Microsoft Visual Studio 2017 için Dağıtılabilir Kod (Yardımcı Programlar, Genişletilebilirlik ve BuildServer Dosyaları İçerir)

Last Update: 25.7.2017

Bu Sayfada

Not: Aşağıdaki listelerde,

 • [mimari] işlemci mimarisi tanımlayıcısını temsil eder (örneğin, "x86", "x64" veya "arm").
 • [yerel_ayar] belirli bir dil, yerel ayar veya kültür tanımlayıcısını temsil eder (örneğin, "ENU", "tr-tr" veya "1055").
 • [sürüm] bir sürüm numarasının kullanıldığı klasör adını temsil eder.
 • [VisualStudioKlasörü] Visual Studio 2017 için yükleme konumunu temsil eder.

Visual Studio 2017 için Dağıtılabilir Kod Dosyaları

Aşağıdaki bölüm Visual Studio Enterprise 2017, Visual Studio Professional 2017, Visual Studio Community 2017’ye (“yazılım”) ilişkin Microsoft Yazılımı Lisans Koşulları’nın "Dağıtılabilir Kod" bölümünde belirtilen "YENİDEN DAĞITILABİLİR KOD listesidir". Bu yazılımın geçerli şekilde lisanslanmış bir kopyasına sahipseniz, aşağıda listelenen dosyaları değiştirilmemiş biçimde kopyalayabilir ve yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak programınızla birlikte dağıtabilirsiniz.

ASP.NET Kitaplıkları

Aşağıdaki yazılım bileşenleri http://www.microsoft.com/web/webpi/eula/aspnetcomponent_rtw_trk.htm adresinde yer alan Microsoft .NET Kitaplığı koşullarına bağlı olarak ayrıca lisanslanır ve desteklenir. Bu yazılım bileşenleri için lisans koşullarını kabul etmiyorsanız, bunları kullanamazsınız.

 • MVC
 • Web API
 • Razor ile Web Sayfaları
 • Varlık Çerçevesi
 • SignalR
 • Katana
 • Microsoft XML Belge Dönüştürme

Microsoft Azure

Kaynak

 • MobileServices.js
 • MobileServices.min.js

Nesne kodu

 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll
 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.resources.dll
 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.UI.dll
 • Microsoft.WindowsAzure.Ext.dll

Visual Studio için Blend ve XAML Tasarımcıları

Visual Studio için Blend Proje ve Öğe Şablonları

Visual Studio için Blend Projesi ve Öğe Şablonlarına yönelik yeniden dağıtılabilir dosyalar aşağıdaki konumlara yüklenir:

 • [VisualStudioKlasörü]\Common7\IDE\ProjectTemplates
 • [VisualStudioKlasörü]\Common7\IDE\ItemTemplates
 • [VisualStudioKlasörü]\DesignTools\AppThemes
 • [Program Files (x86)]\MSBuild\Microsoft\Expression\Blend.NETFramework

Visual Studio için Blend

Visual Studio için Blend yeniden dağıtılabilir dosyaları aşağıdaki konumlara yüklenir:

 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Expression\Blend.NETFramework\v4.0
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Expression\Blend.NETFramework\v4.5

Örnek Veri Kaynakları

 • [VisualStudioKlasörü]\DesignTools\SampleData

.NET Framework 4.6.2

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki dosyaları kopyalayabilir ve üzerinde değişiklik yapmadan programınızla birlikte dağıtabilirsiniz:

Çevrimdışı Yükleyici

 • dotNetFx-x86-x64-AllOS-ENU.exe (Visual Studio’da var olan .NET Framework 4.6.2)
 • NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe (Microsoft İndirme Merkezi gibi diğer kanallarda mevcut olan .NET Framework 4.6.2)

Not: İki dosya da aynıdır ama farklı dağıtım kanalları için farklı adlar kullanabilir.

