Feedback

/Application Insights | Visual Studio
Application Insights | Visual Studio 2018-01-10T08:15:58+00:00

Application Insights

Uygulama verilerinizle ilgili etkileşimli analiz ve kullanıma hazır öngörüleri kullanarak Web uygulama ve hizmetlerinizdeki sorunları algılayın, önceliklendirin ve tanılayın.
Ücretsiz olarak kullanmaya başlayın

exceptions

Özel durumlar ve performans tanılama

Uygulama performansı izleme

Tüm bağımlılıklar üzerindeki istek yükünü, sunucu performans sayaçlarını ve yanıt sürelerini gerçek zamanlı ölçümlerle çözümleyin.Standart ölçümler üzerinden çok boyutlu çözümlemeler alın veya kendi ölçümlerinizi tanımlayın.Özel durumları ve başarısız istekleri, olaylar ve izlemelerle ilişkilendirerek tanılayın.Uygulamanıza en iyi yatırımları yaparak kullanıcılarınıza ve takımınıza en iyi değerleri sunmak için bu verileri kullanın.

Etkileşimli veri analizi

Özel sorgular ve ayrıntılı tanılama

Uygulama verileriniz üzerindeki özel sorgular, sorunların kök nedenini bulmak ve kullanıcıların davranışına ilişkin derinlikli bir anlayışa sahip olmak için uygulamanızın performansı ve davranışıyla ilgili ayrıntılı sorular sormanızı ve hızlı sonuçlar almanızı sağlar.Etkileşimli sorgular ve tam metin araması, ihtiyacınız olan bilgileri hızla ve kolayca bulmanızı sağlar.
Analizi şimdi deneyin
Screenshot of Application Insights data analytics

fabricam

Öngörülebilir algılama

Machine Learning tabanlı anomali algılama

Uygulamanızın telemetri verilerini sürekli olarak çözümlemek için Machine Learning gücünü kullanarak uygulama performans yönetimi (APM) çözümünüzden en iyi şekilde yararlanın.Application Insights, uygulamanızın normal davranışını öğrenerek hizmet performansındaki düşüşleri veya kesintileri otomatik olarak algılayabilir.Sorunlara müşterilerinizin talep ettiği hızda yanıt vermenize yardımcı olacak bildirimler ve uyarılar alabilirsiniz.

Azure tanılama

Uygulama sorunlarını tanılama

Uygulamalarınızı veya bulut hizmetlerinizi etkileyen rol yaşam döngüsü sorunlarını (geri dönüştürme, askıda kalma, başlamama) proaktif bir şekilde algılayın ve tanılayın.VM (Windows veya Linux) üzerinde çalışan uygulamalarda, uygulamanızı etkileyebilecek performans sorunlarını, uygulamanızın performans verilerinin bulunduğu sayfada izleyin.

azure

Graphic of the DevOps Lifecyle

DevOps yaşam döngüsü

Var olan iş akışlarına uygulama performansı verilerini ekleyin

Sorunları doğrudan uygulama ortamınızda tanılayın ve var olan ALM/DevOps işlemlerine izlemeyi ekleyin.Visual Studio 2015’te, IDE içindeki olaylar üzerinde arama yapın, üretim sorunlarını açığa çıkarın ve öngörülebilir uyarıları izleyin.İstek ve Özel Durum Gezgini’yle sorunların ayrıntılarına inin ve telemetri bilgilerini kod gezintisi yardımı olarak kullanın.With Visual Studio Team Services ile Application Insights içindeki Release Management bölümünde dağıtımla ilgili ek açıklamaları görüntüleyin ve performanstaki değişimleri derlemelerle ilişkilendirin.Bulut Yük Test Etme’yi kullanarak yapay yüklerle performans değişikliklerini inceleyin ve İş Öğesi İzleme’yi kullanarak algılanan hatalar ile iş öğelerini tümleştirin.

Application Insights’ı kullanmaya başlayın

Herhangi bir dil.Herhangi bir Web platformu.

Application Insights, Visual Studio’nun bir parçası olarak ASP.NET geliştiricileri için otomatik izlemeyle birlikte gelir.Kullanım, özel durumlar, istekler, performans ve günlükler dahil olmak üzere önemli uygulama telemetri verilerini kullanıma hazır şekilde alırsınız.Kod güncelleştirme veya uygulamanızı yeniden dağıtma ihtiyacı duymadan performansın izlenmesi için doğrudan Azure portalını kullanarak Azure uygulama hizmetleri ve sanal makineler için izlemeyi etkinleştirin veya ASP.NET Web sunucunuza Durum İzleyicisi’ni yükleyin.
GitHub üzerindeki açık kaynak SDK’larla Java, Ruby, Python, PHP, Node.JS vb.dillerde yazılmış web uygulamalarını izleyin.

getstarted