Mac için Visual Studio 2017

Last Update: 1.9.2017

Bu makale, Mac için Visual Studio 2017 sürüm 7.1’in en son yayınıyla ilgili bilgiler içerir.

Xamarin ve .NET Core ile mobil, web ve bulut için uygulamalar ve Unity ile oyunlar derlemek üzere Mac için Visual Studio 2017’yi kullanın.

Mac için Visual Studio 2017’yi indirin

Diğer ilgili indirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için İndirmeler sayfasına bakın. Mac için Visual Studio 2017 hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Mac Sistem Gereksinimleri ve Mac Platform Desteği ve Uyumluluk.

Geri bildirim

Görüşlerinizi almaktan mutluluk duyarız ! Yükleyicide veya Visual Studio IDE’nin kendisinde Sorun Bildir seçeneğiyle sorunları bildirebilirsiniz. Seçeneği, sağ üst köşede bulacaksınız. Geri bildiriminizi Geliştirici Topluluğu portalında izleyebilirsiniz. Önerilerinizi, UserVoice sitesi aracılığıyla bize bildirin.

Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2017 - Mac için Visual Studio 7.1.0.1297

Bu yayın, hata düzeltmelerine odaklanmakta ve aşağıdaki yeni özellikleri sunmaktadır:

 • .NET Core 2.0 kullanarak uygulama derleme desteği.
 • iOS imzalama iş akışı güncelleştirmeleri.

.NET Core 2 desteği

Mac için Visual Studio; kitaplıklar ve konsol uygulamaları gibi .NET Core 2.0 uygulamalarının yanı sıra ASP.NET Core ile web uygulamaları ve hizmetler derlemeyi destekler.

Mac için Visual Studio 2017 Sürüm 7.1’de .NET Core 2.0 geliştirmeyi etkinleştirmek için .NET Core 2.0 SDK’sının ayrı bir indirme işlemiyle yüklenmesi gerektiğini unutmayın. SDK’yı www.dot.net/core adresinden alabilirsiniz. Visual Studio, birden fazla .NET Core SDK’sının yan yana kullanılmasını sağlar. Bu durum ayrıca .NET Core SDK’sının en son genel yayınlarıyla geliştirmeye devam ederken en yeni günlük derleme ile denemeler yapabileceğini anlamına gelir.

iOS imzalama iş akışı güncelleştirmeleri

Bu yayın, iOS ve tvOS uygulamaları için gereken imzalama yapıtlarını oluşturma olanağı sunar. Mac için Visual Studio ile şunları yapabilirsiniz:

 • Yeni imzalama kimlikleri oluşturma ve yerel Anahtarlığa yükleme.
 • Yeni Sağlama Profilleri oluşturma.
 • Var olan bir profile yeni bir imza kimliği ekleme.
 • Yeni cihazlar sağlama: Apple Geliştirici Portalı'nda cihazı kaydetme ve bir sağlama profiline ekleme.

Bu yeni özellikleri denemek için projenizde sağ tıklayın ve Seçenekler > iOS Paket Grubu İmzalama öğesine göz atın.

İmzalama Kimliği bölümünü kullanma

İmzalamadan önce aşağıdaki ölçütleri karşılamanız gerekir:

 • Apple Geliştirici Portalı "Sertifikalar" bölümünde geçerli bir sertifika (iptal edilmemiş) gösterilmelidir.
 • Sertifika seçili takım/geliştirici için verilmiş olmalıdır.
 • Yerel Anahtarlığınızda hem sertifika hem de özel anahtar yüklü olmalıdır.
 • Sertifikanın süresi dolmamış olmalıdır.

Mevcut makinenizde bir kimlik yoksa, açılır menünün İmzalama kimliği oluştur... seçeneğini kullanın.

