Visual Studio 2013 Platform Desteği ve Uyumluluk

Last Update: 22.9.2016

Sistem Gereksinimleri

Microsoft Visual Studio 2012’den Visual Studio 2013’e yükseltirken, ek donanım gereksinimleri olmadan performansı iyileştiren yenilenmiş ve basitleştirilmiş bir ortamdan yararlanırsınız. Bu temel iyileştirmelerden bazıları yalnızca Windows’un en son sürümlerinde bulunan özellikleri kullanır ve desteklenen bir işletim sistemine yükseltmenizi gerektirebilir.

Visual Studio 2015’in sistem gereksinimleri, Visual Studio 2013 Sistem Gereksinimleri sayfasında bulunabilir.

Platform Desteği

Visual Studio, en yeni platformların özelliklerinden yararlanan uygulamalar oluşturmak için son derece gelişmiş araçlar ve teknolojiler sağlar. Visual Studio 2013, Windows XP ve Windows Server 2003 gibi önce platformları da desteklediğinden, Windows’un önceki sürümlerinde yürütülen yeni uygulamalar oluşturabilir veya mevcut uygulamaları modernize edebilir ve bu arada Visual Studio 2013’teki iyileştirilmiş geliştirme araçları, kalite etkinleştirmesi ve ekip işbirliği özelliklerinden yararlanırsınız. Daha fazla bilgi için bkz. Proje Başvurularını Yönetme ve Visual Studio Çoklu Sürüm Desteğine Genel Bakış.

Windows Masaüstü Geliştirme için Visual Studio 2013 Desteği

<td colspan="3" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>İstemci İşletim Sistemi<td colspan="3" bgcolor=#696c6d><Font color=#FFFFF>Sunucu İşletim Sistemi
Hedef Platform 1 Yerel Kod Geliştirme Yönetilen Kod Geliştirme
Windows 8.1 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows 8 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows 7 ✔️ ✔️
Windows Vista ✔️ 5 ✔️ 5
Windows XP ✔️ 4 ✔️ 4, 5
Windows Server 2012 R2 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows Server 2012 ✔️ ✔️
Windows Server 2008 R2 ✔️ ✔️
Windows Server 2008 ✔️ ✔️
Windows Server 2003 ✔️ 3, 5 ✔️ 4, 5
Dipnotlar:
1. Visual Studio, platformun sağlanan en son hizmet paketiyle kullanılması durumunda, listelenen platformları destekler. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Desteği Yaşam Döngüsü.
2. Visual Studio 2013’ün WinJS geliştirme de içinde olmak üzere Windows Mağazası uygulaması geliştirme desteği için aşağıdaki tabloya bakın.
3. Visual Studio 2010’un yan yana yüklemesini gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz. Visual Studio 2012 Ürün Serisi ve Platform Desteğinin Geleceğine Bir Bakış.
4. Visual Studio yönetilen çoklu sürüm desteğinin kullanılmasını gerektirir.
5. Hedef platform için uzaktan hata ayıklama ve profil oluşturma araçları sağlanmaz.

Windows Mağazası Uygulaması ve Windows Phone Geliştirme için Visual Studio 2013 Desteği

Visual Studio 2013’ün aşağıdaki sürümleriyle Windows Mağazası ve Windows Phone uygulamaları oluşturabilirsiniz.

<col width=22%> <col width=12%> <col width=12%> <col width=12%> <col width=15%> <col width=12%> <td bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Visual Studio 2013 Sürümü <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Geliştirme için Yüklü İşletim Sistemi <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Windows 8.1 için Windows Mağazası uygulamaları <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Windows Phone 8.1 uygulamaları
<td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Windows 8 için Windows Mağazası uygulamaları <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Windows Phone 8 uygulamaları
<td colspan=6> Dipnotlar:
1. Windows 8.1’e uzaktan hata ayıklama desteği içerir.
2. Visual Studio 2013, Windows Mağazası uygulama projelerinin Windows 8’den Windows 8.1’e geçirilmesini destekler.
3. Windows 8.1’e ve Windows 8’e uzaktan hata ayıklama da içinde olmak üzere, var olan Windows 8 projeleri Visual Studio 2013 ile yönetilebilir. Yeni Windows 8 projeleri oluşturmak için Visual Studio 2012’yi kullanın.
4. Visual Studio 2013, Windows Phone 7 ve 7.5 projelerinin Windows Phone 8’e geçirilmesini destekler.
5. Visual Studio 2013 Güncelleştirme 2 veya üstünü gerektirir. 6. İsteğe bağlı olarak yüklenen Windows Phone öykünücüsü. 7. Windows Phone 8 projelerinin Windows Phone Silverlight 8.1’e geçirilmesini destekler.
Windows için Express Windows 8.1 ✔️ 1 ✔️ Desteklenmiyor 2 ✔️ 5, 6, 7
Ultimate, Premium, Professional Windows 8.1 ✔️ 1 ✔️ Var olan hizmet 1, 2, 3 ✔️ 4, 7
Ultimate, Premium, Professional Windows Server 2012 R2 Yalnızca derleme 1 Yalnızca derleme Yalnızca derleme Yalnızca derleme
Ultimate, Premium, Professional Windows 8 Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor ✔️ 4
Ultimate, Premium, Professional Windows Server 2012 Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Yalnızca derleme

Önceki Sürümlerle Uyumluluk

Windows 8.1 ve Windows Phone 8.1 için Windows Mağazası uygulama projeleri, Visual Studio’nun önceki sürümlerinde açılamaz.

Visual Studio 2013’ü Visual Studio 2012’yle yan yana yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. Visual Studio 2012 Windows 8.1 üzerine yüklendiğinde, Windows 8 ve Windows Phone 8 için Windows Mağazası uygulamaları oluşturulmasını desteklemeye devam eder. Buna ek olarak, Visual Studio 2012 Güncelleştirme 3 Visual Studio 2012 ve Visual Studio 2013 arasındaki proje uyumluluğunda geliştirmeler içerir ve Windows 8.1 üzerindeki Visual Studio 2012’yle ilgili uyumluluk sorunlarını çözer.

.NET 4.5.1; .NET 4 ve .NET 4.5’in üst düzeyde uyumlu bir yerinde güncelleştirmesidir.

Ek bilgi için bkz. Visual Studio 2013 Uyumluluğu.

Yükseltme yolları

Desteklenen yükseltme yolları izlendiğinde, Visual Studio kaynağınız, çözümünüz ve proje dosyalarınız çalışmaya devam eder; bununla birlikte, kaynaklarda bazı değişiklikler yapmanız gerekebileceğini unutmayın. Sürümler arasında ikili uyumluluğu garanti edemesek de, güncelleştirmelerde size yardımcı olmak ve önemli değişiklikleri belgelemek için elimizden geleni yapacağız.

Desteklenen:

  • Visual Studio Team Foundation Server (ve Express) 2012’den (RTM veya herhangi bir Güncelleştirme) Visual Studio Team Foundation Server (ve Express) 2013’e yükseltme
  • Visual Studio Team Foundation Server (ve Express) 2010’dan Visual Studio Team Foundation Server (ve Express) 2013’e yükseltme

Varlıkları ileri taşıma

Desteklenen yükseltme yolları izlendiğinde, Visual Studio Team Foundation Server’daki tüm veriler (iş öğeleri, kaynak dosyalar, testler, test sonuçları, derlemeler ve ambar verileri) ileri taşınır. Bununla birlikte, desteklenen yükseltme yolları izlendiğinde bile, yeni sürüme yükseltmeden önce verilerinizi yedeklemek ve korumak için uygun önlemleri almanız gerekir.

Sayfanın Başı