Visual Studio 2017’de (sürüm 15.2) Bilinen Sorunlar

Last Update: 25.7.2017

Visual Studio 2017 hakkında daha fazla bilgi edinmek için güncel sürüm notları sayfasını ziyaret edin. Ayrıca, İndirmeler sayfasını ziyaret ederek diğer Visual Studio ürünleri hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

Burada, bu sürümün bilinen sorunlarını ve kullanılabilecek geçici çözümleri bulabilirsiniz.


Yükleme Sorunları

Cloud Explorer başlatılamıyor

 • Sorun:

  Cloud Explorer’ı Web geliştirme iş yüküyle birlikte yüklediyseniz, Cloud Explorer başlatma sırasında şu hata iletisiyle başarısız olabilir: 'Kurulum, Visual Studio çalışırken devam edemiyor. Lütfen Visual Studio’yu kapatıp yeniden deneyin'. Bu hatanın nedeni eksik bağımlılıklardır.

 • Geçici çözüm:

  Azure geliştirme iş yükünü yükleyin ve sonra Cloud Explorer’ı yeniden başlatın.

İnternete bağlı değilken Bir Çevrimdışı Yükleme Klasörü kullanmak, Windows Öykünücüsü’nü yüklemez

 • Sorun:

  İnternet bağlantısı olmadan Visual Studio’yu yüklemek için Windows 10 Mobil Öykünücüsü (Creators Update) içeren bir çevrimdışı yükleme klasörü kullandığınızda Visual Studio Yükleyicisi “Kurulum Uyarıyla Tamamlandı” iletisiyle tamamlanır ve Windows Öykünücüsü yüklenemez.

 • Geçici çözüm:

  Windows 10 Mobil Öykünücüsü’nü Visual Studio’dan ayrı yükleyin.

  1. Visual Studio için çevrimdışı yükleme klasörünüzü açın ve "Win10_Emulator_10.0.15063,version=10.0.15063.12,chip=x64" klasörüne gidin.
  2. Windows Öykünücüsü’nü yüklemek için EmulatorSetup.exe’yi çalıştırın.

   Visual Studio’yu önceden yüklemediyseniz ilk olarak Windows Öykünücüsü’nü yükleyebilirsiniz.

   1. Yukarıdaki yönergeleri kullanarak Windows Öykünücüsü’nü yükleyin.
   2. Visual Studio’yu yüklemek için Visual Studio Yükleyicisi’ni çalıştırın, yükleyici uyarıyı bildirmeyecektir.

Başlat Menüsünde Visual Studio Yükleyicisi kısayolu bulunamadı

 • Sorun:

  Başlat Menüsünde Visual Studio yükleyicisi kısayolu yok.

 • Geçici çözüm:

  64 bit makinelerde "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Visual Studio\Installer\vs_installer.exe" için, 32 bit makinelerde ise "%ProgramFiles%\Microsoft Visual Studio\Installer\vs_installer.exe" için bir kısayol oluşturun.

Düzenleyici ve IDE Sorunları

Koyu temada yanlış düzenleyici metin renklendirmesi

 • Sorun:

  F# iş yükünü yükleyip VS’yi ilk kez veya F# yüklendikten sonra ilk kez başlattığınızda, bazı yazı tipleri ve renkler yüklenemiyor ve sabit kodlu varsayılan değerlerine döndürülüyor.

 • Geçici çözüm:

  F# iş yükünü kaldırın veya devre dışı bırakın YA DA Araçlar | Seçenekler -> Ortam -> Genel -> Renk teması yoluyla farlı bir temaya geçin ve sonra Koyu temasına geri dönün. Bu geçici çözüm, sorunu geçici olarak giderir ama VS’nin bir sonraki güncelleştirmesi veya bir uzantının yüklenmesi üzerine sorun geri döner.

EditorConfig, XML dosyalarında desteklenmiyor

 • Sorun:

  .editorconfig’de tanımlanan kodlama stili kuralları, XML dosyaları düzenlenirken uygulanmıyor.

 • Geçici çözüm:

  Şu anda bu sorunun geçici çözümü yoktur.

EditorConfig insert_final_newline ve trim_trailing_whitespace özellikleri desteklenmiyor

 • Sorun:

  .editorconfig dosyasında tanımlanan insert_final_newline ve trim_trailing_whitespace özelliklerinin hiçbir etkisi olmuyor.

 • Geçici çözüm:

  Şu anda bu sorunun geçici çözümü yoktur.

JavaScript IntelliSense çalışmayı durduruyor

 • Sorun:

  25 MB’tan büyük JavaScript kodu içeren bir projeyi açtığınızda şu hata görüntülenir: "Çok sayıda .js dosyası içerdiğinden proje için dil hizmeti devre dışı bırakıldı. 'tsconfig.json' dosyasının 'exclude' bölümünü kullanarak bu dosyaları dışlamayı düşünün."

