Team Foundation Server 2015 Güncelleştirme 4

Last Update: 12.6.2017

Sürüm Tarihi: 11 Ağustos 2017

Bugün, Visual Studio Team Foundation Server 2015 Güncelleştirme 4’ün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu güncelleştirme Team Foundation Server 2015’e yöneliktir ve Team Foundation Server 2015 Güncelleştirme 3’ten sonraki hata düzeltmelerini içerir. Bu, üretim ortamına yüklenebilecek bir Go Live sürümüdür.

Visual Studio’daki Geri Bildirim seçeneğini kullanarak bize geri bildiriminizi gönderin. Ayrıca, Visual Studio 2015 UserVoice sitesinde de önerilerinizi gönderebilirsiniz.

İndirin: Team Foundation Server Güncelleştirme 4

İlgili indirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için, İndirmeler sayfasına bakın.

RTW’deki Yenilikler:

Aşağıdakiler, RC’den bu yana eklenmiş olan yeni öğelerdir:

 • Bir hata ile test sonucu arasındaki bağlantı silindiğinde, silme tarihi ambarda güncelleştirilmiyor.
 • Varsayılan alan yolu üzerinde izinleri olmayan müşteriler, bir derlemenin test sonuçlarını görüntülediklerinde “Dizi hiç öğe içermiyor” hatasını alacaklardır.
 • MTM aracında, test planını kopyalamayı deneyen müşteriler “Kopyalama işlemi başlatılamadı” hatasını alırlar.
 • Uzantılar Test hub’ı REST API’lerine erişemiyor.
 • Bildirimler alınırken performans sorunlarıyla karşılaşılabilir.
 • Veritabanları farklı SQL örneklerinde yer alıyorsa, yükseltme sonrasında ambar bağlantı dizesi ambar veritabanı yerine yapılandırma veritabanına işaret eder.

TFS 2015 Güncelleştirme 4’teki Yenilikler

Bu, Güncelleştirme 4’teki tüm düzeltmeleri içerir:


Çevik Hata Düzeltmeleri

 • @Today ve @Me makroları, Kanban panosu kart stili kurallarında İngilizce olmayan dillerde doğru çalışmıyor.
 • Kanban panosundaki satır içi kart ekleme deneyimi doğru çalışmıyor. Örneğin, Başlık alanı düzenlenemiyor.
 • Bir kullanıcı, HTML alanlarının yüklenmesi tamamlanmadan önce sorgu sayfasında aynı türdeki iki iş öğesi arasında geçiş yaparsa, HTML alanı boşalabiliyor ve iş öğesi kirleniyor.
 • Batch API’si, WorkItemStore.GetWorkItemIdsForArtifactUris() metodunda olduğu gibi çok sayıda dize ile birlikte çağrıldığında hatalı sonuçlar döndürebiliyor.
 • Bir müşterinin genel iş akışında kuralları varken müşteri bu kuralları bir iş öğesi türü tanımına taşımaya çalışırsa, "TF237090: Yok veya erişim reddedildi" hatası oluşuyor.
 • Bir TFS örneği, adında boşluk olan bir koleksiyona ve iç URL’den farklı bir genel URL’ye sahipse, iş öğeleri başka bir kullanıcı tarafından açıldığında satır içi resimler eksik olabiliyor.
 • Alan adları arasındaki tek fark bir "." veya "_" yerine boşluğun kullanılması olduğunda (örn. "My Field" ve "My_Field") iş öğesi izleme ambarı bir ad çakışması nedeniyle eşitlenemiyor.
 • Bir iş öğesinin bağlantı açıklamasında 0x0B gibi özel karakterler bulunduğunda, iş öğesi izleme ambarı eşitlenemiyor.

Sürüm Denetimi Hata Düzeltmeleri

 • Çok büyük bir takım projesi veya çok büyük bir TFVC kaynak ağacını yok etme işlemi zaman aşımına uğruyor ve geri alınıyor.
 • Projelerdeki dal nesnelerinin yeniden adlandırılması, üst ilişkilerinin kaybedilmesine neden olabiliyor.

