feedback
Uygulama Oluşturma 2018-01-10T08:21:23+00:00

Visual Studio’yu Kullanmaya Başlama

Hala Visual Studio’yu yüklemeniz gerekiyorsa, önceki makalemizi gözden geçirin.

Visual Studio 2017 ile Uygulama Oluşturma

Nicole Bruck

1. Adım: Oluşturma

Temel bir Android uygulaması oluşturmak için Visual Studio ile Xamarin’in nasıl kullanılacağını öğreneceğiz (iOS ve Windows Phone’u da destekler). Üstelik, daha önce hiçbir mobil uygulama geliştirme yapmamış bile olabilirsiniz!

 • Dosya → Yeni → Proje… öğesini seçin
 • Sol tarafta Platformlar Arası düğümünü seçin, “Platformlar Arası Uygulama (Xamarin.Forms veya Yerel)” proje türünü seçin ve bunu “HelloWorld” olarak adlandırın
 • Sonraki ekranda, Boş Uygulama şablonunu ve Taşınabilir Sınıf Kitaplığı (PCL) Kod Paylaşımı Stratejisi’ni seçin:

2. Adım: Düzenleme

Mobil uygulamamıza bir metin alanı ve düğme ekleyeceğiz. Sonra, “Merhaba Dünya! ifadesini görüntülemek için düğmemize bir eylem ekleyeceğiz.”

 • HelloWorldApp (Taşınabilir) projesine sağ tıklayın ve Yeni Öğe’yi seçin
 • Form Xaml Sayfası şablonunu seçin ve yeni sayfayı “HelloWorldPage” olarak adlandırın
 • Çözüm Gezgininizde HelloWorldPage.xaml dosyasını seçin
 • Aşağıdaki kodla değiştirin:


  • xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
   x:Class="HelloWorld.HelloWorldPage">               iOS="20, 40, 20, 20"
               Android="20, 20, 20, 20"
               WinPhone="20, 20, 20, 20" />                HorizontalOptions="FillAndExpand"
                Orientation="Vertical"
                Spacing="15">

    
 • Çözüm Gezgininizde HelloWorldPage.xaml düğümünü genişletin
 • Çözüm Gezgininizde HelloWorldPage.xaml.cs dosyasını seçin
 • Aşağıdaki kodla değiştirin
  • using System;
   using System.Collections.Generic;
   using System.Linq;
   using System.Text;
   using System.Threading.Tasks;

   using Xamarin.Forms;

   namespace HelloWorld
   {
   public partial class HelloWorldPage : ContentPage
   {
   public HelloWorldPage()
   {
   InitializeComponent();
   }

   private async void SayHelloButton_OnClicked(object sender, EventArgs e)
   {
   var name = NameEntry.Text;
   await DisplayAlert("Selamlama", $"Merhama {name}!", "Naber");
   }
   }
   }
 • Çözüm Gezgininizde App.xaml.cs dosyasını açın
 • public App() bölümünde “MainPage” ifadesini “HelloWorldPage” ile değiştirin

3. Adım: Derleme ve Çalıştırma

Şimdi tüm kodun çalıştığından emin olabilmek için projeyi derleyeceğiz.

 • Visual Studio araç çubuğunda, HelloWorld.Android projesini ve uygun öykünücüyü seçin

Hata ayıklama özelliklerimizden bazılarını denemeye hazırsanız, bir sonraki makalemize geçin: Hata Ayıklama ve Dahası.