 • Geçici çözüm:

  Aşağıdaki kodla proje kökünüze bir tsconfig.json ekleyin:

  {
    "compilerOptions": {
      "allowJs": true,      // These settings apply to .js files as well as .ts files
      "noEmit": true       // Do not compile the JS (or TS) files in this project on build
    },
    "exclude": [
      "node_modules",       // Don't include any JavaScript found under "node_modules" or "bower_components"
      "bower_components"
    ]
  }
  

  Add additional folders with JavaScript code libraries. Another common one is Scripts/Office/1 if you're using office-js.

ASP.NET Core projelerinde TypeScript tanınmıyor

 • Sorun:

  ASP.NET Core projelerindeki TypeScript dosyalarında hiç IntelliSense yok ve bunlar oluşturma sırasında derlenmiyor.

 • Geçici çözüm:

  Proje kökünüze boş bir tsconfig.json dosyası ekleyin.

NuGet Sorunları

Paket Yöneticisi Konsolu kullanılırken 'Enter' tuşu çalışmayabilir

 • Sorun:

  Bazı durumlarda Paket Yöneticisi Konsolu’nda Enter tuşu çalışmıyor. Bunu görürseniz, lütfen düzeltmeye yönelik ilerlemeye göz atın ve yeniden oluşturma adımlarınız hakkında yararlı olabilecek ek bilgileri paylaşın (NuGet#4204 ve NuGet#4570).

 • Geçici çözüm:

  Visual Studio’yu yeniden başlatın ve çözümü açmadan önce PMC’yi açın. Alternatif olarak, project.lock.json dosyasını silebilir ve yeniden geri yükleyebilirsiniz.

.NET Core projesinde geçersiz imzalı bir derleme içeren bir paket, sonsuz bir geri yükleme döngüsünü tetikleyebiliyor

 • Sorun:

  Bazen, geçersiz imzalı bütünleştirilmiş kod içeren bir paket kullandığınızda veya paket sürümü 'DateTime' değeriyle ayarlandığında, bu durum paket otomatik geri yüklemesinin sonsuz döngüde çalışmasına neden oluyor (dotnet/project-system#1457).

 • Geçici çözüm:

  Şu anda bu sorunun geçici çözümü yoktur.

NuGet Paket Yöneticisi kullanılarak DotNetCLITools görüntülenemiyor, eklenemiyor veya güncelleştirilemiyor

 • Sorun:

  NuGet Paket Yöneticisi DotNetCLITools’u görüntülemiyor ve eklemeye/güncelleştirmeye izin vermiyor (NuGet#4256).

 • Geçici çözüm:

  Proje dosyanızda DotNetCLIToolReferences el ile düzenlenmelidir.

Hedef Framework sürümü için hedefin yeniden belirlenmesi eksik Intellisense’e yol açabilir

 • Sorun:

  Visual Studio’da hedef Framework sürümü için hedefi yeniden belirlerseniz, bu eksik Intellisense’e yol açabilir. Bu durum, paket yöneticisi biçimi olarak PackageReferences kullandığınızda ortaya çıkar (NuGet#4216).

 • Geçici çözüm:

  El ile geri yükleme yapın.

Canlı Birim Testi Sorunları

Canlı Birim Testi .NET Core projeleriyle çalışmıyor

 • Sorun:

  Canlı Birim Testi .NET Core projelerinde desteklenmez.

 • Geçici çözüm:

  Şu anda bu sorunun geçici çözümü yoktur.

Web Araçları Bilinen Sorunları

MVC4 projeleri çalışma zamanında SQL Server LocalDB’ye bağlanmıyor

 • Sorun:

  Visual Studio’da MVC4 projesi çalıştırırken, uygulama SQL Server Express LocalDB 2012 kullanıyorsa uygulamanın veritabanı erişimi başarısız olabiliyor. Bunun nedeni MVC4 projelerinin varsayılan olarak SQL Server Express LocalDB 2012’ye bağımlı olması ve bu sürümün Visual Studio 2017’yle yüklenmemesidir.

 • Geçici çözüm:

  Projeyi SQL Server Express LocalDB 2016 kullanacak şekilde yükseltin veya SQL Server Express LocalDB 2012’yi kendiniz indirin ve makineye yükleyin.

.NET Core Araçları Sorunları

.NET Core ve ASP.NET Core Araçları’yla ilgili sorunların geçerli listesi için [GitHub sayfamıza] bakın. (https://github.com/aspnet/Tooling/blob/master/known-issues-vs2017.md ".NET Core ve ASP.NET Core bilinen sorunları")

Açık Klasör Sorunları

IntelliSense, launch.vs.json veya tasks.vs.json düzenlenirken kullanılamıyor

 • Sorun:

  Bir launch.vs.json veya tasks.vs.json dosyası düzenlenirken IntelliSense kullanılamıyor.

 • Geçici çözüm:

  "ASP.NET ve Web Geliştirme" iş yüklerini yükleyin.

