Feedback

/Jak získám protokoly instalace sady Visual Studio pro Mac?
Visual Studio Mac Support 2018-05-23T11:36:41+00:00

Visual Studio Mac Support

Contact us

How can we help?

Jak získám protokoly instalace sady Visual Studio pro Mac?

Protokoly instalace sady Visual Studio pro Mac najdete v následujícím umístění:~/Library/Logs/XamarinInstaller/Universal/

Contact Us!

<