eksploratorze rozwiązań rozwiń węzeł HelloWorldPage.xaml
 • Wybierz plik HelloWorldPage.xaml.cs w Eksploratorze rozwiązań
 • Zastąp następującym kodem
  • using System;
   using System.Collections.Generic;
   using System.Linq;
   using System.Text;
   using System.Threading.Tasks;

   using Xamarin.Forms;

   namespace HelloWorld
   {
   public partial class HelloWorldPage : ContentPage
   {
   public HelloWorldPage()
   {
   InitializeComponent();
   }

   private async void SayHelloButton_OnClicked(object sender, EventArgs e)
   {
   var name = NameEntry.Text;
   await DisplayAlert("Greeting", $"Hello {name}!", "Howdy");
   }
   }
   }
 • Otwórz plik App.xaml.cs w Eksploratorze rozwiązań
 • Zastąp element „MainPage” elementem „HelloWorldPage” w publicznej metodzie App()

Krok 3. Kompilacja i uruchomienie

Teraz skompilujemy projekt, aby upewnić się, że cały kod działa.

 • Na pasku narzędzi programu Visual Studio wybierz projekt HelloWorld.Android i odpowiedni emulator

Jeśli już teraz chcesz wypróbować niektóre z funkcji debugowania, przejdź do naszego następnego artykułu: Debugowanie i nie tylko.