C# yeniden düzenleme işlemi tutarsız sonuçlar verebilir

 • Sorun:

  C# veya VB kodunu yeniden düzenlediğinizde, klasör modunda tutarsız sonuçlar verebilir.

 • Geçici çözüm:

  C# veya VB projelerini Çözüm modunda yükleyin.

F10 klasör modunda hata ayıklayıcısını başlatmaz

 • Sorun:

  F10 kısayol tuşu klasör modunda hata ayıklayıcısını başlatmaz.

 • Geçici çözüm:

  F5 veya F11 kullanın ve uygulamanın giriş noktasında bir kesme noktası ayarlayın.

Launch.vs.json dosyasındaki kaydedilmemiş düzenlemeler kaybedilebilir

 • Sorun:

  Bağlam menüsünde “Hata Ayıklama ve Başlatma Ayarları” öğesini seçtiğinizde, launch.vs.json dosyasındaki kaydedilmemiş düzenlemeler kaybedilir.

 • Geçici çözüm:

  Bağlam menüsünde “Hata Ayıklama ve Başlatma Ayarları” öğesini seçmeden önce bu dosyada yapılan tüm değişiklikleri kaydedin.

Klasör modunda düzenlenmiş olan bir projeyi yeniden yükleme işlemi başarısız olabilir ve bir iletişim kutusu gösterilir

 • Sorun:

  Bir proje dosyasını klasör modunda düzenlediyseniz, bu dosya daha sonra Çözüm modunda yeniden yüklenemeyebilir.

 • Geçici çözüm:

  Projeyi bir kez daha yeniden yükleyin. Yükleme yine başarısız olursa, Çözümü yeniden yükleyin.

Test Araçlarındaki Sorunlar

Visual Studio VS2017’de oluşturulmuş bir UITestMethod içeren UWP projeleri için bulma başarısız oluyor

 • Sorun:

  Visual Studio VS2017’de oluşturulmuş ve UITestMethod özniteliğiyle donatılmış test yöntemleri içeren UWP projeleri için bulma başarısız oluyor.

 • Geçici çözüm:

  MSTest.TestFraemwork ve MSTest.TestAdapter NuGet paketlerini en son sürüme (1.1.12+) yükseltin.

Bir test DeploymentItem özniteliğiyle donatıldıysa Visual Studio’da Testleri çalıştır komutu başarısız oluyor

 • Sorun:

  Visual Studio’da oluşturulan ve bir DeploymentItem özniteliğiyle donatılmış testler içeren test projelerini çalıştırma işlemi başarısı oluyor ve bir FileNotFound özel durumu oluşturuyor.

 • Geçici çözüm:

  MSTest.TestFraemwork ve MSTest.TestAdapter NuGet paketlerini en son sürüme (1.1.17) yükseltin.

Çıkış penceresinin Testler bölmesinde test bağdaştırıcısından gelen hiçbir uyarı veya hata görünmüyor

 • Sorun:

  Varsayılan olarak, Çıkış penceresinin Testler bölmesinde test bağdaştırıcısından gelen hiçbir uyarı veya hata görünmez.

 • Geçici çözüm:

  Bu iletileri görmek için Araçlar->Seçenekler->Test->Günlük seçeneğini Hata olarak ayarlayın.

Hata Ayıklama ve Tanılama

Visual Studio 2017 Preview için Uzak Araçlar kullanılamıyor

Basit Çözüm Yükü Sorunları

Bazı uzantılar, Basit Çözüm yükü etkinleştirildiğinde beklendiği gibi çalışmayabilir

 • Sorun:

  Bazı uzantılar, Basit Çözüm yükü etkinleştirildiğinde beklendiği gibi çalışmayabilir.

 • Geçici çözüm:

  Basit Çözüm yükünü devre dışı bırakın ve Çözümü yeniden yükleyin.

Basit Çözüm yükü etkinleştirildiğinde, Düzenle ve Devam Et çalışmıyor

 • Sorun:

  Basit Çözüm yükü etkinleştirildiğinde, Düzenle ve Devam Et beklendiği gibi çalışmayabilir.

 • Geçici çözüm:

  Düzenle ve Devam Et’i kullanmadan önce, Basit Çözüm yükünü devre dışı bırakın ve Çözümü yeniden yükleyin.

F# projeleri, Basit Çözüm yükü etkinleştirildiğinde sembol gezintisini derlemez veya desteklemez

 • Sorun:

  F# projeleri, Basit Çözüm yükü etkinleştirildiğinde düzgün şekilde derlenmeyebilir ve semboller Git’te tam olarak kullanılabilir olmayabilir.

 • Geçici çözüm:

  F# projeleri içeren Çözümler için, Basit Çözüm yükünü devre dışı bırakın.

Basit Çözüm yükü etkinleştirildiğinde uyarılar yineleniyor

 • Sorun:

  Basit Çözüm yükü etkinleştirilmiş olarak Çözüm derlenirken, proje dosyalarından gelen ve derlemenin oluşturduğu uyarıların, Hata Listesi’nde yinelendiği görülebilir.

