Bulut tabanlı yük testi ile ilgili SSS

Bu bölümler, karşılaşabileceğiniz sorunları gidermenize yardımcı olmak ve aklınıza takılabilecek soruları yanıtlamak üzere, bulut tabanlı yük testi ile ilgili SSS’leri içerir.

Uygulama Yapılandırması

C: İnternet üzerinde kullanılabilir olan her uygulama için, Visual Studio Team Services kullanarak yük testi yapabilirsiniz. Buradan başlayın.

Uygulamanız, dahili bir uygulama olduğu için veya henüz yayımlanmadığı için bir güvenlik duvarının arkasında olsa bile bulut tabanlı yük testini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Güvenilen IP kullanarak bir güvenlik duvarının arkasındaki uygulamalar üzerinde yük testi gerçekleştirme.

Genel

C: Bulutta yük testi çalıştırma izni alma süresi 5 saniye ile 3 saat arasında değişebilir. Daha önce Visual Studio Team Services hesabı oluşturduysanız yük testini hemen çalıştırabilirsiniz.
C: Hayır. mstest kullanarak yük testi çalıştırma şu anda desteklenmiyor.
C: Varsayılan olarak yük testi sonuçları, yerel SQL Express veritabanında depolanır. SQL Express, bir deneme çalıştırmasındaki test sonuçlarını depolamakla görevlidir. Daha fazla yük testi sonucu indirdiğinizde daha yüksek performans elde etmek için SQL Server’ı kullanın. SQL Server kullanmak için bu yönergeleri uygulayın.
C: Visual Studio 2013 Güncelleştirme 5 ve Visual Studio 2015’ten itibaren, yük testi çalıştırmanızı yapılandırırken test aracısının konumunu seçebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanındaki desteklenen Azure veri merkezleri arasından bir konum seçin. Visual Studio’nun önceki bir sürümünü kullanıyorsam ne olur?

After your run finishes, your results are stored in the same location as your Visual Studio Team Services account.

If you’re using an earlier version of Visual Studio, the agent location is based on the location that you chose when you created your Visual Studio Team Services account.

Visual Studio Team Services Hesap Bölgesi
Orta Güney ABD
Batı Avrupa

Test Aracısı Azure Veri Merkezi
Doğu ABD 2
Batı Avrupa

Uygulamanız güvenlik duvarınızın arkasında olsa bile güvenlik duvarınızı Güvenilen IP ile yapılandırarak uygulamanız üzerinde yük testi gerçekleştirebilirsiniz. Güvenilen IP istemek ve bunları dahili uygulamalar üzerinde yük testi gerçekleştirirken nasıl kullanacağınızı öğrenmek için bkz. Güvenilen IP kullanarak bir güvenlik duvarı arkasındaki uygulamalar üzerinde yük testi gerçekleştirme.

C: Hayır. Söz konusu çalıştırma için aracıların barındırıldığı sanal makine kümesinde yalnızca bir yük testi çalıştırması barındırılır.
C: Her bir çalıştırma için yük testi aracılarına ilişkin maksimum çekirdek sayısı 100’dür. Test çalıştırmanız için daha fazla çekirdek gerekiyorsa aynı anda 10 yük testi çalıştırabilirsiniz.

Aracı çekirdeği başına minimum sanal kullanıcı sayısı 1’dir. Yük testiniz daha fazla aracı çekirdeği VEYA aracı çekirdeği başına daha az sanal kullanıcı gerektiriyorsa lütfen vsoloadtest@microsoft.com adresine başvurun.

C: Test çalıştırmanızda çekirdek başına 25 veya daha fazla sanal kullanıcı kullanılıyorsa VUM değeri şöyle hesaplanır: VUM = (test çalıştırmanıza yönelik maks. kullanıcı yükü) * (dakika cinsinden test çalıştırma süresi).

Test çalıştırmanızda çekirdek başına 25’ten az sanal kullanıcı kullanılıyorsa VUM değeri şöyle hesaplanır: VUM = (çekirdek sayısı) * (çekirdek başına 25 sanal kullanıcı) * (dakika cinsinden test çalıştırma süresi).