Derleme Hata Düzeltmeleri

 • Bir derleme tanımı için Geçitli İade tetikleyicisi yapılandırıldıktan sonraki ilk iade işlemi başarısız oluyor.
 • Derleme görevleri yüklenirken veya derlemeler kuyruğa alınırken "Aynı anahtara sahip bir öğe zaten eklendi" hatası gösteriliyor.
 • Windows derleme aracısı, 32 bit Windows üzerinde çalışırken Subversion depolarından derleme yapamıyor.
 • Uzantı güncelleştirildiğinde derleme görevleri güncelleştirilmiyor.

Release Management Hata Düzeltmeleri

 • Bir yayın ortamında Sırayla tüm kullanıcılar seçeneği belirlenirse ve onaylayan sırası değiştirilirse, tanım kirli olarak işaretlenmiyor ve kaydedilemiyor.

Test Hata Düzeltmeleri

 • Kullanıcılar tek başına test aracısı dağıtamıyor.
 • Bir test planı seçilirken kaynak filtresi null oluyor.
 • Bir test çalışmasını duraklatıldı olarak işaretledikten sonra test çalıştırıcısını kaydedip kapatırsanız, teste geri döndükten sonra test çalışmasına devam edemiyorsunuz.
 • RTW’de yeni eklendi: Bir hata ile test sonucu arasındaki bağlantı silindiğinde, silme tarihi depoda güncelleştirilmiyor.
 • RTW’de yeni eklendi: Varsayılan alan yolu üzerinde izinleri olmayan müşteriler, bir derlemenin test sonuçlarını görüntülediklerinde “Dizi hiç öğe içermiyor” hatasını alacaklardır.
 • RTW’de yeni eklendi: MTM aracında, test planını kopyalamayı deneyen müşteriler “Kopyalama işlemi başlatılamadı” hatasını alırlar.
 • RTW’de yeni eklendi: Uzantılar Test hub’ı REST API’lerine erişemiyor.

Yönetim Hata Düzeltmeleri

 • Yükseltme sırasında yönetim konsolu (TfsMgmt) beklenmedik şekilde kapanabiliyor.
 • TFS’nin İngilizce olmayan sürümlerindeki kodu gözden geçirenler, kod incelemelerine eklendiğinde e-posta almıyor.
 • Yalnız bırakılmış kullanıcının geçerli kullanıcı ile aynı ada sahip bir çalışma alanı varsa, yinelenen çalışma adlarıyla TFS 2015 sürümüne yükseltme işlemi başarısız olabilir.
 • RTW’de yeni eklendi: Bildirimler alınırken performans sorunlarıyla karşılaşılabilir.
 • RTW’de yeni eklendi: Veritabanları farklı SQL örneklerinde yer alıyorsa, yükseltme sonrasında ambar bağlantı dizesi ambar veritabanı yerine yapılandırma veritabanına işaret eder.
 • Önceki sürümlerde, SSL yük boşaltma kullanan müşterilerin yük dengeleyiciye X-Forwarded-Proto üst bilgisini eklemesi gerekiyordu. Bu güncelleştirmeyle birlikte, müşterilerin https:// URL’leri oluşturmak için TFSMgmt.exe dosyasında genel URL’yi yapılandırmaları yeterlidir.
 • Jenkins Hizmet Kancası, yeni bir kimlik doğrulaması deseni nedeniyle yeni Jenkins sürümleriyle uyumsuzdu. Bu sürümle birlikte, yeni Jenkins sürümleri uyumlu hale getirilmiştir.

Market Hata Düzeltmeleri

 • MS.TFS.Server yüklemeleri artık desteklenmektedir.
 • Bu güncelleştirme aracılığıyla ücretli Önizleme uzantıları artık TFS 2015’te desteklenmektedir. TFS 2015’te uzantılar için hazır gelen Ticaret tümleştirmesi olmadığından, bunlar bir kez yüklendikten sonra sürekli ücretsiz olarak kullanılabilir. Buna ek olarak, uzantı bildiriminde bulunan ve sistem tarafından anlaşılmayan tüm bayraklar yoksayılır ve yükleme işlemi engellenmez.