 • Geçici çözüm:

  Basit Çözüm yükünü devre dışı bırakın ve Çözümü yeniden yükleyin.

Genişletilebilirlik Sorunları

Özel Komut veya Özel Araç Penceresi eklenirken hata oluşuyor

 • Sorun:

  XAML dosyası içeren bir projeye Özel Komut veya Özel Araç Penceresi eklenme girişimi, özel komut veya araç penceresinin projeye eklenmemesiyle sonuçlanabilir. Şu metni içeren bir hata da görünebilir: “Sıra birden çok eşleşen öğe içeriyor”.

 • Geçici çözüm:

  1. Açık XAML dosyalarının tümünü kapatın.
  2. Visual Studio’yu kapatın.
  3. Visual Studio’yu başlatın ve projenizi açın.
  4. Projeye özel komutu veya özel araç penceresini ekleyin (XAML dosyasını yüklemeden önce).

Application Insights Sorunları

Projeye sağ tıklandığında Application Insights Genişletilebilir Sağlayıcıları yüklenemeyebilir

 • Sorun:

  Visual Studio’da projeye sağ tıklandığında Application Insights Genişletilebilir Sağlayıcıları yüklenemeyebilir. Bunun nedeni, Genişletilebilir Sağlayıcıların çözüm yüklendikten sonra bir arka plan iş parçacığında NuGet’ten ikili dosyaları yüklemesidir. PHP ve Azure Service Fabric’e yönelik olanlar gibi bazı Genişletilebilir Sağlayıcılar zaten yüklenmiştir, dolayısıyla bu sorunla karşılaşmazlar. Visual Studio 2017’nin ilk sürümünden kısa süre sonra bir otomatik güncelleştirme yoluyla bu soruna çözüm sağlanacaktır.

 • Geçici çözüm:

  Yönetim ayrıcalıklarıyla bir komut istemi açın, sonra Visual Studio sürümünüze bağlı olarak aşağıdaki komutu çalıştırın:

  • Visual Studio Enterprise

   • "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Enterprise\Common7\IDE\VsRegEdit.exe" set "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Enterprise" HKCU AppInsightsGettingStarted UseBackgroundThreadToFetchProjectInfo string Disabled.
  • Visual Studio Professional

   • "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Professional\Common7\IDE\VsRegEdit.exe" set "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Professional" HKCU AppInsightsGettingStarted UseBackgroundThreadToFetchProjectInfo string Disabled.
  • Visual Studio Community

   • "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VsRegEdit.exe" set "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community" HKCU AppInsightsGettingStarted UseBackgroundThreadToFetchProjectInfo string Disabled.

Bazı ASP.NET Core projeleri, sayfa görünümü koleksiyonu için Application Insights JavaScript kod parçacığını ekleyemiyor

 • Sorun:

  Visual Studio 2017 ile oluşturulmamış Application Insights ile yapılandırılan ASP.NET Core projeleri çalıştırılamaz. Böyle bir uygulamayı çalıştırma denemesi şu hataya neden olur: "InvalidOperationException: 'Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore.JavascriptSnippet' türünde hiçbir hizmet kaydedilmedi."

 • Geçici çözüm:

  Application Insights ile yapılandırıldıktan sonra, Görünümler/Paylaşılan/_Layout.cshtml dosyasına bir JavaScript kod parçacığı eklenir. Application Insights’ın uygulamanızdan sayfa görünümleri toplamasını isteyip istemediğinize bağlı olarak, iki geçici çözüm vardır:

  1. Sayfa görünümlerini topla: Program.cs’de WebHostBuilder’a ".UseApplicationInsights()" ekleyin.
  2. Sayfa görünümlerini toplama: Views/Shared/_Layout.cshtml dosyasından aşağıdaki satırları silin:
   • @inject Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore.JavaScriptSnippet JavaScriptSnippet.
   • @Html.Raw(JavaScriptSnippet.FullScript).

Takım Gezgini Sorunları

Yalnız bırakılmış bir index.lock olduğunda, dizinde değişiklik yapan Git komutları başarısız olabilir

 • Sorun:

  Dizinde değişiklik yapan bir Git komutu gerçekleştirdiğinizde, yalnız bırakılmış bir Git index.lock olması durumunda komut başarısız olur. Git bu dosyayı, diğer Git işlemlerine deponun düzenleme için kilitlendiğini bildirmek için kullanır. Düzenleme işlemi yanıt vermemeye başlarsa veya sonlandırılırsa, index.lock dosyası geride kalabilir ve diğer Git işlemlerinin depoyu düzenlemesini engelleyebilir.

 • Geçici çözüm:

  Bu sorun oluştuğunda, lütfen deponuzun .git/ klasörüne bakın ve bir index.lock dosyasının bulunup bulunmadığını denetleyin. Bu dosya varsa ve şu anda bir Git komutu çalıştırmıyorsanız, dosyayı silin.