Dil Paketleri

 • dotNetFx-x86-x64-AllOS-[yerel_ayar].exe
 • NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-[yerel_ayar].exe

Notlar:

 • Her iki dosya da aynıdır ama farklı dağıtım kanalları için farklı adlar kullanabilir.
 • [yerel_ayar] üç harften oluşan belirli bir dil tanımlayıcısını temsil eder. Örneğin, NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-DEU.exe
  • Şu diller için Dil Paketleri sağlanır (burada ilişkili kimlik koduyla listelenmiştir): Arapça (ARA), Çince-Tayvan (CHT), Çekçe (CSY), Danca (DAN), Almanca (DEU), Yunanca (ELL), Fince (FIN), Fransızca (FRA), İbranice (HEB), Macarca (HUN), İtalyanca (ITA), Japonca (JPN), Kore dili (KOR), Felemenkçe-Hollanda (NLD), Norveç dili (NOR), Lehçe (PLK), Portekizce-Brezilya (PTB), Rusça (RUS), İsveç dili (SVE), Türkçe (TRK), Çince (CHS), Portekizce-Portekiz (PTG), İspanyolca (ESN)

F # Çalışma Zamanı

 • Fsharp.Core.dll

ADO.NET

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki dosyaları kopyalayabilir ve üzerinde değişiklik yapmadan programınızla birlikte dağıtabilirsiniz:

 • System.Data.dll
 • System.Data.DatasetExtensions.dll
 • System.Data.OracleClient.dll
 • Adonetdiag.dll

DIA SDK

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki dosyaları kopyalayabilir ve üzerinde değişiklik yapmadan programınızla birlikte dağıtabilirsiniz:

 • [VisualStudioKlasörü]\DIA SDK\bin\msdia140.dll
 • [VisualStudioKlasörü]\DIA SDK\bin\amd64\msdia140.dll
 • [VisualStudioKlasörü]\DIA SDK\bin\arm\msdia140.dll

Visual C++ Çalışma Zamanı Dosyaları

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki dosyaları kopyalayabilir ve üzerinde değişiklik yapmadan programınızın yükleme paketinin bir parçası olarak dağıtabilirsiniz:

 • [Program Files (x86)]\Common Files\Merge Modules\
  • Microsoft_VC140_CRT_[arch].msm
  • Microsoft_VC140_CXXAMP_[arch].msm
  • Microsoft_VC140_MFC_[arch].msm
  • Microsoft_VC140_MFCLOC_[arch].msm
  • Microsoft_VC140_OpenMP_[arch].msm

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıda belirtilenler dışında aşağıdaki klasör ve alt klasörleri içinde yer alan tüm dosyaları kopyalayabilir ve programınızla birlikte dağıtabilirsiniz. Bu dosyalarda değişiklik yapamazsınız.

 • [VisualStudioKlasörü]\VC\redist
 • Aşağıdaki klasörlerin içeriğini dağıtamazsınız:
  • [VisualStudioKlasörü]VC\Redist\MSVC\[sürüm]\debug_nonredist
  • [VisualStudioKlasörü]VC\Redist\MSVC\[sürüm]\debug_nonredist
  • [VisualStudioKlasörü]\VC\Redist\MSVC\[sürüm]\onecore\debug_nonredist

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki dosyaları programınızın uygulama yerel klasörüne kopyalayarak veya Genel Bütünleştirilmiş Kod Önbelleği’ne (GAC) dağıtarak programınızla birlikte dağıtabilirsiniz:

 • [VisualStudioKlasörü]\VC\Tools\MSVC\[sürüm]\atlmfc\lib\[mimari]\mfcmifc80.dll

Evrensel Windows Uygulamaları ve Windows Mağazası uygulamaları

Evrensel Windows Uygulamalarını dışarıdan yükleme

Aşağıdaki konumlarda yer alan AppX dosyaları, dışarıdan yüklemek istediğiniz Evrensel Windows uygulamalarınızla birlikte değiştirilmeden dağıtılabilir:

 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs\14.0\Appx\Retail\[mimari]\Microsoft.VCLibs.[mimari].14.00.appx
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs.120\14.0\Appx\Retail\[mimari]\Microsoft.VCLibs.[mimari].12.00.Universal.appx
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3\1.3\[mimari]\ret\Native\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3.appx
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4\1.4\AppX\[mimari]\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4.appx
 • .NET Native’in diğer sürümleri için bkz. https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Net.Native.Compiler/.

