Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017 Visual Studio 2017 Release Notes History

Ostatnia aktualizacja 2018-01-31

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 15.6 w wersji zapoznawczejVisual Studio 2017 version 15.6 Preview Release Notes


Informacje o wersji 15.5 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.5 Release Notes

The Developer Community Portal Zapoznaj się z problemami zgłaszanymi przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.5.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.5.

Informacje o wersji 15.4 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.4 Release Notes

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.4.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.4.

Informacje o wersji 15.3 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.3 Release Notes

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.3.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.3.

Informacje o wersji 15.2 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.2 Release Notes

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.2.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.2.

Informacje o wersji 15.1 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.1 Release Notes

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.1.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.1.

Informacje o wersji 15.0 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.0 Release Notes

The Developer Community Portal Zobacz problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.0.The Developer Community Portal See customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.0.