Team Foundation Server 2015 Güncelleştirme 3

Son Güncellenme Tarihi 31.1.2018

Sürüm Tarihi: 27 Haziran 2016

Bugün, Visual Studio Team Foundation Server 2015 Güncelleştirme 3’ün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürüm, Microsoft’un uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM) çözümünün merkezindeki işbirliği platformu olan Team Foundation Server’ın (TFS) en yeni sürümüdür. Bunlar, beklediğiniz sürüm notları olmayabilir; en güncel sürüme yönelik sürüm notlarına eriştiniz.

Visual Studio’daki Geri Bildirim seçeneğini kullanarak bize geri bildiriminizi gönderin. Ayrıca, Visual Studio 2015 UserVoice sitesinde de önerilerinizi gönderebilirsiniz.

İndirin: Team Foundation Server Güncelleştirme 3

Diğer ilgili indirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için İndirmeler sayfasına bakın.

Yenilikler nelerdir?

Diğer Değişiklikler

Git Depoları için SSH Desteği

TFS 2015 Güncelleştirme 3 ile, artık SSH anahtarını kullanarak herhangi bir Team Foundation Server Git deposuna bağlanabilirsiniz. Bu, Linux veya Mac üzerine program geliştirirken çok yararlı olur. Başlamak için kişisel SSH anahtarınızı karşıya yüklemeniz yeterlidir.

Pano Pencere Öğesi SDK’sı

Güncelleştirme 3’te yalnızca yepyeni pano pencere öğelerini kullanmakla kalmayıp aynı zamanda SDK aracılığıyla kendi pencere öğelerinizi de oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için VisualStudio.com adresindeki Pano pencere öğesi ekleme sayfasına bakın.

Test - Yeni Özellikler ve Hata Düzeltmeleri

Test - Yeni Özellikler - Azure, SCVMM ve VMWare Desteği

Artık Azure ile bulutta veya SCVMM ya da VMWare kullanarak şirket içinde test makinelerini dinamik olarak oluşturabilir ve testleri dağıtılmış bir şekilde çalıştırmak için bu makineleri kullanabilir. Testleri çalıştırmak için Azure, SCVMM veya VMWare gibi makine sağlama görevlerinden birini ve ardından İşlevsel Testleri Çalıştırma görevini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen Test aracılarını yükleme ve yapılandırma sayfasına bakın.

Test - Hata Düzeltmeleri

Connect aracılığıyla bildirilen hatalar:

 • "Paralel Olarak Çalıştır" seçildiğinde test ayarları dosyası yoksayılır.
 • Test Aracısı Dağıtımı tamamlandıktan sonra TEMP klasörü temizlenmedi.
 • Test Seçimi Test Planı olarak ayarlandığında bile kaynak filtre dizesi gereklidir. Dize boşsa, kullanıcı "Bağımsız değişken boş bir dize olduğundan 'SourceFilter' parametresine bağlanamıyor" hatasını alır.
 • E-posta/yazdırma testi yapıtları özelliği asılı kalıyor ve JavaScript TypeError oluşuyor.
 • Web test çalıştırıcısı penceresi artık metni kaydırmıyor.

Diğer hata düzeltmeleri:

 • Sürümde "DistributedTests: BuildId ayrıştırılırken özel durum oluştu" hatası oluşuyor.
 • Uzaktan Test Yürütmesi hata nedeniyle aniden durduruldu - Yola erişim engellendi.
 • Sürümde Ant, Maven veya Gradle görevlerinden test sonuçları karşıya yüklenemiyor.
 • 2 DLL’nin noktalı virgülle ayrılmış olarak tam yolu verilirse, VsTest görevi başarısız oluyor.
 • Sonuçlar 'Test Paketi' temelinde gruplandırılırsa ve Ortam olarak 'Tümü' seçilirse, hiçbir Test sonucu görüntülenmiyor.
 • Sonuçlar klasörü runsettings dosyasında yapılandırılırsa, Visual Studio Test görevi test sonuçlarını karşıya yüklemez.
 • E-posta isteğinde, geri bildirim isteği köprüsü yanlış.
 • Bu test paketindeki tüm test çalışmaları birden çok test eden tarafından çalıştırılacak şekilde atandığında, sorgu tabanlı test paketleri testleri düzgün yansıtmıyor.
 • Özel Durum Microsoft.TeamFoundation.TestManagement.Server.InvalidStructurePathException: CEBIS FWK yapı yolu geçerli değil.
 • TFS’nin 2015.1’e yükseltilmesinin ardından test hub’ında hata.
 • MTM 2015 | 2013 - TFS 2015.2 | Test çalıştırmalarını, sonuçlarını analiz edin, Plan sekmeleri belirli kullanıcılar için boş olarak geliyor.
 • MTM Ekran yakalama dosyasını karşıya yükleme işlemi dosya bulunamadı hatasıyla başarısız olduktan sonra yeniden deneniyor.

Çevik Hata Düzeltmeleri

Connect aracılığıyla bildirilen hatalar:

 • Yerel ayar Fransızca olduğunda sprint pano kartlarında stillerin ayarlanması hataya neden olabilir.
 • Yerel ayar Almanca olduğunda sprint pano kartlarında stillerin ayarlanması hataya neden olabilir.
 • Alt çizgi ve tek tırnak gibi standart dışı karakterleri olan bir Alan Yolu’nun bulunduğu bir yan tümce olduğunda, sorgu oluşturulamaz.
 • Bağlantılar etiket denetimi, web erişiminde köprüleri göstermiyor.
 • Yeni takım projeleri oluşturmak TF30177 "'dbo.Constants' nesnesine yinelenen anahtar satırı eklenemiyor" hatasına neden oluyor.
 • Pencere Öğesi Ekle iletişim kutusunda, “Profilim” altında seçilen dil yerine tarayıcının dili kullanılıyor.
 • Derleme Grafiği pencere öğesinde, derleme başarısız olsa bile grafikteki en son çubuk yeşil gösteriliyor.
 • Paydaş başlığı eksik olduğundan, kullanıcılar paydaş olarak oturum açtıklarını ve tüm özelliklere erişemediklerini bilmiyorlar.
 • Takım Projesi hoş geldiniz sayfasında Benioku dosyaları her zaman görüntülenmiyor.
 • İş öğesi izleme içinde zamanın bir bölümü ayarlanırken, ay ve gün değerleri birbirine karışabiliyor.

Diğer hata düzeltmeleri:

 • Kimlik alanına Param olarak başvuran bir İş Öğesi İzleme Web Sayfası denetimi, değer boş olduğunda hata oluşturur.
 • Sorgu Sonucu pencere öğesinin adı değiştirilirken hata oluşuyor.
 • Karttaki Kalan Saatler girişi yeterince büyük değil.
 • Kullanıcının üst çalışma öğesi üzerinde izinleri olmadığından, Kapsam yüklenmiyor.
 • Takım projeleri değiştirildikten sonra İŞ hub’ına gitmek TF400483 hatasına neden oluyor.
 • Pano Yöneticisi simgesinin odakta görsel ipucu yok.
 • Pano Yöneticisi’nde Pano Ekle simgesinin odakta net bir görsel ipucu yok.
 • Pano Yöneticisi’ndeki Pano ekle ve sil düğmeleri ENTER tuşuna basıldığında çalışmıyor.
 • Sorgu Kutucuğu ve İş Öğesi Grafiği pencere öğelerinde, yapılandırma dikey penceresinde Sekme tuşuyla ilerlerken giriş Sorgu Seçicisinde takılıyor ve sorgu seçilmedi hatası veriliyor.
 • Team Foundation 2013 Güncelleştirme 1 veya daha önceki bir sürümden yükseltirken, proje giriş sayfasının içeriği geçirilmeyecek.
 • Paydaş lisansıyla çalışırken, panolar arasında gezinemezsiniz.
 • Markdown pencere öğesinde, markdown kaynak denetimindeki bir resme başvuruyorsa, bu görüntülenmeyecek.
 • Üçüncü taraf bir pencere öğesi hata durumundaysa, panonun tamamı yüklenemiyor.
 • Üçüncü taraf bir pencere öğesi hata durumundaysa, yeni pencere öğeleri eklendiğinde bunlar boş olarak ekleniyor.
 • Üçüncü taraf bir pencere öğesi hata durumundaysa ve sonra panodan kaldırılırsa, hata başlığı temizlenmiyor.
 • Pano pencere öğeleri eklendiğinde ve bunlar, örneğin aynı anda farklı tarayıcı oturumlarında birbiriyle çakıştığında, hata açıklayıcı değil.
 • Çekme İsteği pencere öğesinde Avatarlar yüklenmiyor.
 • Derleme Grafiği pencere öğesinde, derleme grafiğiyle karşılaştırıldığında son tamamlanma durumu simgesi doğru değil.
 • Panonun Düzenleme Modundayken, pano arka planı hata başlığının üzerini kapatıyor.
 • Visual Studio Bağlantılar pencere öğesinde, "Visual Studio’da Aç" resmi düz mor renkte.
 • Pencere öğesini yapılandır dikey penceresinde değişiklik yapılırken, iptal etme durumunda değişikliklerin atılıp atılmayacağı sorulmuyor.
 • Pencere öğesinde hata olduğunda, kullanıcı yine de yapılandırma değişikliklerini kaydedebilir.
 • Panoda pencere öğesinin önizlemesi görüntülenirken, yakınlaştırılmış ve bulanık görünüyor.
 • Pano düzenleme modunda Sekme tuşuyla ilerlerken, silme ve yapılandırma simgeleri yerine pencere öğesinde hareket ediliyor.
 • Pano düzenleme modundayken, ESC ile düzenleme modundan çıkılması gerekiyor.
 • Firefox’ta yeni İş Öğesi Grafiği pencere öğesi oluşturulurken, grafik türleri çeşitli boyutlarda oluyor.
 • İş Öğesi Grafiği pencere öğesinde, bir sorgu seçilene kadar grafik seçenekleri görüntülenmiyor.
 • Sprint Genel Bakış pencere öğesinde, yineleme tarihlerinin ayarlanması pencere öğesinin yenilenmesini sağlamıyor.
 • Sprint İlerlemesi pencere öğesinde, Sekme tuşuyla grafiği gidildiğinde ve Enter tuşuna basıldığında ışıklı kutu açılmıyor.
 • Koşullu Sorgu Kutucuğu’nda, kuralın giriş alanı beş basamaklı sayı girişine izin veriyor ancak yalnızca dört basamak görüntülüyor.

Derleme Hata Düzeltmeleri

Connect aracılığıyla bildirilen hatalar:

 • Firefox’ta derlemeler etiketlere göre filtrelenemiyor.
 • Derlemede bir kullanıcının izinleri ayarlanırken, kaydetme sırasında hata oluşuyor.
 • Derleme geç saatlerde çalışacak şekilde zamanlandıysa, önceki gün çalışıyor.
 • Derleme, "TF14044: Erişim Reddedildi: Kullanıcı Projesi Koleksiyonu Derleme Hizmeti’nin AdminWorkspaces genel izin ya da izinlerine ihtiyacı var." hatasıyla başarısız oluyor.
 • Profilim içindeki saat biçimlendirmesi Derleme hub’ında kullanılmıyor.
 • Derlemede curl görevi çalıştırılırken, Derleme "yolda curl bulunamadı" hatasıyla başarısız oluyor.
 • Geçitli derleme "Shelveset bulunamadı" hatası veriyor.
 • Chrome’da yeni derleme tanımı oluşturulurken biçimlendirme sorunları oluştu.
 • XAML Derlemesinde çok fazla sayıda uyarı olduğunda, "Sunucuya bağlanılırken tanımlanamayan bir hata oluştu. Durum kodu 0." hatasını gösteriyor.
 • Derleme sayfasındaki Neden sütunu yeniden boyutlandırılırken, simge dizisinin tamamı gösteriliyor.
 • Derleme tanımının Depo sekmesinde Derinlik veya Dış Öğeleri Yoksay ayarlarının değiştirilmesi varsayılan ayarlara dönmeye neden oluyor.
 • Derleme, "Geçersiz çözüm yapılandırması ve platformu" hatasıyla başarısız oluyor.
 • Bir npm yükleme görevi eklendiğinde, derlemeler npm yüklemesinin bulunamadığı hatasıyla başarısız oluyor.
 • Git deposunu bir derleme numarasıyla etiketleyen derleme tanımı düzenlenirken "Geçersiz kaynak etiketi biçimi" hatası oluştu.
 • Dış Git deposu kullanılırken Sürekli Tümleştirme her zaman tetiklenmiyor.
 • Yükseltilen proje koleksiyonlarında, köprülü iadeler hizmet hesabı yerinde derleme hesabının kullanılmasından dolayı başarısız oluyor.

Diğer hata düzeltmeleri:

 • “Tüm Kapsamlar” izni olmayan bir PAT kullanılırsa getBuildBadge vso-node-api başarısız oluyor.
 • Derleme tanım adı köşeli ayraç içeriyorsa, düzeltme numarası doğru hesaplanmıyor.
 • Takım Projesi Koleksiyonu bölünürken, yinelenen derleme hizmeti kimlikleri var.
 • Yeni derleme sorgulanırken shelveset adı girildiğinde, yanıltıcı bir İstekte ya da tanımda yapının çalışmasını engelleyecek sorunlar var: SourceVersion için belirtilen değer geçerli bir sürüm özelliği değil." hatası alıyorsunuz.
 • Platformlar arası derleme görevlerine sahip uzantılar çalışmıyor.
 • SSL bağlantı noktası 8443 kullanılırken derleme Alt Sürüme bağlanamıyor.
 • Eşlemeleri olmayan bir derleme için SVN deposu kullanıldığında, Kaynak Sürüm ayarlanmıyor.
 • Team Foundation Sürüm Denetimi derlemesi kaynak etiketten sorgulanamıyor.

Sürüm Denetimi Hata Düzeltmeleri

Not: Bunlar, Team Foundation Server’daki Sürüm Denetimi’ne yönelik hata düzeltmeleridir. Visual Studio’daki Sürüm Denetimi düzeltmeleri için bkz. Visual Studio Sürüm Notları.

Connect aracılığıyla bildirilen hatalar:

 • Git LFS kullanılırken, depoyu kopyalama gibi işlevlerde sorunlar olabilir.
 • Saatlik Git çekme isteği olay günüğünde “TF53010: Bir Team Foundation bileşeni veya uzantısında aşağıdaki hata oluştu.” hataları var.

Diğer hata düzeltmeleri:

 • İş öğesine En Son Sürüm bağlantı türü ekleme özelliği çalışmıyor.
 • Team Foundation Sürüm Denetimi ambar bağdaştırıcısı, Team Foundation Server 2010’dan yükseltildikten sonra başarısız oldu.
 • Çekme isteği oluşturma sırasında iş öğelerine bağlanılırken 25 işleme sınırı vardır.
 • Deponun yapılandırılmış birden çok derleme tanımı varsa, Derleme Gezgini bir tanımın adını gösterebilir ama başka birinde son derlemeye bağlanabilir.
 • Çekme İsteklerinde, kimlik seçicisi sağ tarafından kesiliyor.
 • Team Foundation Sürüm Denetimi dosyaları, hiçbir değişiklik olmasa bile kodlama değişikliği olduğunu gösteriyor.
 • SSH üzerinde Git push üzerinde "TF401030: Git paketi üst bilgisi geçersiz." hatası var.