Sağlama Profili bölümünü kullanma

Bir profilin "Sağlama Profili" açılır listesinde gösterilmesi için aşağıdaki ölçütleri karşılaması gerekir:

 • Süresi dolmamış olmalıdır.
 • Geçerli olmalıdır (kayıtlı cihazlar ve geçerli sertifikalar içermelidir).
 • Geçerli dağıtım türü ile eşleşmelidir (üstteki anahtarlara bağlı olarak Hata Ayıklama veya Yayın).
 • Paket tanımlayıcısı ile eşleşmelidir. Eşleşen desene sahip joker profiller de bu listede gösterilir.

Bir profil bulunmazsa açılır listenin Sağlama profili oluştur... öğesini kullanın.

İmzalama denetimlerinin önceki sürümüne dönmeniz ve sağlama profili ile imzalama kimliğini el ile ayarlamanız gerekirse, takımı Hiçbiri olarak ayarlayın. Yeni imzalama denetimleri eskilerle değiştirilir. Ancak, yeni işlevleri denemeniz ve herhangi bir sorun olması durumunda bize görüş bildirmeniz önemle tavsiye edilir.

Sınırlamalar:

 • Mac için Visual Studio'da oluşturulan sağlama profilleri, projenizde seçili yetkilendirmeleri (Entitlements.plist) hesaba katmaz. Bu işlev gelecekteki IDE sürümlerinde eklenecektir.
 • Dağıtım sağlama profilleri varsayılan olarak App Store’u hedefleyecektir. Şirket İçi veya Geçici profiller el ile oluşturulmalıdır.

Bu yayındaki düzeltmeler

Android SDK Yöneticisi

 • Android SDK Yöneticisi bundan böyle harici bir uygulama değildir ve Visual Studio Preferences ile tümleştirilmiştir.
 • Düzeltildi: Android SDK Yöneticisi, durdurulan bir yükleme sonrasında yanlış bileşen durumunu gösteriyor.
 • Düzeltildi: Android SDK Araçları yükleniyor, ancak bileşenin yanlışlıkla kaldırılmasına neden olabilecek bir güncelleştirme varsa seçilmiyor.
 • Düzeltildi: Bir SDK bileşeni değişikliği yapılmadıysa varsayılan Android SDK konumu kaydedilmiyor.

Performans Geliştirmeleri

 • Bir belgeyi açma, işleme ve belgede yazma performansı iyileştirildi.
 • Yazma sırasında yapılan arka plan işleri iyileştirildi.
 • Çözüm açılırken geçen yükleme süresi geliştirildi.
 • Arama çubuğu sonuçlarının yüklenmesi iyileştirildi.
 • Çok sayıda kaynak analizi kuralı iyileştirildi.
 • Kullanıcı arabirimi işinin düşük düzey kodu iyileştirildi.
 • IDE bellek kullanımının zaman içinde artmasına neden olan sorunlar düzeltildi.
 • Kod tamamlama, parametre ipuçları, anlam vurgulama iyileştirildi.
 • Çözüm panelinde klasör genişletme iyileştirildi; yüzlerce öğe içeren klasörlerle belirgin hale getirildi.
 • Hem ilk çalıştırma hem de sonraki çalıştırmalar için IDE başlatma süresi iyileştirildi.
 • Genel olarak, CPU kullanımı ve IDE kullanımına yönelik bellek trafiği iyileştirildi.