Aşağıdaki konumlarda yer alan dosyalar, dışarıdan yüklemek istediğiniz Evrensel Windows uygulamalarınızla birlikte değiştirilmeden dağıtılabilir:

 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\MSTestFramework.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\TestPlatform.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration

SQL Server Veritabanı Araç dosyaları

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki .dll ve .exe dosyalarını kopyalayabilir ve üzerinde değişiklik yapmadan programınızla birlikte dağıtabilirsiniz:

 • [VisualStudioKlasörü]Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\120
 • [VisualStudioKlasörü]Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\130

SQL Server Yeniden Dağıtılabilir Bileşenleri

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki dosyaları kopyalayabilir ve üzerinde değişiklik yapmadan programınızla birlikte dağıtabilirsiniz:

 • SqlCmdLnUtils.msi
 • sqlncli.msi
 • SSCERuntime_x64-enu.exe
 • SSCERuntime_x86-enu.exe
 • sqllocaldb.msi
 • SharedManagementObjects.msi
 • SqlDom.msi
 • SQLSysClrTypes.msi
 • TSqlLanguageService.msi

Microsoft WCF Veri Hizmetleri dosyaları

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki dosyaları kopyalayabilir ve üzerinde değişiklik yapmadan programınızla birlikte dağıtabilirsiniz:

 • Microsoft.Data.Services.dll
 • Microsoft.Data.Services.Client.dll
 • Microsoft.Data.OData.dll
 • Microsoft.Data.Edm.dll
 • System.Spatial.dll

Office için Microsoft Visual Studio Araçları

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki dosyaları kopyalayabilir ve üzerinde değişiklik yapmadan programınızla birlikte dağıtabilirsiniz:

 • Microsoft.Office.Tools.Common.v4.0.Utilities.dll
 • Microsoft.Office.Tools.Excel.v4.0.Utilities.dll
 • Microsoft.Office.Tools.Outlook.v4.0.Utilities.dll
 • Microsoft.Office.Tools.Word.v4.0.Utilities.dll

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki dosyaları kopyalayabilir ve programınızla birlikte dağıtabilirsiniz:

 • setup.exe (Office Eklentilerini yüklemek için kullanılan önyükleyici)

Eşzamanlılık Görselleştiricisi Yazılım Geliştirme Seti için Dağıtılabilir Kod Dosyaları

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki dosyaları kopyalayabilir ve üzerinde değişiklik yapmadan programınızla birlikte dağıtabilirsiniz:

 • Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (.NET 3.5 için)
 • Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (.NET 4.0 için)
 • cvmarkers.h
 • cvmarkersobj.h

Visual Studio uzantısı geliştirme için Dağıtılabilir Kod Dosyaları

Bu liste, Visual Studio 2017’ye ("yazılım") ilişkin Microsoft Yazılımı Lisans Koşulları’nın "Dağıtılabilir kod" bölümünde belirtilen "YENİDEN DAĞITILABİLİR KOD listesidir". Bu yazılımın geçerli şekilde lisanslanmış bir kopyasına sahipseniz, aşağıda listelenen dosyaları nesne kodu biçiminde değişiklik yapmadan kopyalayabilir ve yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak dağıtabilirsiniz.

