Feedback

/Visual Studio Online | Teraz Visual Studio Team Services
Visual Studio Online | Teraz Visual Studio Team Services 2018-01-10T08:15:26+00:00
Visual Studio Online jest teraz

Visual Studio Team Services

metoda Agile, git, integracja ciągła.
Rozpocznij za darmo
Dashboards

Twój język. Twoja platforma.

Narzędzia dostępne dla wszystkich członków zespołu.
Korzystaj z wybranego środowiska IDE z wtyczkami dla platformy Eclipse, IntelliJ, Android Studio, Visual Studio, Visual Studio Code oraz innych programów.
Scrum boards

Używanie usługi w chmurze

Rozpocznij za darmo

Samodzielne hostowanie

Pobierz wersję próbną