Diğer Geliştirmeler

 • İyileştirildi: Bir proxy’nin arkasındaki sistemlerde kullanım için kimlik hizmeti güncelleştirildi. Bu güncelleştirme sayesinde kimlik doğrulama ayrıntıları anahtarlıktan veya istemden alınabilecek. Daha önce oturum açma sorunları yaşadıysanız lütfen yeniden deneyin ve proxy desteğini iyileştirmeye devam edebilmemiz için görüş bildirin.
 • Düzeltildi: Kısıtlama Önceliği, Özellikler panelinde 0 olarak gösteriliyor, Tasarım açılır penceresinden ayarlanamıyor.
 • Düzeltildi: F# projeleri için Platform Hedefi belirtme olanağı eklendi.
 • Düzeltildi: Kullanılmayan ad alanları sorunu FSharp.Core ad alanlarını doğru şekilde işlemiyor.
 • Düzeltildi: Birçok "Yeni dosya" iletişim kutusu/dizesi yerelleştirilmemiş.
 • Düzeltildi: "Yeni Çözüm" iletişim kutuları yerelleştirilmemiş.
 • Düzeltildi: "Yeni Tek Görünüm Uygulamanızı Yapılandırın" iletişim kutusundaki metin kesiliyor.
 • Düzeltildi: Nuget Sihirbazı araç ipucu, ''' xml karakter başvurusunu gösteriyor.
 • Düzeltildi: Güncelleştirmeler duraklatıldığında güncelleştirici araç ipucu boş görünüyor.
 • Düzeltildi: VSTS üzerinde git deposu güncelleştirmesi "null kullanıcı adı veya parola" başarısız oluyor.
 • Düzeltildi: İlk kullanımda "nameof" senaryosu için yeniden düzenleme yanlış.
 • Düzeltildi: Çok sayıda yeni proje olduğunda Giriş sayfasında son projem sürekli kayboluyor.
 • Düzeltildi: Kapsayıcı uygulamada cihaza özel etkinleştirilmiş derlemeler varken uzantı etkinleştirilmemişse iOS Derleme hatası.
 • Düzeltildi: Yerel değişkenler için C#6 dizesi ilişkilendirme ile Söz Dizimi Vurgulama mevcut değil.
 • Düzeltildi: Bazı durumlarda kullanıcılar Xamarin Inspector’ı başlatamıyor.
 • Düzeltildi: Yayın modunda Yerel uygulama (ve iOS) derlenirken Uyarılar alınıyor.
 • Düzeltildi: .NET Core Sınıf Kitaplığı, netcoreapp yerine .NET Standard’ı hedefliyor.
 • Düzeltildi: Bir iOS Görsel Taslağına görüntü (.png veya .jpg) eklenirken IDE kilitleniyor.
 • Düzeltildi: Tüm Google Play Hizmetleri paketlerini ekleme işlemi şu hatayla başarısız oluyor: "System.AggregateException: Bir veya daha fazla hata oluştu. ---> System.ArgumentNullException: Değer null olamaz.v Parametre adı: packageIdentity.Version".
 • Düzeltildi: Hızlı Düzeltme sağ tıklatma basamaklı menüsü "Yükleniyor..." ifadesiyle takılıyor.
 • Düzeltildi: Dosya tarayıcısı, Android SDK Yöneticisi’nin Konumlar sekmesindeki “…” dosya gezgini seçeneğine tıklandığında SDK Konumunu göstermiyor.
 • Düzeltildi: F# .NET Core projeleri derlenmiyor.
 • Düzeltildi: MS Hesabında oturum açıldığında ara sunucu graph.windows.net sayfasına erişmek için kimlik bilgileri soruluyor.
 • Düzeltildi: Bazı F# projeleri için Başvuru Bul ve "Türetilmiş Türleri Bul" menülerinde çıkmaz oluşuyor.
 • Düzeltildi: Mac için Visual Studio’ya yeni bir iOS hesabı eklemeye çalışırken Null Başvuru Özel Durumu oluşuyor.
 • Düzeltildi: Mevcut çözüme/dizin yapısına .NET Standard projesinin eklenmesi disk üzerindeki tüm kaynak kodlarını yeniden yazıyor/yeniden biçimlendiriyor.
 • .NET Core 2.0 kullanmak için belirli bir .NET Core sürümünün (önizleme 2) yüklü olma gereksinimini ortadan kaldırır. Sonraki önizlemeler ve .NET Core RTW artık desteklenmektedir.