 • [VisualStudioKlasörü]\VSSDK\VisualStudioIntegration\Redistributables\VS150_piaredist.exe
 • [VisualStudioKlasörü]\VSSDK\VisualStudioIntegration\Redistributables\VSSDKTestHost.exe

Visual Studio 2017 için Yardımcı Programlar Listesi

Bu, Visual Studio 2017’nin (“yazılım”) belirli sürümleri için Microsoft Yazılımı Lisans Koşulları’nın “Yardımcı Programlar” bölümünde belirtilen “Yardımcı Programlar Listesidir”. Yazılımın sürümüne bağlı olarak, aldığınız yazılım bu listedeki dosyaların tamamını içermeyebilir. Aşağıdaki dosyalara ilişkin haklarınızı belirlemek için lütfen yazılım sürümünüz ile birlikte gelen Visual Studio Lisans Koşulları’na bakın. Bu dosyalarda değişiklik yapamazsınız.

Visual Studio 2017 için IntelliTrace Standalone Collector

Visual C++ Yardımcı Programları

"Yardımcı Programlar Listesi" belirtilen dizinlerin alt klasörleri içindeki aşağıdaki dosyaları içerir:

 • [VisualStudioKlasörü]\VC\Auxiliary\VS\redist\GraphicsDbgRedist\
  • VsGraphicsHelper.dll
  • VsGraphicsResources.dll
 • [VisualStudioKlasörü]\VC\Redist\MSVC\[sürüm]\debug_nonredist\
  • concrt140d.dll
  • mfc140ud.dll
  • mfcm140ud.dll
  • msvcp140d.dll
  • vcamp140d.dll
  • vccorlib140d.dll
  • vcomp140d.dll
  • vcruntime140d.dll
 • [VisualStudioKlasörü]\VC\Tools\MSVC\[sürüm]\bin\
  • pgort140.dll
  • pgort140ui.dll
  • pgosweep.exe

Visual Studio 2017 için Derleme Sunucusu Dosyalarının Listesi

Visual Studio 2017’nin (“yazılım”) belirli sürümleri için Microsoft Yazılımı Lisans Koşulları’nın “Derleme Sunucusu” bölümünde belirtilen “Derleme Sunucusu Listesidir”. Aşağıdaki dosyalara ilişkin haklarınızı belirlemek için lütfen yazılım sürümünüz ile beraber gelen Lisans Koşulları’na bakın.

Visual Studio için SharePoint Araçları

[VisualStudioKlasörü]\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\v15.0\SharePointTools\

 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.targets
 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Tasks.dll

[VisualStudioKlasörü]\Common7\IDE\

 • PrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.dll
 • PrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Features.dll
 • PrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Packages.dll
 • PublicAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.dll

Visual C++ Derleme Sunucusu dosyaları

Aşağıdaki klasörlerde ve bunların alt klasörlerinde bulunan dosyaların herhangi biri.

 • Program Files\Common Files\Merge Modules
 • [VisualStudioKlasörü]\VC\
 • [VisualStudioKlasörü]\Common7\IDE\VC\VCTargets
 • [VisualStudioKlasörü]\Common7\Tools\vsdevcmd
 • [Program Files (x86)]\Microsoft Visual Studio\Shared\14.0\VC
 • [Program Files (x86)]\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\

Tek Dosyalar

 • [VisualStudioKlasörü]\Common7\IDE\msobj120.dll
 • [VisualStudioKlasörü]\Common7\IDE\msobj140.dll
 • [VisualStudioKlasörü]\Common7\IDE\msvcdis120.dll
 • [VisualStudioKlasörü]\Common7\IDE\msvcdis140.dll
 • [VisualStudioKlasörü]\Common7\Tools\makehm.exe
 • [VisualStudioKlasörü]\Common7\Tools\VsDevCmd.bat

Visual Studio 2017 için Application Insights Dağıtılabilir Kod Dosyaları

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, Visual Studio 2017’yle aşağıdaki dosyaları kopyalayabilir ve üzerinde değişiklik yapmadan program derlemenizle birlikte dağıtabilirsiniz:

 • Microsoft.ApplicationInsights.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.Agent.Intercept.1.2.1.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.AspNet.1.0.0-rc1-update4.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore.1.0.0-rc2-final.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.DependencyCollector.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.JavaScript.0.22.9-build00167.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.PerfCounterCollector.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.Web.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.WindowsServer.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.WindowsServer.TelemetryChannel.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.Bcl.Async.1.0.168.nupkg
 • Microsoft.Diagnostics.Tracing.EventSource.Redist.1.1.24.nupkg