VUM’leri hesaplamak için kullanılan minimum değerler 25 sanal kullanıcı ve 1 dakikadır. Test çalıştırma değerleriniz minimum değerlerden daha küçükse söz konusu değerler minimum değerleri karşılamak üzere yukarı yuvarlanır. Örneğin, test çalıştırmanız 30 saniye için 20 sanal kullanıcı belirtiyorsa gerçekte 1 dakika için 25 sanal kullanıcıyla çalıştırılır = 25 VUM (15 VUM değil)

Ayrıca, test çalıştırma süresi dakika cinsindendir. Bu nedenle, test çalıştırma süreniz 5 dakika 15 saniyeyse bu süre 6 dakikaya yuvarlanır.

Şu çalıştırma türleri için hesabınızdan testin ısınma dönemi de dahil minimum 250 VUM kesilir:

 • Tamamlanan çalıştırmalar (Çalıştırmanın tam süresi baz alınır)
 • Durdurulan çalıştırmalar (Geçen çalıştırma süresi baz alınır)

Bir hata durumunda sonlanan çalıştırmalar için hesabınızdan hiç VUM kesilmez.

Visual Studio Team Services hesabınızda ne kadar sanal kullanıcı dakikasının kullanıldığını ve ne kadar kullanıcı dakikanızın kaldığını denetlemek için Visual Studio Team Services hesabınızın giriş sayfasına gidin (https://{youraccount}.visualstudio.com).

C: Kaynak sınırları her Visual Studio Team Services hesabı için geçerlidir. Her bir hesap için her ay 20.000 ücretsiz sanal kullanıcı dakikası elde edersiniz. Yük testiniz için daha fazla sanal kullanıcı dakikasına ihtiyacınız varsa, hesap sahibinizin Visual Studio Team Services hesabınız için ek kaynak almasını sağlayın.

If your free resource limits run out and you have not purchased additional resources, you will get a status message like this:

This run exceeds the maximum allowed usage for this month.

Bu ay için hesabınıza ilişkin geçerli kullanım (devam eden çalıştırmalar dahil) 8.000 sanal dakikadır ve izin verilen maksimum kullanım 20.000 sanal dakikadır. Kullanım sınırları ve bu sınırları nasıl değiştireceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=303976 bağlantısına başvurun.

Test Yapılandırma

C: Bulut tabanlı yük testi için farklı değerler girmek için bir .csv dosyası veya Excel elektronik tablosu kullanın. SQL Server kullanımı şu anda desteklenmiyor. Bu değerleri testinize nasıl gireceğinizi öğrenmek için buraya gidin.
C: Çalıştırmanız tarafından kullanılan aracı sayısı testinize bağlıdır. Testinizi çalıştırırken hatalarla karşılaşırsanız aracı çekirdeği sayısını artırmanız gerekebilir. Visual Studio IDE kullanarak Visual Studio Team Services’de yük testi gerçekleştirirken aracı çekirdeği sayısını değiştirebilirsiniz.

IC666801

Agent Count (Total Cores)

Değerler ne anlama geliyor?

 • 0: (Varsayılan) Çekirdek sayısı testiniz için belirttiğiniz sanal kullanıcı sayısına bağlıdır.
 • 1: Testinizde 1 çekirdekle birlikte 1 aracı kullanılır.
 • 2 veya daha fazla: Her bir aracı her zaman 2 çekirdek kullanır. Örneğin, değer 4 ise 2 aracı ve her bir aracı başına 2 çekirdek elde edersiniz. Değer 3 olsa bile 2 aracı ve her bir aracı başına 2 çekirdek elde edersiniz. 2 çekirdekle birlikte 1 aracı veya yalnızca 1 çekirdekle birlikte 1 aracı elde etmezsiniz.

Aracı sayısı test karışımınıza göre de değişir (web performans testi veya birim testi). Yalnızca web performans testiniz varsa her 2 çekirdek için 250 ila 1000 arasında sanal kullanıcı kullanmanızı öneririz. Birim testleriniz varsa aracı sayısı birim testinizin ne yaptığına göre değişir. Bu şu anlama gelir: Nispeten daha kısa süreli bir yük testi çalıştırarak yeterli sayıda aracınız olup olmadığını test etmeniz veya hedef tabanlı yük testi kullanmanız gerekir.

C: Test ayarlarındaki Kurulum Betiğini ve dağıtım seçeneklerini kullanabilirsiniz.

You can add the .exe or other files to the Deployment window which you want to deploy on the Agent and using the Setup script you can install them on agents.