Yayın Tarihi: 02 Haziran 2017 - Mac için Visual Studio 7.0.1.24

Bu sürümde çeşitli hatalar ve bellek sızıntıları düzeltilmiştir.

Android SDK Yöneticisi

 • Düzeltildi: SDK Lisansı düzgün sarmalanmıyor.
 • Düzeltildi: İptal düğmesinin etiketi yeniden Güncelleştirmeleri Yükle olarak değiştirilmiyor.
 • Düzeltildi: SDK Araçlarının en son derlemesi kaldırıldığında, tüm SDK araçları kaldırılıyor.
 • Düzeltildi: Güncelleştirmeler sürerken bileşenlerde değişiklik yapılabiliyor.
 • Düzeltildi: İzin sorunları nedeniyle tek başına yükleyiciden indirilen SDK araçları kullanılamıyor.
 • Düzeltildi: Daha önce kaldırılmış olan bir bileşeni yüklemek mümkün olmuyor.
 • Düzeltildi: SDK Araçları 25.2.5 yüklenemiyor.

Diğer sorunlar

 • Düzeltildi: Yan yana belge pencereleriyle belgeleri geri yükleme sorunu.
 • Düzeltildi: Geçerli bağlamda .NETStandard/yeni csproj biçimi taşınabilir kitaplıkla 'InitializeComponent' adı yok.
 • Düzeltildi: Android dağıtımı sürüm modunda sessiz bir şekilde başarısız oluyor.
 • Düzeltildi: Hızlı Düzeltme hiçbir şey yapmıyor.
 • Düzeltildi: Başvuruları Düzenle İletişim Kutusunda, Başvuru kaldırma işlemi çalışmıyor.
 • Düzeltildi: iOS Forms PCL uygulamasını Test Cloud’a yükleme işleminin derleme adımı "Bilinmeyen MSBuild Hatası” ile başarısız oluyor.
 • Düzeltildi: .Net Core uygulamalarında değişkenler incelenemiyor.
 • Düzeltildi: F# hata ayıklama komutları tüm dosyalarda gösteriliyor.
 • Düzeltildi: F# Xamarin Forms şablonu paketleri geri yüklemiyor.
 • Düzeltildi: .NET Core uygulamasında hata ayıklaması sırasında bir iş parçacığı seçimi yapıldığında Çağrı Yığını görüntüden kalkıyor.
 • Düzeltildi: Shift ve Down tuşları basılı tutulduğunda görünüm penceresini geçtikten sonra metin seçimine devam ediliyor.
 • Düzeltildi: Paketler geri yüklenirken kullanıcı arabirimi kilitleniyor.
 • Düzeltildi: Düzenleyici tam metin işlemesi yapmıyor.
 • Düzeltildi: Dosyaları açmak için Apple olayları kullanıldığında çözüm yüklemesinden sonra dosya açma işleminde sıralama sorunu.
 • Düzeltildi: Dosyayı sınıf adıyla eşleşecek şekilde yeniden adlandırmak dosyanın silinmesine neden oluyor.
 • Düzeltildi: FooButton_Clicked işleyicisinin tamamlanması yöntem saplaması oluşturmuyor.
 • Düzeltildi: Bölünmüş ekran, menü öğelerinin devre dışı bırakılmasına neden oluyor.

Mac için Visual Studio'daki Yenilikler

Çekirdek İşlevsellik

Mac için Visual Studio; tam özellikli kaynak düzenleyicisi, kod arama ve kodda gezinme, güçlü bir hata ayıklayıcısı, özelleştirilebilir çalışma alanı, Git tümleştirmesi ve zengin bir uzantı sistemi gibi modern bir IDE’den bekleyebileceğiniz her şeye sahiptir.

Diğer özellikler şunlardır:

 • Roslyn tabanlı C# IntelliSense, yeniden düzenleme, çözümleyiciler ve kod düzeltmeleri.
 • NuGet tabanlı paket yönetimi.
 • Visual Studio uyumlu proje biçimi.
 • MSBuild derleme altyapısı.
 • Tümleşik birim testleri.
 • Hazır gelen F# desteği.