SSH yoluyla kopyalama başarısız oluyor

 • Sorun:

  Takım Gezgini’nde SSH yoluyla kopyalama başarısız oluyor. Gelecekteki bir güncelleştirmede bu sorun için bir düzeltme sağlanacaktır.

 • Geçici çözüm:

  SSH’yi kullanmak istiyorsanız, komut satırından kopyalama yapın ve ardından Takım Gezgini’nde depoyu yerel depolar listenize ekleyin. Takım Gezgini’nde HTTP yoluyla da kopyalama yapabilir ve Ayarlar > Depo Ayarları > Uzak Öğeler’de uzak depolarınızı SSH’yi kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, önizleme aşamasında olan Visual Studio 2017 (sürüm 15.3) ile düzeltildi.

Takım Gezgini’nde Git komutları için iptal işlemi çalışmıyor

 • Sorun:

  Takım Gezgini’nde bir Git komutunu (örneğin, kopyalama) iptal etme işlemi çalışmıyor ve bunun yerine işlem tamamlanıyor. Bu sorun diğer Takım Gezgini işlemlerini etkilemiyor.

 • Geçici çözüm:

  Şu anda bu sorunun geçici çözümü yoktur.

Yönetilen İş Yükü Geliştirme Sorunları

.NET 2.0/3.0/3.5 projeleri hedefi yanlış olan bütünleştirilmiş kodlar oluşturuyor

 • Sorun:

  Temiz bir makinede önce Bağımsız bileşenler sekmesinde .NET Framework 3.5 geliştirme araçlarını seçmeden Visual Studio 2017’yi yüklediğinizde ve bir .NET 2.0 (veya 3.0/3.5) projesi oluşturduğunuzda, proje .NET 2.0’ı hedeflemiş olsa bile oluşturma sonrasında bazı derlemeler (kaynaklar gibi) .NET4.0 olarak işaretleniyor. Bunun nedeni Visual Studio 2017’nin artık varsayılan olarak .NET Framework 3.5 SDK’yı yüklememesi ve SDK eksik olduğundan derleme işleminin varsayılan olarak .NET 4.X SDK’yı kullanmasıdır.

 • Geçici çözüm:

  .NET 3.5 SDK artık yalnızca isteğe bağlı bir bileşendir. .NET 3.5 ürününü (2.0/3.0/3.5) ürününü hedefliyorsanız, yükleme sırasında Bağımsız bileşenler sekmesinde .NET Framework 3.5 geliştirme araçları öğesini de seçmeniz gerekir. Bu seçim, derleme işlemi sırasında kullanılan makineye gerekli .NET 3.5 SDK’yı yükler.

Evrensel Windows Platformu Geliştirme İş Yükü Sorunları

XAML tasarımcısı kullanılamıyor

 • Sorun:

  UWP uygulaması geliştirilirken XAML tasarımcısı kullanılamıyor.

 • Geçici çözüm:

  XAML tasarımcısının kullanılabilmesi için, uygulamanın Hedef Platform Sürümünün, üzerinde Visual Studio’yu çalıştırdığınız Windows 10 sürümüyle aynı veya ondan düşük bir sürüm olması gerekir. Örneğin: Visual Studio’yu "Windows 10 Yıldönümü Güncelleştirmesi (derleme 14393)" üzerinde çalıştırıyorsanız ve UWP uygulamanızın hedef platform sürümü "Windows 10 Creators Update" ise, bu uygulama projesinde XAML tasarımcısı kullanılamaz. XAML tasarımcısını kullanabildiğinizden emin olmak için, en son Windows 10 sürümüne yükseltin.

UWP projesi açılırken Visual Studio güncelleştirmesi gerekiyor

 • Sorun:

  Visual Studio 2017 Preview sürümünde oluşturulmuş bir projeyi Visual Studio’da açtığınızda, sizi güncelleştirilmiş bir platform SDK’sı yüklemeye yönlendiren “Visual Studio güncelleştirmesi gerekli” başlıklı bir iletişim kutusu görebilirsiniz. İletişim kutusunda bağlantısı verilen Windows SDK arşivi web sitesinde Windows SDK’sinin belirtilen sürümü listelenmez.

 • Geçici çözüm:

  Visual Studio 2017 Preview sürüm öncesi bir Windows SDK içerdiğinden, bu beklenen bir durumdur. Bunu düzeltmek için, proje dosyanızda hedef platform sürümünüzü hedeflemek istediğiniz Windows SDK sürümüyle değiştirin. Windows 10 Creators Update için bu "10.0.15063.0" sürümüdür.

  1. Projeye sağ tıklayın ve "[UygAdı].[xx]proj Düzenle" öğesini seçin; burada [xx]proj uzantısı, .csproj ve .vcxproj gibi bir uzantıdır.
  2. Proje dosyasının "TargetPlatformVersion" (C#, VB ve JS projeleri için) veya "WindowsTargetPlatformVersion" (C++ için) proje özelliklerinde, değeri "10.0.15063.0" olarak değiştirin veya yüklediğiniz başka bir SDK’nin sürümünü kullanın.

