Informacje o wersji 15.1 programu Visual Studio 2017

Last Update: 2017-05-15

Uwaga: to nie jest najnowsza wersja programu Visual Studio 2017. Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź informacje o bieżącej wersji programu Visual Studio 2017 lub stronę plików do pobrania.

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące wydań programu Visual Studio 2017 (wersja 15.1).

Opinia

Chcemy poznać Twoją opinię! Problem możesz zgłosić, korzystając z opcji Zgłoś problem w instalatorze lub bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio. Opcja znajduje się w prawym górnym rogu. Swoje opinie możesz śledzić w portalu Społeczność deweloperów. Jeśli masz sugestie, poinformuj nas o nich w witrynie UserVoice.


Data wydania: 17 kwietnia 2017 — wersja 15.1 (26403.07)

Problemy rozwiązane w tej wersji

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:

Inne problemy rozwiązane w tej wersji:

  • Podczas instalacji z układu offline w środowisku bez dostępu do Internetu nie otrzymujesz powiadomień o aktualizacji. Dotyczy to również sytuacji, w której układ offline jest używany do aktualizacji do najnowszej wersji.

Data wydania: 10 kwietnia 2017 — wersja 15.1 (26403.03)

Problemy rozwiązane w tej wersji

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:


Data wydania: 5 kwietnia 2017 — wersja 15.1 (26403.00)

Podsumowanie aktualizacji w tej wersji


Problemy rozwiązane w tej wersji

The Developer Community Portal Dowiedz się więcej o problemach zgłaszanych przez klientów, które zostały rozwiązane w wersji 15.1.

Nowości w tej wersji

Nowa instalacja autonomiczna programu Team Explorer

Program Visual Studio Team Explorer 2017 to zaawansowany klient autonomiczny (rysunek 1) umożliwiający uzyskiwanie dostępu do serwera Team Foundation Server i usługi Visual Studio Team Services. Każdy użytkownik może korzystać z niego bezpłatnie. Ta instalacja obejmuje tylko program Team Explorer, aby umożliwić dostęp do systemu kontroli wersji i śledzenia elementów roboczych bez innych składników środowiska IDE.

Team Explorer

(Rysunek 1) Team Explorer

Tools for Universal Windows App Development

Pakiet roboczy aplikacji uniwersalnej systemu Windows zawiera teraz zestaw SDK aktualizacji dla kreatywnych (10.0.15063), który umożliwia tworzenie aplikacji dla systemu Windows 10 z aktualizacją dla kreatywnych (wersja 1703). Ponadto ta wersja obejmuje poniższe ulepszenia:

  • Zestaw Windows 10 SDK będzie instalowany równocześnie z zestawem SDK aktualizacji dla kreatywnych. Dzięki temu można na jednej maszynie tworzyć aplikacje gotowe do produkcji przeznaczone dla wersji oficjalnej zestawu SDK oraz zacząć testować nowe funkcje systemu operacyjnego z zestawu SDK systemu Windows w wersji zapoznawczej.
  • Ulepszono zarządzanie pakietami NuGet przez zamianę plików package.config i package.json przy użyciu elementu PackageReference.
  • Rozszerzony kompilator natywny platformy .NET jest teraz dostarczany jako pakiet NuGet.
  • W programie Visual Studio ulepszono teraz obsługę narzędzi kontrolek XAML dostarczanych jako pakiety NuGet.
  • W funkcji IntelliSense w edytorze XAML są teraz wyróżniane właściwości i typy XAML nieobsługiwane przez wersję zestawu SDK, dla której jest przeznaczona aplikacja.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa zestawu SDK aktualizacji dla kreatywnych w programie Visual Studio 2017.


Sprawdź bieżące informacje o wersji

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 (wersja 15.2).

Sprawdź informacje o wersji 15.0 programu Visual Studio 2017

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 (wersja 15.0).

Znane problemy

Zobacz wszystkie istniejące znane problemy i rozwiązania dostępne w programie Visual Studio 2017.