Xamarin ile Mobil Geliştirme için Dağıtılabilir Kod Dosyaları

Yazılımın Lisans Koşullarına bağlı kalarak, aşağıdaki dizinlerin alt klasörleri içine yüklenmiş durumdaki şu dosyaların (ve bunlarla ilişkili hata ayıklama sembolü dosyalarının) nesne kodu biçimini kopyalayabilir ve Visual Studio veya Mac için Visual Studio kullanılarak oluşturulan uygulamanızla birlikte dağıtabilirsiniz:

macOS® işletim sisteminde:

 • /Library/Frameworks/Xamarin.iOS.framework
 • /Library/Frameworks/Xamarin.Android.framework
 • /Library/Frameworks/Xamarin.Mac.framework

Windows işletim sisteminde:

 • [VisualStudioFolder]\MSBuild\Xamarin\,
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\MonoAndroid,
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\MonoTouch,
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.iOS,
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.Mac,
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.TVOS, veya
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.WatchOS

Xamarin Dağıtılabilir Kod Dosyaları:

 • FSharp.Compiler.CodeDom.dll
 • FSharp.Core.dll
 • FSharp.Core.optdata
 • FSharp.Core.sigdata
 • FSharp.Core.xml
 • I18N.CJK.dll
 • I18N.dll
 • I18N.MidEast.dll
 • I18N.Other.dll
 • I18N.Rare.dll
 • I18N.West.dll
 • Info.plist
 • Ionic.Zip.dll
 • Irony.dll
 • Java.Interop.dll
 • Java.Interop.Tools.Cecil.dll
 • Java.Interop.Tools.Diagnostics.dll
 • Java.Interop.Tools.JavaCallableWrappers.dll
 • libapp.a
 • libextension.a
 • libmono-2.0.a
 • libmono-2.0.dylib
 • libmono-android.debug.d.dylib
 • libmono-android.debug.d.so
 • libmono-android.debug.dylib
 • libmono-android.debug.so
 • libmono-android.release.d.dylib
 • libmono-android.release.d.so
 • libmono-android.release.dylib
 • libmono-android.release.so
 • libmono-btls-shared.d.so
 • libmono-btls-shared.so
 • libMonoPosixHelper.d.dylib
 • libMonoPosixHelper.d.so
 • libMonoPosixHelper.dylib
 • libMonoPosixHelper.so
 • libmono-profiler-log.a
 • libmono-profiler-log.d.dylib
 • libmono-profiler-log.d.so
 • libmono-profiler-log.dylib
 • libmono-profiler-log.so
 • libmonosgen-2.0.a
 • libmonosgen-2.0.d.dylib
 • libmonosgen-2.0.d.so
 • libmonosgen-2.0.dylib
 • libmonosgen-2.0.so
 • libtvextension.a
 • libwatchextension.a
 • libxamarin.a
 • libxamarin.dylib
 • libxamarin-debug.a
 • libxamarin-debug.dylib
 • libxammac.a
 • libxammac.dylib
 • libxammac-debug.a
 • libxammac-debug.dylib
 • libxammac-system.a
 • libxammac-system-debug.a
 • libzip.3.0.dylib
 • libZipSharp.dll
 • libZipSharp.dll.config
 • machine.config
 • Microsoft.CSharp.dll
 • Microsoft.Win32.Primitives.dll
 • Microsoft.Win32.Registry.AccessControl.dll
 • Microsoft.Win32.Registry.dll
 • Mono
 • mono.android.dex
 • Mono.Android.dll
 • Mono.Android.Export.dll
 • mono.android.jar
 • Mono.Btls.Interface.dll
 • Mono.CompilerServices.SymbolWriter.dll
 • Mono.CSharp.dll
 • Mono.Data.Sqlite.dll
 • Mono.Data.Sqlite.dll.config
 • Mono.Data.Tds.dll
 • Mono.Messaging.dll
 • Mono.Posix.dll
 • Mono.Security.dll
 • MonoTouch.Dialog-1.dll
 • monotouch.dll
 • MonoTouch.NUnitLite.dll
 • monotouch-fixes.dylib
 • mscorlib.dll
 • netstandard.dll
