Visual Studio 2015 Platform Desteği ve Uyumluluk

Son Güncellenme Tarihi 22.9.2016

Visual Studio 2015, platformlar arası mobil geliştirmeyi, web ve bulut geliştirmesini, IDE üretkenlik iyileştirmelerini ve daha birçok geliştirmeyi destekleyen birçok yeni ve şaşırtıcı özellik içerir.

Sistem Gereksinimleri

Visual Studio 2015’in sistem gereksinimleri, Visual Studio 2015 Sistem Gereksinimleri sayfasında bulunabilir.

Platform Desteği

Visual Studio, en yeni platformların özelliklerinden yararlanan uygulamalar oluşturmak için son derece gelişmiş araçlar ve teknolojiler sağlar. Visual Studio 2015, Windows 7 gibi önceki platformları da desteklediğinden, Windows’un önceki sürümlerinde yürütülen yeni uygulamalar oluşturabilir veya mevcut uygulamaları modernize edebilir; bu arada da Visual Studio 2015 sürümündeki iyileştirilmiş geliştirme araçlarından, kalite etkinleştirmesinden ve takım işbirliği özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Proje Başvurularını Yönetme ve Visual Studio Çoklu Sürüm Desteğine Genel Bakış.

Windows Masaüstü Geliştirme için Visual Studio 2015 Desteği

<td colspan="3" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>İstemci İşletim Sistemi<td colspan="3" bgcolor=#696c6d><Font color=#FFFFF>Sunucu İşletim Sistemi
Hedef Platform 1 Yerel Kod Geliştirme Yönetilen Kod Geliştirme
Windows 10 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows 8.1 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows 8 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows 7 ✔️ ✔️
Windows Vista ✔️ 3 ✔️ 3
Windows XP ✔️ 3 ✔️ 3, 5
Windows Server 2012 R2 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows Server 2012 ✔️ ✔️
Windows Server 2008 R2 ✔️ ✔️
Windows Server 2008 ✔️ ✔️
Windows Server 2003 ✔️ 3 ✔️ 4, 5
Dipnotlar:
1. Visual Studio, platformun sağlanan en son hizmet paketiyle kullanılması durumunda, listelenen platformları destekler. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Desteği Yaşam Döngüsü.
2. Visual Studio 2015’in Windows Evrensel ve Windows Mağazası uygulaması geliştirme desteği için aşağıdaki tabloya bakın.
3. Hedef platform için uzaktan hata ayıklama ve profil oluşturma araçları sağlanmaz.
4. Visual Studio 2010’un yan yana yüklemesini gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz. Visual Studio 2012 Ürün Serisi ve Platform Desteğinin Geleceğine Bir Bakış.
5. Visual Studio yönetilen çoklu sürüm desteğinin kullanılmasını gerektirir.

Windows Evrensel, Windows Mağazası ve Windows Phone Uygulaması Geliştirme için Visual Studio 2015 Desteği

Visual Studio 2015’ün aşağıdaki sürümleriyle Windows Evrensel, Windows Mağazası ve Windows Phone uygulamaları oluşturabilirsiniz.

<col width=19%> <col width=13%> <col width=12%> <col width=13%> <col width=13%> <col width=14%> <col width=13%> <td bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Visual Studio 2015 Sürümü <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Geliştirme için Yüklü İşletim Sistemi <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Windows Evrensel <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Windows 8.1 için Windows Mağazası uygulamaları <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Windows Phone 8.1 uygulamaları <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Windows 8 için Windows Mağazası uygulamaları <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Windows Phone 8 uygulamaları <td colspan=7> Dipnotlar:
1. Windows 10’dan önceki bir işletim sistemi üzerinde çalıştırırken, Windows Evrensel geliştirme için bazı Visual Studio özelliklerinin işlevi azaltılabilir.
2. Windows 8.1’e uzaktan hata ayıklama desteği içerir.
3. Visual Studio 2015, Windows Mağazası uygulama projelerinin Windows 8’den Windows 8.1’e geçirilmesini destekler. Windows 8.1’e ve Windows 8’e uzaktan hata ayıklama da içinde olmak üzere, var olan Windows 8 projeleri Visual Studio 2013 ile yönetilebilir. Yeni Windows 8 projeleri oluşturmak için Visual Studio 2012’yi kullanın.
4. Visual Studio 2015, Windows Phone 7 ve 7.5 projelerinin Windows Phone 8’e geçirilmesini destekler.
5. Windows Phone 8 projelerinin Windows Phone Silverlight 8.1’e geçirilmesini destekler.
Enterprise, Professional, Community Windows 10 ✔️ ✔️ 2 ✔️ Desteklenmiyor 3 ✔️ 4, 5
Enterprise, Professional, Community Windows 8.1 ✔️ 1 ✔️ 2 ✔️ Desteklenmiyor 3 ✔️ 4, 5
Enterprise, Professional, Community Windows
Server 2012 R2
Yalnızca derleme Yalnızca derleme 2 Yalnızca derleme Desteklenmiyor Yalnızca derleme
Enterprise, Professional, Community Windows 8 ✔️ 1 Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor ✔️ 5
Enterprise, Professional, Community Windows
Server 2012
Yalnızca derleme Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Yalnızca derleme
Enterprise, Professional, Community Windows 7 Yalnızca derleme Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor
Windows 10 için Express Windows 10 ✔️ Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor

Önceki Sürümlerle Uyumluluk

Windows 8.1 ve Windows Phone 8.1 için Windows Mağazası uygulama projeleri, Visual Studio 2015’de açılabilir.

Visual Studio 2015’i Visual Studio 2013 ve Visual Studio 2012’yle yan yana yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. Ayrıca, Visual Studio 2015 RC’yi kaldırmak zorunda kalmadan RC’nin üzerine de yüklenebilir.

.NET 4.6; .NET 4, .NET 4.5, .NET 4.5.1 ve .NET 4.5.2’nin üst düzeyde uyumlu bir yerinde güncelleştirmesidir. .NET uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için bkz. .NET Framework’te Uygulama Uyumluluğu.

Yükseltme yolları

Desteklenen yükseltme yolları izlendiğinde, Visual Studio kaynağınız, çözümünüz ve proje dosyalarınız çalışmaya devam eder; bununla birlikte, kaynaklarda bazı değişiklikler yapmanız gerekebileceğini unutmayın. Sürümler arasında ikili uyumluluğu garanti edemesek de, güncelleştirmelerde size yardımcı olmak ve önemli değişiklikleri belgelemek için elimizden geleni yapacağız.

Release Management yükseltme yolları

Release Management 2015, en son özellik eklemelerini ve yazılım güncelleştirmelerini içeren tam bir düzen getirir. Release Management 2015’e yükseltmeyi denemeden önce, geçerli veritabanlarınızın ve RSA şifre anahtarınızın tam yedeklemesini yapmayı unutmayın (RSA şifre anahtarlarını dışarı aktarma yönergeleri için bu blog gönderisine bakın). Release Management yüklemesi başarısız olursa, bir geri yükleme işlemi yapmadan güncelleştirmeyi yeniden başlatamaz veya önce Release Management sürümüne dönemezsiniz.

Bu sürüm için aşağıdaki yükseltme yolları geçerlidir.

Desteklenen yükseltmeler

  • Visual Studio 2013 için Release Management’tan Visual Studio 2015 için Release Management’a
  • Visual Studio 2013 Güncelleştirme 4 için Release Management’tan Visual Studio 2015 için Release Management’a
  • Visual Studio 2015 RC için Release Management’tan Visual Studio 2015 için Release Management’a

Sayfanın Başı