Soubory ke stažení pro Visual Studio

Visual Studio 2017 RC
Srovnání edicí
Offline instalace

Prohledat nejnovější vydané verze:

Rozbalit vše Sbalit vše

Visual Studio 2015

Visual Studio Community 2015 s aktualizací Update 3 – zdarma

Visual Studio Community 2015 s aktualizací Update 3 představuje bezplatné, plně funkční a rozšiřitelné integrované vývojové prostředí (IDE) pro jednotlivé vývojáře, opensourcové projekty, vědecký výzkum, vzdělávání a malé profesionální týmy. Vytvářejte aplikace pro Windows, Android a iOS, jakož i webové aplikace a cloudové služby. Sestavujte aplikace pro libovolné platformy. Využívejte navrhovací nástroje, editory, ladicí programy a profilery v jednom jediném nástroji. Získejte přístup k tisícům rozšíření a dalšímu obsahu.

Stáhnout
Visual Studio Enterprise 2015 s aktualizací Update 3

Visual Studio Enterprise 2015 s aktualizací Update 3 je integrované koncové řešení pro týmy všech velikostí s vysokými nároky na kvalitu a škálování. Zde máte k dispozici komplexní nástroje a služby pro navrhování, vytváření a správu složitých firemních aplikací a řešení.

Stáhnout
Visual Studio Professional 2015 s aktualizací Update 3

Visual Studio Professional 2015 s aktualizací Update 3 poskytuje profesionální vývojářské nástroje a služby jednotlivým vývojářům a malým týmům. Můžete vytvářet aplikace pro různá zařízení, počítače a web – všechny založené na cloudu a vytvořené s využitím vašich stávajících aplikací a dovedností. Technologie pro více platforem vám umožní vytváření aplikací pro Windows, Android a iOS v rámci jediného vývojového řešení a mnoho dalšího.

Stáhnout
Visual Studio 2015 Language Pack

Jazyková sada Visual Studio 2015 Language Pack umožňuje zobrazovat uživatelské rozhraní v různých jazycích. Po instalaci jazykové sady získáte možnost přepínat mezi jazyky. Před instalací této jazykové sady je nutné nainstalovat Visual Studio Enterprise 2015, Visual Studio Professional 2015 nebo Visual Studio Community 2015.

Stáhnout
Visual Studio Test Professional 2015

Visual Studio Test Professional 2015 je ideální pro testery, specialisty na obchodní analýzu, produktové manažery a další zainteresované uživatele, kteří potřebují nástroje pro týmovou spolupráci, nikoli však plné vývojářské prostředí IDE. Tito členové týmu mohou používat integrovanou sadu nástrojů pro testování a správu produktů, které udržují účastníky ve vývojovém procesu, a tím zvyšují jeho kvalitu. Visual Studio Test Professional 2015 podporuje i zjednodušenou definici požadavků a nepřetržitou zpětnou odezvu zákazníků a poskytuje sledovatelnost v rámci těchto procesů.

Stáhnout
Visual Studio Test Professional 2015 Language Pack

This language pack enables the display of some of the UI in different languages.

Stáhnout
Visual Studio 2015 Update 3

Aktualizace nástroje Visual Studio 2015 zajišťují pro zákazníky neustálé zhodnocování a průběžně přidávají do hlavní verze produktu nové funkce. Tato vydání jsou v souladu s hlavními trendy ve vývoji softwaru a zajišťují vývojářům a vývojářským týmům stálý přístup k těm nejlepším řešením pro vytváření moderních aplikací.

Update 3 je nejnovější vydání v řadě kumulativních aktualizací obsahujících nové funkce a opravy chyb pro Visual Studio 2015.

informace
Stáhnout

Tools for Visual Studio 2015

Agents for Visual Studio 2015 Update 3

Toto je nejnovější vydání v řadě kumulativních aktualizací obsahujících nové funkce a opravy chyb pro Agents for Visual Studio 2015.

Produkt Agents for Visual Studio 2015 Update 3 vám umožní distribuci vašich automatizovaných testů na několik vzdálených počítačů. Agenty se stáhnete, nainstalujete a nakonfigurujete v rámci úlohy nasazení testovacího agenta nástroje Visual Studio v katalogu úloh sestavení. Pak můžete pomocí testovacích agentů a kontrolerů horizontálně navýšit kapacitu podle generovaného zatížení a zajistit podporu pro distribuované shromažďování dat a provádění testů.

Stáhnout
Azure .NET SDK for Visual Studio 2015

Instalací Azure SDK získáte další sadu šablon a nástrojů, které vám pomohou získat přístup k více cloudovým prostředkům a službám a usnadnit vám vývoj na platformě Azure. Pomocí těchto nástrojů můžete nasazovat rozhraní API a aplikace s neomezenou škálovatelností, konfigurovat diagnostiku, vytvářet a spravovat prostředky App Service a provádět další akce.