.NET Core Desteği

.NET Core, Windows, Linux ve Mac üzerinde çalıştırabileceğiniz uygulamalar oluşturmaya yönelik bir platformdur. Mac için Visual Studio, .NET Core projelerini yüklemeniz, oluşturmanız, çalıştırmanız ve bu projelerde hata ayıklamanız için destek sağlar.

.NET Core projelerini çalıştırabilmek için .NET Core SDK’sının indirilmesi ve yüklenmesi gerekir.

.NET Core desteği şunları içerir:

 • C# ve F# IntelliSense.
 • Konsol, kitaplık ve web uygulamaları için .NET Core proje şablonları.
 • Kesme noktaları, çağrı yığını ve izleme penceresi gibi özellikler de dahil olmak üzere tam hata ayıklama desteği.
 • NuGet PackageReferences ve MSBuild tabanlı geri yükleme.
 • .NET Core SDK’sına dahil olan Visual Studio Test Platformu’yla testleri çalıştırmak ve testlerde hata ayıklaması yapmak için tümleşik birim testleri desteği.
 • Eski project.json biçiminden geçiş yapma.

Web Araçları

Mac için Visual Studio, HTML, CSS ve JSON dosyaları için yeni web araçları desteği ekler.

HTML

 • Yeni HTML şablonu.
 • Geliştirilmiş akıllı girintileme ve biçimlendirme.
 • Geliştirilmiş renklendirme.
 • Geliştirilmiş IntelliSense.
 • Kod katlama (etkinleştirilmesi gerekir).
 • Küçültmeyi Geri Alma komutu.
 • Geliştirilmiş Kod Şablonları (kod parçacıkları).
 • <div> ile seçimi çevreleme.
 • Yukarı/aşağı seçeneği seçili metni yukarı/aşağı taşır.

CSS

 • Geliştirilmiş akıllı girintileme ve biçimlendirme.
 • Geliştirilmiş renklendirme.
 • Geliştirilmiş IntelliSense.
 • Kod katlama.
 • Birçok Kod Şablonu (kod parçacıkları).
 • Yukarı/aşağı seçeneği seçili metni yukarı/aşağı taşır.

JSON

 • Schemastore.org sitesine erişimle şema seçici.
 • Şemadan doğrulama.
 • Şemadan IntelliSense.
 • Geliştirilmiş akıllı girintileme ve biçimlendirme.
 • Geliştirilmiş renklendirme.
 • Açıklama ekleme/kaldırma.
 • Tırnak ekleme ve ayraç eşleştirme.
 • Yukarı/aşağı seçeneği seçili metni yukarı/aşağı taşır.

Xamarin

Xamarin için birinci sınıf destekle Android, macOS, iOS, tvOS ve watchOS için zengin yerel deneyimler geliştirebilirsiniz. Xamarin.Forms platformlar arası uygulamaları, yerel işlevselliğe erişimi sınırlamadan Android, iOS ve macOS arasında XAML tabanlı UI kodunu paylaşmanıza yardımcı olur.

Şunları içerir:

 • Oluşturma, dağıtma, hata ayıklama ve profil oluşturma.
 • iOS ve Android için sürükleyip bırakma UI tasarımcıları.
 • Xamarin Formları için canlı önizleme.
 • .NET Standard uyumlu çerçeve.
 • Yerel API'lere bağlamalar.

Çok Platformlu Uygulama Şablonları

Çok Platformlu Xamarin.Forms Uygulaması ve Yerel Uygulama proje şablonları, şimdi çok platformlu mobil uygulamayı ve onun bulut arka ucunu oluşturmanız için hızlı bir yol sağlar.