Aracılara dağıtılan tüm öğeler aracıdaki bir dizine kopyalanır. Dizinin konumuna kurulum ve temizleme betiğinde %DeploymentDirectory% kullanılarak erişilebilir. Örneğin, aracı makineye WebDeploy yüklemek istersem Dağıtım penceresine WebDeploy_x64_en-US.msi dosyasını eklemem gerekir. Setup.cmd şu şekilde görünecektir: %DeploymentDirectory%WebDeploy_x64_en-US.msi /passive

Yük Testi Çalıştırma ve İzleme

C: Hizmet durumunu Visual Studio Team Services destek portalında ve hizmet blogumuzda görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, destek forumumuzdaki bu gönderiyi takip ederek hizmet durumuna ilişkin uyarılara abone olabilirsiniz.
C: Visual Studio Team Services ile çalıştırdığınız takdirde, gerçekleşecek yük testi çalıştırma durumları şunlardır:

 • Sürüyor: Test çalıştırması şu anda bulutta sürüyor.
 • Tamamlandı: Test çalıştırması başarıyla tamamlandı.
 • Durduruldu: Test çalıştırması kullanıcı tarafından durdurma düğmesine tıklanarak durduruldu. Bu durum, yük testinize ilişkin sorunlar bulunuyorsa da gerçekleşebilir. Örneğin, “durduruldu” durumu; test betiklerinizde sorunlar bulunuyorsa gerçekleşebilir.
 • Hata: Test çalıştırması hizmetin kendisinden kaynaklanan bir hata nedeniyle durduruldu. Örneğin, hizmette bir altyapı sorunu meydana geldiğinden testinizi çalıştırmaya devam edemiyor olabilir. Bu, yük testinizden veya test betiklerinizden kaynaklanan bir sorun değildir.
A: Bilinen bir sorun nedeniyle şimdilik şu geçici çözümü kullanmanız gerekir:

 1. Notepad’i yönetici ayrıcalıklarıyla başlatın
 2. devenv.exe.config dosyasını açın (bu dosya genellikle şu konumda bulunur: “C:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio 12.0Common7IDE”)
 3. bindingRedirect değerini “8.0.0.0-14.0.0.0”
  <dependentAssembly>
      <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.QualityTools.LoadTest" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" />
      <bindingRedirect oldVersion="8.0.0.0-14.0.0.0" newVersion="12.0.0.0"/>
  </dependentAssembly>

Sorun Giderme

C: Web testinizi Internet Explorer 11 ile kaydetmeyi denediğinizde web testi kaydedicisi etkinleşmiyorsa sorunu gidermek için buraya gidin.
C: Durum iletileri ve test hataları, yük testiniz çalışırken raporlanır. Durum iletileri size yük testinin kendisine ilişkin (örneğin sonuç veritabanına yönelik bağlantı kesildiğinde) ayrıntılar sunar. Test hataları test ile ilgilidir. Her iki ileti türünü de ilerleme grafiklerinin Ayrıntılar sekmesinde görüntüleyin.

IC696061

C: Hata, bağlantının geçerli durumunun kapalı olduğunu belirtiyorsa bir bağlantının zaman aşımına uğrama süresini ayarlayabilirsiniz. Bağlantı dizesinde ConnectTimeout veya Connection Timeout anahtar sözcüklerinden birini belirleyin. Bir ConnectionString’de zaman aşımı değeri olarak 0 belirlemeyin. Böyle bir durumda bağlantı süresiz olarak kurulmaya çalışılacaktır.
C: Böyle bir durumda MSDN aboneliğinizdeki Visual Studio Ultimate Ürün Anahtarını elde edip Ürün Bilgisi sayfasında bulunan “Ürün Lisansımı değiştir” seçeneğini kullanmanız gerekir. Bunu, Visual Studio Team Services kullanarak yük testi çalıştırmak istediğiniz her makinede yapmanız gerekir. Ürün anahtarını almak için bu siteyi ziyaret edin.
C: 26 Kasım 2014 itibarıyla, REST API çağrılarınıza sürüm bilgilerini eklemeniz gerekir. Çağrınız bir VssVersionNotSpecifiedException özel durumu nedeniyle başarısız olursa REST API çağrılarınıza şunu ekleyin: ?api-version=1.0-preview.1 Bunu gerçekleştirmek için buradaki yönergeleri uygulayın.
C: Visual Studio Team Services kullanılarak çalıştırıldıklarında yük testlerindeki test adlarının harfleri küçük harfe dönüştürülür. Kullanıcı kodu tarafından bir test adı üzerinde gerçekleştirilen dize eşleştirmelerinde büyük/küçük harf durumunun yok sayılması veya test adlarının harflerinin küçük harfe dönüştürülmesi gerekir.
A: devenv.exe.config dosyasını düzenlemek için metin düzenleyici kullanın. Bu dosya genellikle şu konumda bulunur: C:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio 12.0Common7IDE