Stáhnout
Visual Studio 2015 Integrated and Isolated Shell

Izolované prostředí nástroje Visual Studio umožňuje vytvářet samostatné aplikace, které mohou běžet souběžně s jinými verzemi nástroje Visual Studio. V izolovaném režimu si zvolíte dílčí skupinu funkcí nástroje Visual Studio, které chcete distribuovat se svým vlastním rozšířením. Projděte si další informace o prostředí Isolated Shell na webu MSDN.
Integrované prostředí nástroje Visual Studio zahrnuje integrované vývojové prostředí (IDE), ladicí program a integraci správy zdrojového kódu. V integrovaném režimu je kromě vaší aplikace k dispozici spousta funkcí nástroje Visual Studio. Projděte si další informace o prostředí Integrated Shell na webu MSDN.

Stáhnout
Modeling SDK for Visual Studio 2015 Update 3

Sada Modeling SDK for Visual Studio 2015 Update 3 obsahuje DSL (Domain Specific Languages) Tools a Architecture Tools SDK pro Visual Studio 2015. Tato sada SDK poskytuje nástroje a šablony potřebné k tvorbě návrhových nástrojů v jazyce domény (Domain Specific Language) a rozšíření v jazyce UML. Můžete tak vytvořit vlastní návrhové nástroje – ať už grafické nebo založené na formulářích – pro sadu Visual Studio 2015, případně rozšířit stávající nástroje.

Stáhnout
Remote Tools for Visual Studio 2015 Update 3

Toto je nejnovější vydání v řadě kumulativních aktualizací obsahujících nové funkce a opravy chyb pro Remote Tools for Visual Studio 2015.
Nástroje Remote Tools for Visual Studio 2015 Update 3 umožňují vzdálené ladění, vzdálené testování a testování částí v počítačích, v nichž není nainstalováno Visual Studio. Tyto nástroje také umožňují instalaci vývojářské licence a profilaci nasazení a výkonu aplikací pro Windows na počítačích se systémem Windows 10 nebo Windows 8.1 nebo Windows 8.

Poznámka: Aby vše fungovalo co nejlépe, použijte nejnovější aktualizaci nástrojů Remote Tools pro vaši verzi produktu Visual Studio. Pokud chcete stáhnout Remote Tools pro dřívější verze produktu Visual Studio, přejděte na web My.VisualStudio.com.

Stáhnout
Remote Tools for Visual Studio 2015 ARM

Nástroje Remote Tools for Visual Studio 2015 představují nejnovější verzi architektury ARM a lze je získat pomocí tlačítka Stáhnout, které najdete níže. Můžete je používat se všemi verzemi nástroje Visual Studio 2015.

Stáhnout

Visual Studio 2017 RC

Visual Studio Community 2017 RC

A free, fully featured, and extensible solution for individual developers to create applications for Android, iOS, Windows, and the web. Please see the Release Notes for more information.

Stáhnout
Visual Studio Enterprise 2017 RC

An integrated, end-to-end solution for developers looking for high productivity and seamless coordination across teams of any size. Please see the Release Notes for more information.

Stáhnout
Visual Studio Professional 2017 RC

Improve productivity with professional developer tools and services to build applications for any platform. Please see the Release Notes for more information.

Stáhnout
Visual Studio Test Professional 2017 RC

Drive quality and collaboration throughout the development process. Please see the Release Notes for more information.

Stáhnout

Tools for Visual Studio 2017 RC

IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2017 RC

The IntelliTrace stand-alone collector lets you collect diagnostic data for your apps on production servers without installing Visual Studio or redeploying your application.

Stáhnout
Agents for Visual Studio 2017 RC

Agents for Visual Studio 2017 RC can be used for load, functional, and automated testing. For more details, please refer to the ALM blog.

Stáhnout
Feedback Client for Visual Studio 2017 RC

Collect feedback about your software projects using the Feedback Client for Visual Studio.

Stáhnout
Performance Tools for Visual Studio 2017 RC

Sada Performance Tools for Visual Studio 2017 RC nabízí samostatné nástroje příkazového řádku, které umožňují využívat profilaci výkonu bez nainstalované sady Visual Studio. Podporuje diagnostiku v situacích, ve kterých není vhodné používat integrované vývojové prostředí (IDE) sady Visual Studio IDE, třeba na produkčním webovém serveru. Další informace najdete v tématu Použití Profiling Tools z příkazového řádku.

Stáhnout
Remote Tools for Visual Studio 2017 RC

Nástroje Remote Tools for Visual Studio 2017 RC umožňují nasazování aplikací, vzdálené ladění, vzdálené testování, profilaci výkonu a testování částí na počítačích, na kterých není nainstalované Visual Studio.