Bu şablonlar birden çok proje oluşturur: paylaşılan proje yoluyla koda paylaşan Xamarin.iOS uygulama projesi ve Xamarin.Android uygulama projesi ile uygulamalar için arka uç hizmeti gerçekleştiren bir .NET Core Web API projesi (Şekil 1).

Debugging with .NET Core

(Şekil 1) .NET Core ile hata ayıklama

ASP.NET Core Web Uygulamalarını Azure Uygulama Hizmetleri’ne yayımlama

ASP.NET Core web uygulamalarınızı Azure Uygulama Hizmetleri’ne yayımlamak mümkündür (Şekil 2).

Publish to Azure content menu

(Şekil 2) Azura’a Yayımla Bağlam Menüsü

Web uygulamanızı yayımlamak için, Çözüm Bölmesi’nden veya Proje menüsünden Yayımla | Azure’a Yayımla’yı seçin. Ardından, kendisine dağıtmak istediğiniz Uygulama Hizmeti’ni seçin veya yeni Azure Uygulama Hizmeti oluşturun (Şekil 3). Yayımlama işleminin çıkışı bir Yayımlama çıkış bölmesinde günlüğe alınır ve projede Özellikler > PublishProfiles altında bir yayımlama profili oluşturulur.

Publish a new app service

(Şekil 3) Yeni Uygulama Hizmeti Yayımlama

Projede tanımlanan tüm yayımlama profilleri Yayımla menüsünde seçenek olarak gösterilir ve böylelikle Uygulama Hizmeti’ni ikinci kez seçmek zorunda kalmadan yeniden dağıtım yapmanıza olanak tanınır.

Çok İşlemli Hata Ayıklama

Projelerin, projenizi çalıştırmaya yönelik seçenekleri ve bağımsız değişkenleri belirten Proje Çalıştırma Yapılandırmaları vardır. Araç çubuğundaki açılan liste, o anda etkin durumdaki Çalıştırma Yapılandırması’nı görüntülemenize ve değiştirmenize olanak tanır.

Mac için Visual Studio’nun Çözüm Çalıştırma Yapılandırmaları penceresi bir kerede birden çok projenin başlatılmasını sağlar. Çözüm çalıştırma yapılandırmalarını Çözüm Seçenekleri iletişim kutusunda oluşturabilirsiniz. Bu, mobil uygulamanın arka uç hizmetiyle etkileşiminde hata ayıklaması yapma açısından çok kullanışlıdır.

TextMate Paketi Grupları

Mac için Visual Studio’da TextMate dil paketi grupları için destek sağlanır ve bu paketleri kullanarak şunları ekleyebilirsiniz:

 • Düzenleyici renk temaları.
 • Kod parçacıkları.
 • Yeni diller için vurgulamayı ve temel IntelliSense’i etkinleştiren dil bilgileri.

TextMate paketi gruplarını Tercihler > Metin Düzenleyicisi > Dil Paketleri’nde ekleyebilirsiniz.

iOS

Ses Birimi Sihirbazı

Yeni Ses Birimi Uzantısı sihirbazı (Şekil 4), Ses Birimi proje şablonunun plist dosyasını özelleştirmek için 3 seçenek ekler.

 • Ses Birimi Türü
  • Araçlar
  • Oluşturucu
  • Efekt
  • Müzik efekti
 • Alt Tür Kodu: Tam olarak 4 karakter olmalıdır.
 • Üretici Kodu: Tam olarak 4 karakter olmalıdır.