Araç kutusunda bazı XAML denetimleri yok

 • Sorun:

  Uzantı SDK’larından yüklenen XAML denetimlerini kullandığınızda bazı denetimleri araç kutusunda göremeyebilirsiniz.

 • Geçici çözüm:

  Bu denetimleri kullanmak isterseniz, bunları XAML Düzenleyicisi’ne kendiniz ekleyebilirsiniz.

Visual C++ Masaüstü Bilinen Sorunlar

Windows 10 Creators Update SDK’sını (10.0.15063.0) yükledikten sonra, yeni oluşturulan C++ Win32 masaüstü proje derlenemiyor

 • Sorun:

  Windows 10 Creators Update SDK’sı, yükleme ayak izini azaltmak için varsayılan olarak yeniden düzenlendi. Bu SDK’yı UWP iş yükü aracılığıyla yüklediğinizde, Win32 C++ Masaüstü Projeleri için gereken üst bilgileri/kitaplıkları yüklemez. Ancak, Visual C++ Masaüstü projeleri bu SDK’yı yüklü olarak algılar ve varsayılan olarak, yeni oluşturulan projelerde 10.0.15063.0’ı hedef almayı dener.

 • Geçici çözüm:

  Visual Studio Yükleyicisi’nde:

  • “C++ ile Masaüstü geliştirme” iş yükü altında “Masaüstü C++ x86 ve x64 için Windows 10 SDK’sı (10.0.15063.0)” özelliğini seçin.
  • Bir alternatif de Proje Özellikleri iletişim kutusundan, sistemde tam olarak yüklü bulunan (örneğin 10.0.14393.0) önceki bir SDK sürümünü seçmektir.

ResEdit’in yalnızca Windows 10 Creators Update SDK (10.0.15063.0) yüklenmiş olarak çalıştırılması, eksik rcdll.dll nedeniyle başarısız olur

 • Sorun:

  ResEdit’i yalnızca Windows 10 Creators Update SDK (10.0.15063.0) yüklenmiş olarak çalıştırdığınızda, eksik rcdll.dll nedeniyle başarısız olur. Bu sorun RS2 SDK’sının dizin düzenini yeniden düzenleme işlemi sonucunda rcdll.dll dosyasının sürümü oluşturulan dizin konumuna eklenmesinden kaynaklanır.

 • Geçici çözüm:

  Windows 10 SDK’sının (10.0.14393.0) Yıldönümü Güncelleştirmesi’ni veya daha önceki bir sürümü yükleyin.

Xamarin Sorunları

Derleme şu hatayla iptal edildi: “'project_name' projesi, makinenizde aşağıdaki bileşenlerin yüklü olmasını gerektirir”

 • Sorun:

  Android uygulamaları oluşturma, ek bileşen yüklenmesini gerektirebilir. Çeşitli durumlarda bu gerekli olabilir. Bu durumlara örnek olarak, NuGet Paketi gibi yeni bir bileşen kullanmanız veya bunun verili makinede oluşturduğunuz ilk Xamarin.Forms çözümü olması verilebilir.

 • Geçici çözüm:

  • Intellisense hatalarının listede görünür olduğundan emin olun. Visual Studio için Xamarin bu eksik kaynakları algılayacaktır. İndirilmesi ve yüklenmesi gereken kaynakları size bildiren bir hata gösterilir. Listede hataya çift tıklayın. Bu, eksik bileşenleri indirme ve yükleme işlemini başlatır. IntelliSense hataları listede görünür olmalıdır, aksi takdirde siz bu hataları göremezsiniz. Eksik bileşenleri yüklemeden çözümdeki herhangi bir projeyi oluşturmayı denerseniz, derleme iptal edilir.
  • Eksik bileşenleri yüklemek için isteğe bağlı bir yol, komut satırından oluşturmaktır.

Python Sorunları

Python Uzantı Modülü şablonu oluşturmuyor

 • Sorun:

  Python Yerel Geliştirme isteğe bağlı bileşeni seçildiğinde, uzantı modüllerini oluşturmak için C++ proje şablonu yüklenir. Bu şablon varsayılan olarak Python 3.5 kullanıyor ve bu da Python 3.6 seçildiyse yüklenemiyor.

 • Geçici çözüm:

  Projenin yüklemesini kaldırın ve projeyi düzenleyin. “3.5” değerini içeren bir PythonVersion özelliği vardır ve Python 3.6’da oluşturmak için bunun “3.6” değerini içermesi gerekir.

Azure Bulut Hizmeti projeleri yüklenmiyor

 • Sorun:

  Python rolleriyle bir Azure Bulut Hizmeti projesi oluştururken, "Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor" hatasını görebilirsiniz. Bunun nedeni, Python iş yükünün varsayılan olarak tüm gerekli dosyaları doğru yüklememesidir.