 • OpenTK.dll
 • OpenTK.dll.config
 • OpenTK-1.0.dll
 • OpenTK-1.0.dll.config
 • System.AppContext.dll
 • System.Collections.Concurrent.dll
 • System.Collections.dll
 • System.Collections.NonGeneric.dll
 • System.Collections.Specialized.dll
 • System.ComponentModel.Annotations.dll
 • System.ComponentModel.Composition.dll
 • System.ComponentModel.DataAnnotations.dll
 • System.ComponentModel.dll
 • System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll
 • System.ComponentModel.Primitives.dll
 • System.ComponentModel.TypeConverter.dll
 • System.config
 • System.Configuration.dll
 • System.Configuration.Install.dll
 • System.Console.dll
 • System.Core.dll
 • System.Data.Common.dll
 • System.Data.dll
 • System.Data.Linq.dll
 • System.Data.Services.Client.dll
 • System.Data.SqlClient.dll
 • System.Diagnostics.Contracts.dll
 • System.Diagnostics.Debug.dll
 • System.Diagnostics.FileVersionInfo.dll
 • System.Diagnostics.Process.dll
 • System.Diagnostics.StackTrace.dll
 • System.Diagnostics.TextWriterTraceListener.dll
 • System.Diagnostics.Tools.dll
 • System.Diagnostics.TraceEvent.dll
 • System.Diagnostics.TraceSource.dll
 • System.Diagnostics.Tracing.dll
 • System.dll
 • System.Drawing.Primitives.dll
 • System.Dynamic.Runtime.dll
 • System.EnterpriseServices.dll
 • System.Globalization.Calendars.dll
 • System.Globalization.dll
 • System.Globalization.Extensions.dll
 • System.IdentityModel.dll
 • System.IdentityModel.Selectors.dll
 • System.IO.Compression.dll
 • System.IO.Compression.FileSystem.dll
 • System.IO.Compression.ZipFile.dll
 • System.IO.dll
 • System.IO.FileSystem.AccessControl.dll
 • System.IO.FileSystem.dll
 • System.IO.FileSystem.DriveInfo.dll
 • System.IO.FileSystem.Primitives.dll
 • System.IO.FileSystem.Watcher.dll
 • System.IO.IsolatedStorage.dll
 • System.IO.MemoryMappedFiles.dll
 • System.IO.Pipes.dll
 • System.IO.UnmanagedMemoryStream.dll
 • System.Json.dll
 • System.Linq.dll
 • System.Linq.Expressions.dll
 • System.Linq.Parallel.dll
 • System.Linq.Queryable.dll
 • System.Messaging.dll
 • System.Net.AuthenticationManager.dll
 • System.Net.Cache.dll
 • System.Net.dll
 • System.Net.Http.dll
 • System.Net.Http.WinHttpHandler.dll
 • System.Net.HttpListener.dll
 • System.Net.Mail.dll
 • System.Net.NameResolution.dll
 • System.Net.NetworkInformation.dll
 • System.Net.Ping.dll
 • System.Net.Primitives.dll
 • System.Net.Requests.dll
 • System.Net.Security.dll
 • System.Net.ServicePoint.dll
 • System.Net.Sockets.dll
 • System.Net.Utilities.dll
 • System.Net.WebHeaderCollection.dll
 • System.Net.WebSockets.Client.dll
 • System.Net.WebSockets.dll
 • System.Numerics.dll
 • System.Numerics.Vectors.dll
 • System.ObjectModel.dll
 • System.Reflection.Context.dll
 • System.Reflection.DispatchProxy.dll
 • System.Reflection.dll
 • System.Reflection.Emit.dll
 • System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll
 • System.Reflection.Emit.Lightweight.dll
 • System.Reflection.Extensions.dll
 • System.Reflection.Primitives.dll
 • System.Reflection.TypeExtensions.dll
 • System.Resources.ReaderWriter.dll
 • System.Resources.ResourceManager.dll
