Visual Studio ve Team Foundation Server ürünleri için hizmet verme

Last Update: 22.11.2017

Visual Studio ve Team Foundation Server 2012 - 2018 için

Bu ürünler ana ürün sürümünün dünya çapında yayınlandığı (RTW) tarihten itibaren 10 yıllık Microsoft Destek Yaşam Döngüsü İlkesi’ne (5 yıl Temel Destek ve 5 yıl Genişletilmiş Destek) bağlıdır. Örneğin, Visual Studio 2017 sürümü 2017’de yayınlanmıştır ve destek yaşam döngüsü 2027’de sona erecektir.

Bu ürünlerin bakımı yeni özellikler ve üründe mevcut özellikler için toplu düzeltmeler içeren “Güncelleştirmeler” ile yapılır.

Bu ürün sürümleri için, RTW sürümü aşağıda belirtilen süre boyunca ve en yeni Güncelleştirme, yaşam döngüsü tamamlanana kadar desteklenir.

Güncelleştirmeler için Destek

Bir RTW ürününün üzerine bir Güncelleştirme yüklediğinizde, yaşam döngüsü tamamlanana kadar desteklenen durumda kalmak için sürekli olarak en yeni Güncelleştirme’ye yükseltmeye devam etmeniz gerekir.

Örnek 1: Visual Studio 2017 sürüm 15.1’i kullanıyorsanız, 15.2 sürümü yayınlandığında destek almaya devam etmek için 15.2 sürümüne geçmeniz gerekir.

Örnek 2: Visual Studio 2015 Güncelleştirme 2’yi kullanıyorsanız, Güncelleştirme 3 yayınlandığında destek almaya devam etmek için Güncelleştirme 3’e geçmeniz gerekir.

Güncelleştirmeleri alma

Müşteriler Güncelleştirmeleri almak için ürün içindeki istemleri izleyerek sürümü güncelleştirebilir veya VisualStudio.com ya da My.VisualStudio.com’dan en son sürümü indirebilir.

Hizmet Paketleri

Microsoft, destek ömrü boyunca ürün için Güncelleştirmelerden birini “Hizmet Paketi” (Service Pack) olarak belirler.

  • Team Foundation Server 2018 için hizmet paketi henüz belirlenmemiştir.

  • Visual Studio 2017 için hizmet paketi henüz belirlenmemiştir. Team Foundation Server 2017 için hizmet paketi henüz belirlenmemiştir.

  • Visual Studio 2015 için, belirlenen Hizmet Paketi en yeni  KB3165756 sürümünü içeren Güncelleştirme 3’tür. Team Foundation Server 2015 için belirlenen iki Hizmet Paketi vardır: Güncelleştirme 3 ve Güncelleştirme 4. Tarihler için lütfen Yaşam Döngüsü İlkesi sitesindeki Team Foundation Server ürün girişine bakın.

  • Visual Studio 2013 ve Team Foundation Server 2013 için belirlenen Hizmet Paketi Güncelleştirme 5’tir.

  • Visual Studio 2012 ve Team Foundation Server 2012 için belirlenen Hizmet Paketi Güncelleştirme 4’tür.

Microsoft bir Güncelleştirmeyi Hizmet Paketi olarak belirlediğinde, Destek Ömrü Veritabanı’nda desteğe uygun tarihler gösterilir.

RTW desteği

RTW sürümünü kullanmaya devam eden müşteriler için, Hizmet Paketi tarihi önemli bir kilometre taşıdır.  Microsoft Destek Hizmet Paketi Yaşam Döngüsü İlkesi uyarınca RTW desteği, bir Güncelleştirmenin “Hizmet Paketi” olarak belirlenmesinden 1 yıl sonra sona erer. RTW sürümünü kullanmaya devam eden müşterilerin destek almayı sürdürmek için bu 1 yıl dolmadan önce kullanılabilir en yeni Güncelleştirmeye yükseltmesi gerekir.

  • Visual Studio 2017 için, RTW 15.0.x sürümünde kalan müşteriler bir hizmet paketi belirleninceye kadar destek almaya devam edecektir; bir hizmet paketi belirlendiğinde, ürünün mevcut olan en son sürümüne geçmesi için müşterilere bir (1) yıl süre tanınır.

  • Visual Studio 2015 ve Team Foundation Server 2015 için RTW artık desteklenmiyor.

  • Visual Studio 2013 ve Team Foundation Server 2013 için RTW artık desteklenmiyor.

  • Visual Studio 2012 ve Team Foundation Server 2012 için RTW artık desteklenmiyor.

Visual Studio ve Team Foundation Server 2008 - 2010 için

Bu ürünler için yaşam döngüsü RTW’nin yayınlandığı tarihten itibaren 10 yıllık Microsoft Destek Yaşam Döngüsü İlkesi’ne (5 yıl Temel Destek ve 5 yıl Genişletilmiş Destek) bağlıdır. Bu ürünler artık Genişletilmiş Destek’e sahiptir ve yalnızca güvenlik düzeltmeleri almak için uygundur. Daha fazla bilgi için  Microsoft destek yaşam döngüsü ilkesine  bakın veya ilgili tarihler için  Destek Yaşam Döngüsü Veritabanı ’nda arama yapın.

Visual Studio hizmetinin kapsamadığı bileşenler

Visual Studio; derleyiciler, diller, çalışma zamanları, ortamlar ve diğer kaynaklar ya da araçlardan oluşan, birçok platformda geliştirmeye olanak veren bir koleksiyon içerir. Visual Studio müşterilerine kolaylık olması açısından, aşağıdaki listede yer alan bileşenler Visual Studio ile birlikte yüklenebilir ve bunlar kendi lisans, destek ve yaşam döngüsü ilkelerine sahiptir. Bu listenin, kendi ilkeleri tarafından yönetilen tüm Visual Studio bileşenlerini kapsamadığını ancak en sık kullanılanları vurgulamaya yönelik olduğunu unutmayın.

Visual Studio tarafından yüklenip, yaşam döngüsü veritabanında belirgin bir yaşam döngüsü olmayan bileşenler için desteklenen sürüm, şu anda indirilebilen en son sürümdür:

.NET ASP.NET Web Yığını .NET Core
Entity Framework Exchange Office
Windows Windows Server Online Services
SharePoint Silverlight SQL Server
Microsoft Azure Application Insights Xamarin
Visual Studio için Cordova Araçları Visual Studio için Python Araçları Visual Studio için R Araçları
VCMDD TypeScript NuGet
Visual Studio için Unity Araçları Clang/C2 Araç Takımı Windows için Git
SignalR Web Optimization Framework WebGrease
Android için Visual Studio Öykünücüsü Microsoft .NET Framework için JSON Web Token İşleyicisi Windows SDK

Visual Studio, bileşenlerin yanı sıra birkaç proje ve proje öğesi şablonu kullanır. Bu şablonlar için destek, şablonu sağlayan bileşene bağlıdır. Örneğin, bir Python şablonu kullanıyorsanız, şablonun destek durumu Visual Studio için Python Araçları destek ilkesine bağlıdır.