 • Geçici çözüm:

  Visual Studio yükleyicisini açın ve yüklemenizde değişiklik yapın. Python geliştirme iş yükünde "Azure Bulut Hizmetleri temel araçları" öğesini işaretleyin ve değişikliği uygulayın. Bu işlem, eksik dosyaları ekler.

Django yönetim konsolu başlatılamıyor

 • Sorun:

  Django projesi için projenin bağlam menüsünden yönetim konsolunu açarken, django.core.exceptions.ImproperlyConfigured içeren bir hata alıyorsunuz. Bunun nedeni, konsol başlatılmadan önce DJANGO_SETTINGS_MODULE ortam değişkeninin doğru ayarlanmamış olmasıdır.

 • Geçici çözüm:

  Aşağıdaki kodu settings.py dosyanıza ekleyin ve yer tutucuyu ayarlar modülünüzün gerçek adıyla değiştirin.

import os
os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "<module name placeholder>")

Yönetim konsolunu açtığınızda, çalıştırdığınız ilk komut django.setup() olmalıdır. Bundan sonra, konsol normal biçimde çalışacaktır.

Django projesinde HTML dosyaları düzenlenirken hata görüntüleniyor

 • Sorun:

  Django projesinin parçası olan bir HTML dosyasını açtığınızda, bir ileti kutusu görüntülenir ve JavaScript desteği yoktur. Bunun nedeni, düzenleyicideki JavaScript desteğinin bir TypeScript SDK sürümünün yüklenmesine bağımlı olması ve varsayılan yükleme seçeneklerinin TypeScript içermemesidir.

 • Geçici çözüm:

  Visual Studio yükleyicisini açın ve yüklemenizde değişiklik yapın. Bağımsız Bileşenler’in altında herhangi bir "TypeScript SDK" seçeneği bulun, seçin ve değişikliği uygulayın.

Arama yollarındaki modüller içeri aktarma tamamlama listesinde gösterilmiyor

 • Sorun:

  Projeye bir Arama Yolu ekledikten sonra, söz konusu yoldaki paketler ve modüller import ve from ... import tamamlama listelerinde gösterilmiyor.

 • Geçici çözüm:

  Geçici çözümü yoktur. Paketin veya modülün adını girerseniz, bu modüllerden tamamlamalar düzgün görüntülenecektir.

Diğer Sorunlar

x86 makinesinde (LocalDB)\MSSQLLocalDB ile bağlantı kurulamıyor

 • Sorun:

  Bu, x86 makinesinde (LocalDB)\MSSQLLocalDB ile bağlantı kurulamamasına neden olan aralıklı bir localDB 2014 sorunudur.

 • Geçici çözüm:

  Komut isteminde aşağıdaki komutları çalıştırın:

  1. sqllocaldb stop mssqllocaldb.
  2. sqllocaldb delete mssqllocaldb.
  3. sqllocaldb start mssqllocaldb.

SharePoint iş akışlarında işlev kesme noktaları oluşturulamıyor

 • Sorun:

  Visual Studio’daki Kesme Noktaları bölmesi daha önce “İş Akışı” türündeki kesme noktalarının oluşturulmasına izin veriyordu. Bu işlevsellik kaldırıldı.

 • Geçici çözüm:

  Kesme noktalarını tasarımcı görünümünde sağ tıklama menüsünü kullanarak oluşturun.

SharePoint İş Akışı Etkinlikleri İş Akışı Tasarımcısı’nda düzgün yüklenmeyebiliyor

 • Sorun:

  Bir iş akışı ve SharePoint Etkinlikleri ile yeni bir SharePoint Eklentisi veya Çözüm projesi oluşturduğunuzda, projeyi oluşturduktan sonra iş akışı tasarımcısında "XAML içindeki hatalar nedeniyle etkinlik yüklenemedi" hatasını görebilirsiniz. Varsayılan olarak, yeni SharePoint Eklentisi projesi .NET Framework 4.5.2’yi hedefler. SharePoint Etkinlikleri’ni bir iş akışında kullanabilmeniz için projenin .NET Framework 4.5’i hedeflemesi gerekir.

 • Geçici çözüm:

  • Çözüm Gezgini’ndeki Bağlam Menüsü’nden ya da Proje Menüsü aracılığıyla Proje Özellikleri’ne erişin.
  • Uygulama Sekmesinde Hedef çerçeveyi .NET Framework 4.5 olarak ayarlayın.

Dinamik Değerler kullanıldığında iş akışı olan bir SharePoint projesi oluşturulamayabilir

 • Sorun:

  İş akışı olan bir SharePoint projesi oluşturulamayabilir ve şu hata gösterilir: "'Etkinlikler' tür veya ad alanı adı 'Microsoft' ad alanında yok (bir bütünleştirilmiş kod başvurunuz mu eksik?)".

