feedback
Skip to content
/Çevik, Git ve CI için DevOps Eğitim Kılavuzu

DevOps’a hoş geldiniz

DevOps’la ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler kılavuzunuz

Infinity Loop with gears representing DevOps in Practice

DevOps nedir?

DevOps, son kullanıcılarımıza sürekli değer sunabilmemizi mümkün kılan kişilerin, işlemlerin ve ürünlerin birleşimidir.
ÖNE ÇIKAN MAKALELER:

Sürekli Tümleştirme

Sürekli Tümleştirme (CI), geliştiriciler tarafından işlenen her kod değişikliğinden sonra kodu birleştirme ve çeşitli testler içeren bir derleme işlemini otomatik olarak çalıştırma uygulamasıdır.

Kod Olarak Altyapı

Kod Olarak Altyapı (IaC), DevOps takımının kaynak kodu için kullandığı sürüm oluşturma sistemi kullanılarak altyapının (ağlar, sanal makineler, yük dengeleyiciler ve bağlantı topolojisi) açıklayıcı bir modelde yönetilmesidir.

Mikro Hizmetler

Mikro hizmetler, işle ilgili belirli işlevleri gerçekleştiren, web arabirimleri üzerinden iletişim kuran ve ayrı ayrı dağıtılabilen hizmetlerden dağıtılmış bir uygulama oluşturulması yoluyla elde edilen mimari deseni ifade eder.

İzleme

İzleme, üretimden geri bildirim sağlar. İzleme, bir uygulamanın performansı ve kullanımıyla ilgili bilgi sağlar.

Kişiler ve kültür

DevOps kültürü, birbirinden bağımsız olarak çalışabilen ve gerçek kullanıcıların yazılımlarıyla ilgili deneyimleri konusunda ortak sorumluluk alabilen küçük ve farklı disiplinlere ait üyelerden oluşan takımları vurgular.
Visual Studio Team Services, sürekli değer sunmak için ihtiyacınız olan araçları sağlar.