Yönetim Hata Düzeltmeleri

Connect aracılığıyla bildirilen hatalar:

 • Takım projesi koleksiyonu bölünürken, koleksiyon kopyalandıktan ve ilk koleksiyonda bir takım projesi silindikten sonra, diğer koleksiyon, o koleksiyondan silinen projeyi göstermeyebilir. Doğrudan URL çalışır, ancak kullanıcı takım projesine göz atamaz.

Diğer hata düzeltmeleri:

 • Yükseltme sırasında, hazır olma denetimi Bağlantı Noktası 8080’in kullanılamadığına ilişkin hatayla ve "TF401147: Uygulama Katmanı Web Hizmeti sitesi için daha önce yapılandırılmış olan bağlantı noktaları şu anda kullanımda." hatasıyla başarısız olabilir.
 • Yönetim Konsolu’nda, Proxy Sunucu URL’si boş.
 • TFS yapılandırılırken, bağlantı noktası ve vdir hatalı olarak varsayılan eşlemelerine geri döndürülebilir.
 • Yönetim Konsolu, Koleksiyonlar sekmesi yüklenirken kilitlenebilir.

Genişletilebilirlik Hata Düzeltmeleri

Connect aracılığıyla bildirilen hatalar:

 • TFS SDK’ları kullanıldığı sırada URL’de koleksiyon atlandığında "TF400367: Ana bilgisayar türü uyumsuzluğu nedeniyle istek gerçekleştirilemedi" hatası.
 • Jenkins hizmet kancaları kullanılırken bir dalın silinmesi derlemeyi tetikliyor.
 • Takım odasında Olayları Yönet’e tıklandığında, "Geçersiz Gezinti Düzeyi" hatası oluşuyor.
 • Uyarılarla çalışılırken, alanların izin verilen değerleri beklenmeyen değerler olabilir.
 • Uyarılar için her zaman e-posta alınmıyor.
 • Adında boşluk bulunan takım projelerine ilişkin uyarılar, geçersiz bağlantılar içeriyor.
 • Uyarılar yönetim sayfasında Tüm Uyarılar bağlantısı yok.
 • TFS’nin Çince sürümünde, hizmet kancalarında Slack seçeneği yok.

Release Management

Release Management’ın web tabanlı sürümünde bildirilen sorunlardan bazılarını düzelttik. Düzeltilen temel sorunlardan bazıları şunlardır:

 • Ağ anormal olduğunda Sürüm hub’ına göz atarken tanımlanmayan hata gösteriliyor.
 • Sunucu bırakma yapıtının indirilmesi Derleme yapıtları dizini altında ek dosya oluşturuyor.
 • Uç nokta oluşturma iletişim kutusundan yinelenen hizmet uç noktaları oluşturuluyor.
 • Release Management’ta Nuget Yükleyicisi görevi başarısız oluyor.
 • Otomatik yenileme: Bir ortamda dağıtım başlattıktan sonra bekleyen onaylar sarı çubuğu gösterilmiyor.
 • Bir ortamın birden çok onaylayıcısı varsa onaylardaki e-posta seçeneği etkinleştirilmiyor.

Release Management’ın WPF sürümünde bildirilen birkaç hatayı da düzelttik.

 • Bir api sürümü uyuşmazlığı olduğunda releasemanagementbuild.exe, 403 hatası yerine uygun hata iletisini göstermelidir.
 • Dağıtıcıya dosya kopyalarken aralıklı ağ hataları.

Bilinen Sorunlar

Bu sürümdeki bilinen sorunlara ilişkin kapsamlı bir açıklama için şu MSDN makalesine bakın: Team Foundation Server Güncelleştirme 3’te Bilinen Sorunlar