 • Geçici çözüm:

  1. Çözüm Gezgini'nde İş Akışı düğümünü genişletin. F7’ye basarak veya Çözüm Gezgini’nde dosya seçili durumdayken gösterilen bağlam menüsünü kullanarak projemizdeki workflow.xaml dosyası için kodu görüntüleyin.
  2. Şu başvuruyu <TextExpression.ReferencesForImplementation> bölümüne ekleyin: <AssemblyReference>Microsoft.Activities<AssemblyReference>.

SharePoint Eklentisi proje sihirbazı, projenin hedeflediği SharePoint sürümünü doğru algılamayabilir

 • Sorun:

  SharePoint Eklentisi projesi oluşturduğunuz sırada yeni proje iletişim kutusu, sağladığınız site URL’sine bağlı olarak doğru SharePoint sürümünü algılamaya çalışır. Ancak, cihazınızda Visual Studio 2015 veya SharePoint İstemci Bileşenleri’nin eski bir sürümü yüklüyse, yeni proje iletişim kutusu yanlışlıkla projenin SharePoint Online’ı değil, SharePoint 2016’yı hedeflediği sonucuna varabilir.

 • Geçici çözüm:

  Yeni SharePoint Eklentisi projelerinde, yeni proje iletişim kutusunun son sayfasında projeniz tarafından hedeflenen SharePoint sürümünün doğru seçildiğinden emin olun ve bunu doğrulayın. Mevcut projelerde aşağıdaki işlemi yaparak projenin hedeflediği SharePoint sürümünü değiştirebilirsiniz:

  1. Çözüm Gezgini’ndeki Bağlam Menüsü’nden ya da Proje Menüsü aracılığıyla Proje Özellikleri’ne erişin.
  2. SharePoint Sekmesi’nde Hedef SharePoint Sürümü’nü projenizin hedeflediği SharePoint sürümü olacak şekilde düzeltin.

Office Web Eklentisi projesi Hata Listesi’nde uyarılar bulunabilir

 • Sorun:

  _officeintellisense.js dosyası, office.d.ts dosyasında bildirilen nesneyle çakışan bir ‘Office’ nesnesi bildirimi içeriyor.

 • Geçici çözüm:


  Bu uyarıların projenizi etkilememesi gerekir, ama Scripts\Office\ _officeintellisense.js dosyasındaki fazladan “var Office” bildirimini açıklama satırı yaparak veya Çözüm Gezgini’ndeki “Projeden Çıkart” bağlam menüsüyle bu dosyayı projeden çıkararak uyarıları kaldırabilirsiniz.

Visual Studio Derleme Araçları SKU’nun WEB Geliştirme Araçları İş Yükü’ne Eklenmeyen .NET Targeting Pack’ler

 • Sorun:

  Visual Studio Derleme Araçları SKU’nun Web geliştirme araçları iş yükü, hiçbir .NET Targeting Pack içermiyor. Bu da .NET ikili dosyalarının yalnızca 4.6’yı hedefleyecek şekilde oluşturulabileceği anlamına geliyor.

 • Geçici çözüm:

  .NET Targeting Pack’leri Microsoft’tan derleme makinesine el ile indirin ve yükleyin.

Glob deseni tarafından dahil edilen dosyalar proje kökünün dışındaysa Çözüm Gezgini’nde görünmez

 • Sorun:

  .NET Core ve ASP.NET Core projelerinde, glob desenleri tarafından dahil edilen tüm dosyalar yalnızca proje kök dizinine dahilse Çözüm Gezgininde görünür. Proje kök dizininin dışındaki dosyalar gösterilmez. “Tüm Dosyaları Göster”in etkinleştirilmesi bu sorunu çözmez. Bu dosyalara arama, dosyalarda bul, git veya tanıma git yöntemlerini kullanarak da gidemezsiniz.

 • Geçici çözüm:

  Çözüm Gezgini’nde eksik dosyaları göstermek veya bu dosyalara gitmek için bilinen bir geçici çözüm yoktur. Ancak bu projeleri derleme ve hatalarını ayıklama işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Çoğu durumda, bu dosyaları kendiniz açarak normal şekilde düzenlemeniz mümkün olur. Şimdilik, dış genelleştirme desenlerinin yerine tek tek bağlantılı dosyaları kullanmanızı öneririz.

VS Test Professional 2017 SKU’sunda Takım Gezgini olmadığından, TFS Ambarı/Cube’dan Excel tabanlı/SSRS tabanlı raporlara erişim sınırlıdır

 • Sorunu 15.1 (26403.00) sürümünde çözüldü:

  VS Test Professional SKU’su yüklenirken, TFS Ambarı/Cube’dan Excel tabanlı/SSRS tabanlı raporlara erişim imkanı sağlayan VS Takım Gezgini artık yüklenmez. Bunun Microsoft Test Yöneticisi (MTM) istemcisi üzerinde bir etkisi yoktur; bilinen bir sorun yaşanmadan çalışmaya devam edilebilir.