 • System.Runtime.CompilerServices.VisualC.dll
 • System.Runtime.dll
 • System.Runtime.Extensions.dll
 • System.Runtime.Handles.dll
 • System.Runtime.InteropServices.dll
 • System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.dll
 • System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll
 • System.Runtime.Numerics.dll
 • System.Runtime.Serialization.dll
 • System.Runtime.Serialization.Formatters.dll
 • System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
 • System.Runtime.Serialization.Json.dll
 • System.Runtime.Serialization.Primitives.dll
 • System.Runtime.Serialization.Xml.dll
 • System.Security.AccessControl.dll
 • System.Security.Claims.dll
 • System.Security.Cryptography.Algorithms.dll
 • System.Security.Cryptography.Cng.dll
 • System.Security.Cryptography.Csp.dll
 • System.Security.Cryptography.DeriveBytes.dll
 • System.Security.Cryptography.Encoding.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.Aes.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.ECDiffieHellman.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.ECDsa.dll
 • System.Security.Cryptography.Hashing.Algorithms.dll
 • System.Security.Cryptography.Hashing.dll
 • System.Security.Cryptography.OpenSsl.dll
 • System.Security.Cryptography.Pkcs.dll
 • System.Security.Cryptography.Primitives.dll
 • System.Security.Cryptography.ProtectedData.dll
 • System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator.dll
 • System.Security.Cryptography.RSA.dll
 • System.Security.Cryptography.X509Certificates.dll
 • System.Security.dll
 • System.Security.Principal.dll
 • System.Security.Principal.Windows.dll
 • System.Security.SecureString.dll
 • System.ServiceModel.dll
 • System.ServiceModel.Duplex.dll
 • System.ServiceModel.Http.dll
 • System.ServiceModel.Internals.dll
 • System.ServiceModel.NetTcp.dll
 • System.ServiceModel.Primitives.dll
 • System.ServiceModel.Security.dll
 • System.ServiceModel.Web.dll
 • System.ServiceProcess.ServiceController.dll
 • System.Text.Encoding.CodePages.dll
 • System.Text.Encoding.dll
 • System.Text.Encoding.Extensions.dll
 • System.Text.RegularExpressions.dll
 • System.Threading.AccessControl.dll
 • System.Threading.dll
 • System.Threading.Overlapped.dll
 • System.Threading.Tasks.dll
 • System.Threading.Tasks.Parallel.dll
 • System.Threading.Thread.dll
 • System.Threading.ThreadPool.dll
 • System.Threading.Timer.dll
 • System.Transactions.dll
 • System.ValueTuple.dll
 • System.Web.Services.dll
 • System.Windows.dll
 • System.Xml.dll
 • System.Xml.Linq.dll
 • System.Xml.ReaderWriter.dll
 • System.Xml.Serialization.dll
 • System.Xml.XDocument.dll
 • System.Xml.XmlDocument.dll
 • System.Xml.XmlSerializer.dll
 • System.Xml.XPath.dll
 • System.Xml.XPath.XDocument.dll
 • System.Xml.XPath.XmlDocument.dll
 • System.Xml.Xsl.Primitives.dll
 • Xamarin
 • Xamarin.Android.NUnitLite.dll
 • Xamarin.iOS.dll
 • Xamarin.Mac.dll
 • Xamarin.Mac.registrar.full.a
 • Xamarin.Mac.registrar.mobile.a
 • Xamarin.TVOS.dll
 • Xamarin.TVOS.registrar.a
 • Xamarin.WatchOS.dll
 • Xamarin.WatchOS.registrar.a
 • Xamarin-debug
 • XamMac.CFNetwork.dll
 • XamMac.dll
 • XamMacLauncher

Sayfanın Başı