Audio Unit Wizard

(Şekil 4) Ses Birimi Sihirbazı

watchOS Uzantı Sihirbazı

Xcode 8.3’te, Apple Intents Uzantısıyla (Siri) başlayarak watchOS uzantılarını (iOS uzantılarına benzer) kullanıma sunmuştu.

watchOS Uzantısı sihirbazı (Şekil 5) watchOS uzantılarını destekleyecek şekilde güncelleştirilmiştir ve şimdi özel bir Intents Uzantı şablonumuz vardır.

watchOS extension wizard

(Şekil 5) watchOS Uzantı Sihirbazı

Diğer Geliştirmeler ve Hata Düzeltmeleri
 • Artık otomatik tamamlama penceresinde Deprecated ve Obsoleted özniteliklerini işliyoruz. Bu, geçersiz kılınmış ve kullanımdan kaldırılmış Xamarin.iOS API’lerinin üstü çizili olarak gösterilmesini sağlar.
 • Cihaza dağıtım yaparken bir ilerleme çubuğu gösteriyoruz. Bu, özellikle watchOS için yararlıdır. (Xamarin.iOS 10.5.0.323+ gerektirir).
 • Dağıtım hedef açılan listelerini doldurmak için Xamarin.iOS’tan bilinen OS sürümlerini kullanıyoruz.
  Bunun iki avantajı, size her Uygulama Uzantıları türünün tam olarak en küçük sürümünü verebilmemiz ve Xcode temelinde Xamarin.iOS’un henüz desteklemediği OS sürümlerinin gösterilmesini önleyebilmemizdir.

Mac/iOS API’si Sorun Çözümleyicisi

 • Çözümleyici tetiklendiğinde yinelenen işaretçiyi düzeltin.
 • Öznitelikten "iletiyi" (çerçevede API’nin neden kullanım dışı bırakıldığını/geçersiz kılındığını açıklayan bilgi parçası) alın ve bu bilgiyi farklı kullanılabilirlik iletilerine ekleyin.
 • Netliği geliştirmek için tüm kullanılabilirlik iletileri güncelleştirildi.
 • Kullanılabilirlik iletisinde simgenin adı kullanılarak netlik geliştirildi. Eski değer:
  API Usage Issue: this API requires iOS 10.0 or later
  Yeni değer:
  'MyMethod' is only available on iOS 10.0 or newer

Android

 • Yeni SDK Yöneticisi

Mac için Visual Studio, kendi Android SDK yöneticisini içerir (Şekil 6).

Android SDK Manager window

(Şekil 6) Android SDK Yöneticisi

 • Projenizin cihaza veya öykünücüye dağıtımı artık /t:Install msbuild hedefi yoluyla yapılıyor. Daha önce Mac için Visual Studio cihazlara uygulama dağıtmak için kendi dahili mantığını kullanabiliyordu ama artık Terminal’den dağıtabileceklerinizle veya Windows üzerinde Visual Studio’da kullanılanlarla aynı ortak hedefleri kullanıyor. Bunun avantajlarından biri de, artık dağıtım sorunlarını tanılamak için kullanılabilecek daha iyi günlükler bulunmasıdır.

 • Şimdi yeni bağlama projeleri için varsayılan değer class-parse değeridir. Java bytecode’u JVM’ye gerek kalmadan doğrudan ayrıştırabilir. Artık hata ayıklama sembollerini içeren Java bytecode’dan parametre adlarını ayıklayabilirsiniz. Örneğin, javac -g ile derlenen bytecode. class-parse ayrıca, çözümlenemeyen türlerin üyelerini devralan veya bu üyeleri içeren sınıfları "atlamaz".

Erişilebilirlik

 • Mac için Visual Studio’nun bu sürümü Voice Over gibi yardımcı teknolojiler için destek içerir. Kullanıcı arabiriminin birçok bölümü, örneğin düzenleyici ve çözüm gezgini, bu teknolojiler aracılığıyla erişilebilir duruma getirilmiştir. Öte yandan, bu özellik hala geliştirme aşamasındadır ve gelecek sürümlerde başka geliştirmeler de yapılacaktır. Erişilebilirlik özellikleri, Erişilebilirlik tercihleriyle veya komut satırına şunları girerek etkinleştirilebilir:

  defaults write com.microsoft.visual-studio com.monodevelop.AccessibilityEnabled 1

  Sayfanın Başı