Stáhnout

Team Foundation Server 2017

Team Foundation Server Office® Integration 2017 RC

Team Foundation Server Integration® 2017 RC přináší samostatný nástroj Office Integration Installer, který poskytuje integraci s Team Foundation Serverem a službami Team Services, včetně integrace s aplikací Excel®, klientskou integraci s Projectem a nástroj pro tvorbu scénářů na bázi aplikace PowerPoint®.

Stáhnout
Team Foundation Server Express 2017

Team Foundation Server Express 2017 is a free, source code-control project management and team collaboration platform for individual developers and small teams of five or less. Install Visual Studio Team Foundation Server Express 2017 on your desktop or laptop, no dedicated server needed.

Right click on the following link to copy or bookmark this download: Team Foundation Server Express 2017

informace
Stáhnout
Team Foundation Server 2017

Team Foundation Server 2017 nabízí sadu nástrojů pro spolupráci, které budou fungovat s vaším stávajícím integrovaným vývojovým prostředím (IDE) nebo editorem, aby váš tým mohl efektivně pracovat na softwarových projektech všech forem a velikostí.Díky nástrojům pro správu životního cyklu aplikací (ALM), kontinuální integraci a DevOps může váš tým dosáhnout více a rychleji.Automatizujte proces doručování softwaru, abyste mohli hladce sledovat pracovní a projektové artefakty, včetně stanovených požadavků, úkolů, chyb, zdrojového kódu a výsledků sestavení a testování.

informace
Stáhnout

Visual Studio Code

Visual Studio Code

A powerful code editor optimized for building and debugging modern web and cloud applications.

Stáhnout

Other Tools and Frameworks

Build Tools for Visual Studio 2017 RC

These Build Tools allow you to build native and managed MSBuild-based applications without requiring the Visual Studio IDE. There are options to install the Visual C++ compilers and libraries, MFC, ATL, and C++/CLI support.

Stáhnout
.NET Framework

Soubory ke stažení najdete na webu .NET Framework.

Stáhnout
Microsoft Build Tools 2015 Update 3

Pokud na počítači ještě nemáte nainstalované Visual Studio, nástroje Microsoft Build Tools 2015 poskytují základní nástroje pro sestavování spravovaných aplikací. Tyto nástroje byly dřív součástí rozhraní .NET Framework, ale teď jsou dostupné jako samostatný soubor ke stažení. Tento soubor obsahuje i kompilátory jazyků Visual Basic a C#.

Stáhnout
Microsoft Visual C++ Build Tools 2015 Update 3

Nástroje Visual C++ Build Tools 2015 jsou nepostradatelným prostředkem pro sestavování aplikací a knihoven C++ určených pro klasickou pracovní plochu Windows. Pokud chcete sestavovat projekty C++ určené pro klasickou pracovní plochu Windows, aniž byste na počítači měli nainstalováno Visual Studio, nabídnou vám nástroje Visual C++ Build Tools 2015 potřebné kompilátory C++, knihovny (včetně ATL a MFC), sestavovací skripty a sady SDK pro Windows.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Produkt Visual C++ Build Tools 2015 se dodává se stejnými kompilátory a knihovnami C++, jaké jsou součástí balíčku Visual Studio 2015 Update 3.

Stáhnout
Distribuovatelné součásti Microsoft Visual C++ 2015 Update 3

Toto je nejnovější vydání v řadě kumulativních aktualizací obsahujících nové funkce a opravy chyb pro Distribuovatelné součásti Microsoft Visual C++ 2015.

Tyto součásti nainstaluje běhové komponenty knihoven Visual C++. Tyto součásti jsou potřeba ke spouštění aplikací C++ vyvinutých v nástroji Visual Studio 2015 Update 3 a dynamicky propojených s knihovnami Visual C++. Balíčky je možné ke spouštění těchto aplikací v počítači použít dokonce i v případě, že na něm není nainstalované Visual Studio 2015. Tyto balíčky nainstalují běhové komponenty pro knihovny C Runtime (CRT), Standard C++, MFC, C++ AMP a OpenMP. Distribuovatelné součásti Microsoft Visual C++ 2015 zahrnují opravy chyb v běhových knihovnách DLL a také nejnovější verze pro KB 2999226. Mějte prosím na paměti, že předpoklady platné pro KB 2999226 se vztahují také na tyto balíčky pro systémy Windows Vista až Windows 8.1.

Stáhnout
Team Foundation Server Office Integration 2015 Update 3.1

Team Foundation Server Office Integration 2015 Update 3.1 přináší samostatný nástroj Office Integration Installer, který poskytuje integraci s aplikací Excel®, klientskou integraci s Projectem a nástroj pro tvorbu scénářů na bázi aplikace PowerPoint®.

informace
Stáhnout
Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2017 RC

This package installs run-time components of Visual C++ libraries and can be used to run such applications on a computer even if it does not have Visual Studio 2017 RC installed.

Right-click on the following link to copy or bookmark this download: Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2017 RC

Stáhnout

Nenašli jste, co jste hledali?

Starší verze
Předběžné verze