  1. Aşağıdaki satırı bölümüne ekleyin:
   <add key="ElsClientLogLevel" value="XXX"/>

   XXX aşağıdakilerden herhangi biri olabilir:

   • tümü – tüm iletileri günlüğe kaydeder
   • kapalı – iletileri günlüğe kaydetmeyi durdurur
   • kritik – yalnızca kritik iletileri günlüğe kaydeder
   • hata – yalnızca hataları ve kritik iletileri günlüğe kaydeder
   • uyarı – hataları, kritik iletileri ve uyarı iletilerini günlüğe kaydeder (varsayılan)
   • bilgi – hataları,kritik iletileri, uyarı ve bilgi iletilerini günlüğe kaydeder
   • ayrıntılı – hataları, kritik iletileri; uyarı ve bilgi iletilerini ve ayrıntılı iletileri günlüğe kaydeder

 

 1. Aşağıdaki bölümü devenv.exe.config dosyasının altında kapanış etiketinin hemen üstüne ekleyin. Günlük dosyasının yolunu initializeData değerini değiştirerek belirtebilirsiniz.
    <code class="csharp"><system.diagnostics>
   <trace autoflush="true" indentsize="4">
   <listeners>
   <add name="myListener" type="System.Diagnostics.TextWriterTraceListener" initializeData="d:VSTestHost.log"/>
   </listeners>
   </trace>
  
   <switches>
   <!-- You must use integral values for "value": 0 = off, 1 = error, 2 = warn, 3 = info, 4 = verbose.-->
   <add name="EqtTraceLevel" value="4" />
   </switches>
   </system.diagnostics></code>
  

 2. Visual Studio 2013’ü yeniden başlatın ve sorunu yeniden oluşturun. Günlük dosyasını gözden geçirebilir veya destek ekibi ile paylaşabilirsiniz. Günlük dosyası şu konumda bulunur: %Temp%ELSClient.
C: Visual Studio 2013 Güncelleştirme 4 ve sonraki sürümler için varsayılan TimingDetailsStorage özelliği değeri olan AllIndividualDetails, Hiçbiri olarak değiştirildi. Kişisel zamanlamaları toplamak istiyorsanız TimingDetailsStorage özelliğini AllIndividualDetails olarak belirtmeniz gerekir. Daha fazla ayrıntı için buraya gidin.

Hatalar

C: Şu hatalardan biriyle karşılaşırsanız:

 • VS1550064
 • VS1550072
 • VS1550078
 • VS1550081
 • VS1550082
 • VS1550083

Visual Studio Team Services destek ekibiyle iletişime geçin. Destek ekibine test çalıştırma kimliğinizi sağlamanız gerekir.

C: .loadtest xml dosyasını el ile düzenlerseniz şu hatayla karşılaşabilirsiniz:

 • VS1550084

Dosyayı açın ve eklediğiniz değişiklikleri geri alın. Yük testini yeniden çalıştırdıktan sonra çalıştırmanın başarıyla sonuçlanması gerekir.

C: .loadtest xml dosyasını el ile düzenlerseniz şu hatalarla karşılaşabilirsiniz:

 • VS1550026
 • VS1550027

Dosyayı açın ve eklediğiniz değişiklikleri geri alın. Yük testini yeniden çalıştırdıktan sonra çalıştırmanın başarıyla sonuçlanması gerekir.

C: Yük testi sihirbazını tamamlamadan kapatmanız şu hataya neden olabilir:

 • VS1550030

Bu sorunu gidermek için yeni bir yük testi oluşturun ve çalıştırılamayan testi silin.

C: Bu sorunlar genellikle bulut tabanlı yük testi hizmetinden kaynaklanır. Yalnızca yük testinizi yeniden çalıştırmayı deneyin. Sorun devam ederse Visual Studio Team Services destek ekibiyle iletişime geçin. Destek ekibine test çalıştırma kimliğinizi sağlamanız gerekir.
C: Diğer hatalar ve çözümleri (uygulanabilir olduğunda) hakkında bilgi edinmek için buraya gidin.

Bulut hizmetini kullanın

Ücretsiz olarak kullanmaya başlayın

Kendiniz barındırın

Deneme sürümünü karşıdan yükleyin