Visual Studio 2015 Yayın Notları Visual Studio 2015 Release Notes

Son Güncellenme Tarihi 16.2.2018

Bu makalede, Visual Studio 2015 yayınlarıyla ilgili bilgiler bulabilirsiniz.In this article, you will find information regarding the releases for Visual Studio 2015.

[UNUTMAYIN!] Bu sürüm Visual Studio 2017’nin en son sürümü değildir.[NOTE!] This is not the latest version of Visual Studio 2017. En son sürümü indirmek için, lütfen Visual Studio 2017 için güncel sürüm notlarını veya İndirmeler sayfasını ziyaret edin.To download the latest release, please visit the current release notes for Visual Studio 2017, or the Downloads page.


Visual Studio 2015’i indirmeDownload Visual Studio 2015

Visual Studio 2015’i indirmek için şu adımları izleyin:To download Visual Studio 2015, follow these steps:

 1. Visual Studio 2015 İndir düğmesine tıklayın.Click on the Download Visual Studio 2015 button.

 2. Ürün Ailesine Göre Filtrele kutusunda istenen ürün ailesini işaretleyin.Check the desired product family in the Filtered by Product Family box. İndirilenler’de, bu ürün ailesinde, indirmek istediğiniz her ürün için indir düğmesine tıklayın (Şekil 1).In the Downloads, click the download button for each product you wish to download in that family (Figure 1).

  Download banner

  (Şekil 1) Ürün ailesi ve indirilecek ürün seçin.
  Download banner
  (Figure 1) Select product family and product to download.


Tüm Visual Studio 2015 sürümleri için Yayın NotlarıRelease Notes for all versions of Visual Studio 2015

Visual Studio 2015 RTM, 20 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanmıştır.Visual Studio 2015 RTM released on July 20, 2015. Yayın notlarına RTM sayfasından ulaşabilirsiniz.The RTM page contains the RTM release notes.

 • Güncelleştirme 3 yayın notlarını görmek için Güncelleştirme 3 sayfasını ziyaret edin.Visit the Update 3 page for the Update 3 release notes.
 • Güncelleştirme 2 yayın notlarını görmek için Güncelleştirme 2 sayfasını ziyaret edin.Visit the Update 2 page for the Update 2 release notes.
 • Güncelleştirme 1 yayın notlarını görmek için Güncelleştirme 1 sayfasını ziyaret edin.Visit the Update 1 page for the Update 1 release notes.

Visual Studio 2015 Ürün BilgileriVisual Studio 2015 Product Information

 • Tüm Visual Studio 2015 yayınlarının dağıtılabilir koduna Dağıtılabilir Kod sayfasından ulaşabilirsiniz.The Distributable Code page contains the distributable code for all Visual Studio 2015 releases.
 • Tüm Visual Studio 2015 yayınlarının platform uyumluluğu bilgilerine Platform Uyumluluğu sayfasından ulaşabilirsiniz.The Platform Compatibility page contains the platform conpatibility information for all Visual Studio 2015 releases.
 • Tüm Visual Studio 2015 yayınlarının SHA-1 değerlerine SHA-1 Değerleri sayfasından ulaşabilirsiniz.The SHA-1 Values page contains the SHA-1 values for all Visual Studio 2015 releases.
 • Tüm Visual Studio 2015 yayınlarının sistem gereksinimlerine Sistem Gereksinimleri sayfasından ulaşabilirsiniz.The System Requirements page contains the system requriements for all Visual Studio 2015 releases.